فروشگاه

توضیحات

حسابداری شرکت شکلات فرمند

روش انبار گردانی کارخانه تولیدی شکلات فرمند روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » می‌باشد

در این روش، شکرهای وارده به همان ترتیبی که وارد انبار می شوند به تولید صادر می‌گردد.

یعنی اولین مواد صادره به تولید از موجودی اول دوره بوده تا این موجودی به اتمام برسد

سپس صدور مواد از اولین محموله خریداری شده صورت می‌پذیرد.

در روش «Fifo » ، موجودی مواد پایان دوره به نرخ آخرین خریدهای طی دوره ، محاسبه

و ارزیابی خواهد شد به همین دلیل موجودی مواد آخر دوره که در ترازنامه منعکس می شود

دارای نرخی خواهد بود که با نرخ روز بسیار نزدیک است.

به علت اینکه در ماه اول نرخ موجودی اول دوره و خریدهای طی دوره ، از یک نرخ می‌باشد

بنابراین محاسبه ارزیابی پایان دوره در این مه به آسانترین شکل صورت می گیرد و نیازی به محاسبات پیچیده نیست.

۱۱۲ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

حسابداری شرکت شکلات فرمند
حسابداری شرکت شکلات فرمند

 

 

حسابداری شرکت شکلات فرمند

شرح

صفحه

صورت مغایرت بانکی

تراز آزمایشی منتهی به

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمایشی اصلاح شده

ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده

کارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

صورتحساب سرمایه منتهی به

ترازنامه منتهی به

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح

صفحه

: داراییها   داراییهای جاری   داراییهای غیر جاری

: بدهیها    بدهیهای جاری   درآمدها    هزینه ها    سرمایه

: ترازنامه     صورتحساب سود وزیان

ترازنامه منتهی به

سند حسابداری مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر کل در پایان مهر ماه

صورت مغایرت بانکی در پایان مهر ماه

تراز آزمایشی منتهی به

ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول

سند حسابداری آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر کل آبان ماه

صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه

تراز آزمایشی منتهی

ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده

کارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداری آذر ماه

 دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغایرت بانکی

تراز آزمایشی منته

1 نقد وبررسی برای حسابداری شرکت شکلات فرمند

  1. بهرام

    حسابداری شرکت شکلات فرمند
    پروژه حسابداری عالی بود

افزودن نقد و بررسی

حسابداری شرکت شکلات فرمند

1 نقد و بررسی

حسابداری شرکت شکلات فرمند پروژه حسابداری سود و زیان حقوق و دستمزد

قیمت : تومان19,800