فروشگاه

توضیحات

سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا

این فصل شامل رئوس مطالبی در ارتباط با اهداف سیستمهای اطلاعاتی

مدیریت MIS است و مقدمه ای برای کل مطالب بحساب می آید .

این فصل نیاز  این موضوع به طیف وسیعی از دانش را به تفصیل با

تأکید بر نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات شرح می دهد تا روشن

شود که MIS یک پردازش فردیست ، یک مجموعه پیچیده است و هیچ راه حل استانداری ندارد .

سیستم های اطلاعاتی مدیریت Mis چیست ؟

برای MIS هیچ تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گرفته باشد

وجود ندارد و آنچه که بدین عنوان موجود است ، انعکاسی است از تأکیدات و پیش داوریهای نویسنده ای خاص .

واژه MIS تقریباً با کامپیوتر که بر پایه پردازش داده ها بنا شده مترادف

گردیده و در حقیقت کتابهائی که تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً

دارای رئوس مطالبی چون آنالیز سیستمها ، طراحی بایگانی و سایر

تراکنشهای تکنیکی مختلف بر اساس سیستمهای کامپیوتری می باشد .

این تأکیدات باعث جهت یافتن و بوجود آمدن تعریفی برای MIS توسط کلی

( KELLY ) بشرح زیر گردید: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت عبارتست

از کوششهای انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری

، نگهداری ، بازیابی اطلاعات با بهره گیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیتهای سازمان .

 

  ۱۰۰ صفحه  فایل ورد فونت ۱۴

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

بخش اول : سیستم‌های اطلاعاتی      

مقدمه                                   ۱

فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت        

ـ نگاهی کلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت   ۶

ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟          ۶

ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز               ۹

ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات       ۱۱

ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن               ۱۲

ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تکنیکهای قابل دسترسی آن ۱۴

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان     

ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان             ۱۷

۱) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان  ۲۱

۲) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان   ۲۲

ـ سیستم پردازش تراکنشها                 ۲۳

ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت               ۲۴

ـ سیستم گزارش‌های مدیریت                 ۲۸

ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری       ۲۹

ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا          ۲۹

۳) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیکی آنها    ۳۰

ـ اجزای فیزیکی سیستم                    ۳۰

ـ وظایف پردازشی سیستم                   ۳۱

فصل سوم: مدیریت اطلاعات                 

ـ مدیریت اطلاعات                         ۳۳

ـ اهمیت مدیریت اطلاعات                   ۳۶

ـ دانش MIS                              ۳۶

ـ مدیر و سیستم                          ۳۷

ـ سیستم اطلاعات مدیریت                   ۳۸

ـ تعریف MIS                             ۳۸

ـ اجزای MIS                             ۴۳

ـ مدلی از MIS                           ۴۴

ـ ایجاد MIS                             ۴۷

ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS            ۴۹

بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید   

فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید      

ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید     ۵۲

ـ زیر سیستم ورودی                       ۵۴

ـ زیر سیستم خروجی                       ۵۵

ـ سیستم اطلاعات حسابداری                 ۵۵

ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع             ۵۷

ـ زیر سیستم هوشمند تولید                ۵۸

ـ اطلاعات مربوط به کارگران تولید         ۵۸

ـ سیستمهای رسمی                         ۵۹

ـ سیستمهای غیر رسمی                     ۶۰

ـ اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان         ۶۰

ـ زیرسیستم انبارداری                    ۶۲

ـ اهمیت سطح کالاهای موجود                ۶۲

ـ هزینه نگهداری                         ۶۲

ـ هزینه خرید                            ۶۳

ـ زیرسیستمهای کیفیت                     ۶۴

ـ زیرسیستم هزینه                        ۶۴

فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید          

ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند  ۶۶

ـ سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات    ۶۷

ـ یک سیستم اطلاعاتی چیست؟                ۶۷

ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف  ۶۷

ـ یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر چه نوع سیستمی است   ۶۸

ـ ساختار و ترکیب بندی سیستمهای اطلاعاتی  ۷۰

ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی             ۷۰

ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی

سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا

۷۱

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملکردشان    ۷۲

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی که ارائه می‌کنند ۷۲

ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی           ۷۳

ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش              ۷۳

ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و کاربردی  ۷۴

ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی              ۷۵

ـ معماری اطلاعات                         ۷۶

ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب     ۷۷

ـ اینترنت                               ۷۸

ـ اینترانت                              ۷۸

ـ اکسترانت                              ۷۹

فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شرکت مهپا   

ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید   ۸۱

شرکت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته

بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت                                 

ـ انتخاب موضوع پروژه                    ۸۶

ـ تشریح محل انجام پروژه                 ۸۸

ـ تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم ۹۱

ـ مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم

عوامل گوناگون بر یکدیگر و اهمیت در اجرا و طراحی یک سیستم توانای MIS است . حتی توجه به کمیت اطلاعات و ارتباط سیستم در درون بخشها نیز بطور قابل محسوس دیده می شود .

در طراحی یک سیستم اطلاعاتی واکنشها ، انتظارات ، خواسته ها و توانائیهای افراد ذیربط نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بطور مثال ، روش حسابداری و کنترل بودجه که غالباً حسابداران از نظر رفتار و دیدگاههای انسانی بی تفاوت به آن عمل می کنند بر روی پرسنل هر سازمان تأثیر بسزائی دارد که معمولاً توسط مدیران و پرسنل  حسابداری مورد قبول نبوده و باعث عوارض ناخواسته و بی تفاوتی می گردد که در راستای اهداف سازمانی نیست .

طراحی مناسب یک چنین سیستمی ممکن است سبب تأثیر مثبت در راستای اهداف سازمان گردد ، از اینرو در تمام مباحث بایستی در رابطه با اثرات یک سیستم مناسب بحث شود.

طبیعت داده ها DATA ، اطلاعات و ارتباطات

پردازش داده ها و تبدیل آن به اطلاعات و ارتباط دادن نتیجه اطلاعات برای کاربران آن اساسی ترین کار در MIS است .

داده DATA واژه ایست که برای جمع آوری واقعیات و اعداد و

ارقام مثل ساعات کار ، مقدار درخواست ، تعداد قطعه ، و غیره بکار می رود . این واقعیات اولیه با ذخیره سازی ، تجزیه و تحلیل مقایسه ، محاسبه و بطور کلی ایجاد و تولید پیام بشکل مورد نیاز برای کاربران و یا مدیران به اطلاعات تبدیل می شود.

چنین برداشتی پردازش ساده اطلاعات را تصویر می نماید که ب

راحتی قابل فهم است اما مطالعات بیشتر نشانگر آن است که اطلاعات پیچیده تر و تصورات مبهم تر از آنست که تا کنون مشخص گردیده .

از دیدگاه اهمیت MIS در مقایسه با تولید گزارشات استاندارد شده باید

به منبع اطلاعاتی و طریقه برقراری ارتباط و مهمتراز آن معنی پیام دریافتی و استفاده از پیام توجه شود . بطور وضوح این رابطه نهائی در زنجیره ارتباطات برای طراحی سیستم اطلاعاتی و مصرف کننده اطلاعات اهمیت بسزائی

دارد و بایستی به تأکید طبیعت نفوذی انسان بر عوامل اجرائی در MIS اشاره شود

و بطور خلاصه تأمین هزینه های داده ها DATA و تصمیمات اجرا شده بر

اساس اطلاعاتی که بدرستی انتقال یافته ارزش اطلاعات را مشخص می نماید.

مدیریت اجرائی و سطوح آن

همانگونه که قبلاً گفته شده ارزش اطلاعات از واکنش مدیریت در قبال استفاده از اطلاعات نشأت می گیرد و پیامد آن این است که متخصصین اطلاعات نیازمند شناخت نوع کار و وظایف مدیریت بمنظور تهیه اطلاعات مرتبط و قابل استفاده می باشند .

وظایف مدیریت را می‌توان در ۵ قسمت دسته بندی نمود:

۱- برنامه ریزی

۲- اتخاذ تصمیم

۳- سازماندهی و هماهنگی و اجرا .

۴- رهبری و ایجاد انگیزه

۵- کنترل

واضح است که اطلاعات مورد نیاز یک مدیر در سطوح اجرائی با

سرپرست حمل و نقل و یا مدیر سیاست گذاری استراتژیک فروش و بازاریابی متفاوت است .

بنابراین در بالاترین سطح ، ساختار سازمانی MIS نقش اساسی را ایفا می کند در حالیکه برای مدیریت تاکتیکی ممکن است MIS نقش حیاتی را در بر نداشته باشد زیرا گزارشات طراحی شده در سطح مدیریت استراتژیک است .

عمل دیگری که وظائف یک مدیر و اطلاعات مورد نیاز او را تحت تأثیر قرار می دهد عبارتست از گسترش عملی اقتدار و یا اختیارات مدیریت است .

اقتدار عملی عبارتست از آنچه که توسط مدیران متخصص و کارکنان در تمام بخشها و واحد های سازمان اعمال می گردد.

احتمالاً بهترین و عمومی ترین مثال می تواند بخش کارگزینی باشد که مسئولیت اداره پرسنل و رابطه صنعتی در کل مجموعه سازمانی را به عهده دارد .

هر چند (۵ ) قسمت اجرائی که مجموعه ساختار وظیفه مدیریت است نیازمند اطلاعات مرتبط و مربوطه می باشند ولی سه قسمت مشخص ( برنامه ریزی ، تصمیم گیری و کنترل ) در زمره مطالعات سیستمهای اطلاعاتی مدیریت است .

ماهیت برنامه ریزی و تصمیم گیری و تکنیکهای قابل دسترسی آن

برنامه ریزی و تصمیم گیری بعنوان اولین وظیفه مدیریت شناخته شده است . این وظیفه در تمام سطوح مدیریت مشهود است هر چند که بطور طبیعی نوع برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطوح مختلف متفاوت می باشد . لذا ، برنامه ریزی عبارتست از فرآیند تصمیم گیری فعلی که چه باید کرد ؟ و چگونه باید انجام شود ؟

نتیجه فرآیند برنامه ریزی از پیش در برنامه مشخص گردیده و تأثیرات اجرائی آن در اهداف سازمان ملحوظ می باشد و برنامه با تصمیمات و اجرا همراه است بنابراین برنامه ریزی مؤثر و تصمیم گیری بشدت با هم آمیخته شده بطوریکه بدون این آمیختگی تصمیم گیری و اجرا به عدم موفقیت برنامه ریزی منجر می گردد .

بمنظور تهیه اطلاعات متناسب ،طراحان MIS باید از نوع تصمیمات در سطوح مختلف سازمان مطلع باشند .

H.A.SIMON در مطالعات خود تصمیم گیری را منوط به برنامه های ساخت یافته و ناساخت یافته نموده است .

تصمیم گیری ساخت یافته عبارتست از تصمیماتی که بطور معمول اتخاذ می گردد و عوامل آن شناخته شده است و متقابلاً تصمیم گیری ناساخت یافته عبارتست از تصمیمات نوظهور و بدون سابقه قبلی ، بنابراین روش اتخاذ تصمیم پیچیده و کمی مشکل است .

واضح است که اساساً تفاوت اطلاعات و روشهای مورد نیاز تحصیل آن در انواع تصمیمات مختلف است که بایستی در طراحی MIS در نظر گرفته شود . و این بدین معنی است که MIS باید با توجه به انواع تصمیمات ، چگونگی تصمیم گیری و نحوه ارتباط تصمیم گیریها با سازمان و محیط عملکرد سازمان طراحی گردد . و قبول و درک این عوامل از پیش نیازهای مؤثر مدیریت طراحی سیستمهای اطلاعاتی است .

فصل دوم
سیستم های اطلاعاتی و سازمان

سازمان سیستمی است که از سازماندهی و ترکیب منابع مختلفی

از قبیل نیروی انسانی ، مواد، ماشین آلات ، تجهیزات ، پول و سایر منابع ، به صورت یک مؤسسه پایدار و مؤثر ، اعم از تجاری و غیر تجاری، به وجود می آید .

سازمان یک سیستم باز هدف جو است که در برگیرنده خصوصیات سیستم باز است

. مثلاً یک مؤسسه تجاری ، در محیطی تجاری ( سیستم فراگیر ) فعالیت می کند که سایر سیستمهای مانند رقبا ، دولت ، جامعه ،

مشتریان ، فروشندگان ، سهامدارن و مؤسسه های مالی ، و . . .

در آن فعالیت می نمایند ، یا بر آن احاطه دارند . چنین سیستمی از لحاظ ساختار به زیر سیستمهای مختلفی مانند واحد ها ، بخشها ، قسمتها و ، نظایر آن تفکیک می شود . این واحد ها معمولاً دربرگیرنده فعالیتها ،

عملیات و وظایف مختلف سازمانی نظیر بازاریابی ، مالی ، تولید ، نیروی انسانی ،

و . . . است . همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه می شود ، سازمان با دریافت درون داده هایی به صورت مواد ، نیروی انسانی ، ماشین آلات ، و اطلاعات

، و از طریق وظایف فوق ، آن را به محصولات ، خدمات ، اطلاعات ، و . . .

  تبدیل می کند و با دریافت مستمر درون داده‌های فوق ، سازمان تداوم

فعالیتهای خود را استمرار می بخشد ( از بین بردن آنتروپی و رسیدن به تعادل پویا )

در این واحدکه یکی از اصلی ترین واحد های سازمان نیز محسوب می شود،عمده فعالیتهای آن عبارتند از:

۱-برنامه ریزی تولید

۲-نظارت بر نحوه اجرای برنامه ریزی تولید

۳-تحصیص منابع(مواد اولیه-نیروی انسانی…)

۴-

اکنون نوبت تشریح روند فعالیتهای واحد فوق برای برنامه ریزی تولید می‌باشد

برای شروع کار،انگیزه ای باید ایجاد شود که این شروع معمولا بر اثر۳ عامل زیر بوجود می آید:

الف:سفارش جدید           ب:تولید فصلی                    ج: کمبود موجودی

ب:واحد پرسنل:

در این واحد،عمده فعالیتهایصورت گرفته عبارتند از:

۱-تعیین پرسنل مورد نیاز

۲-انعقاد قرار دادهای پرسنلی

ج:واحدخرید:

در این واحد نیز،عمده فعالیتهای صورت گرفته آن عبارتند از:

۱-صدور حواله خرید

۲-ارتباط با تامین کنندگان

۳-انجام خرید مواد کمبود مورد نیاز

د:واحد امور مالی:

در این واحد،عمده فعالیتهای صورت گرفته عبارتند از:

۱-بر آورد هزینه تولید

۲-بر آورد هزینه خرید

۳-تامین اعتبارهزینه های تولید

۴-تامین اعتبار هزینه های خرید

ه:واحد کارگاه:

در این واحد کارگاه،عمده فعالیتهای صورت گرفته عبارتند از:

۱-اجرای برنامه تولید

۲-برنامه ریزی دستگاهها

۳-آماده سازی کارگاه برای تولید جدید

و:واحدتجهیزات تولیدی:

در این واحد عمده فعالیتهای صورت گرفته عبارتند از:

۱-تعیین تجهیزات مورد نیاز تولید

۲-انجام عملیات          مورد نیاز تجهیزات

۳-تعیین اشکالات پیش آماده تجهیزات

۴-انجام تعمیرات مورد نیاز تجهیزات

۵-آماده به کار تجهیزات از کار افتاده

سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا

ز:واحد انبار:

۱-دریافت کالا

۲-صدور فرم دریافت کالا

۳-ارسال کالا

۴-صدور حواله ارسال کالا

۵-تعیین سطح موجودی مواد اولیه-محصول

۶-اعلام کمبود موجودی مواد   اولیه-محصول

۷-صدور فرم سفارش خرید

پس از آنکهانگیزه تولید حاصل شد،یعنی یکی از۳ عامل فوق رخ داد،

باید برای برنامه ریزی تولید دوره جدید اقدام کرد.در ابتدا باید به بررسی

شرایط و موقعیت فعلی پرداخت.در این بخش به بررسی و ارزیابی

موقعیت تولید فعلی، امکانات موجود تولیدو… پرداخته می شود و عوامل اقتصادی و شرایط فعلی

تاثیر عمیقی در این ارزیابی دارد. بعد از آنکه تولید جدید از همه

جهت تاثیر شد،برنامه ریزی اولیه انجام می گیرد و در آن،منابع مورد نیاز،پرسنل،تجهیزات،

مدت زمان تولید،حجم تولیدو…لحاظ می گردد.حال اگر امکان تولید جدید

با شرایط وجود نداشت،انصراف از تولید اعلام می شود و یا در صورت لزوم، با شرایط جدید تری(تغییر یافته)به بررسی مجدد آن پرداخته می شود.

پس از آنکه برنامه ریزی اولیه انجام شد،برای برآورده مالی هزینه های تولید

جدید،برنامه بر امور مالی ارجاع داده می شود.در واحد امور مالی بیز با

توجه به جنبه های مختلف برنامه ریزی اولیه تولید،برآوردی از هزینه های

پیش بینی شده صورت می گیرد و گزارش آنرا به واحد برنامه ریزی ارجاع داده و یک نقصه از آنرا با یگانی می نمایند.

سیستم اطلاعات مدیریت

در واحد برنامه ریزی گزارش ارسالی از امور مالی را بررسی کرده و اگر برنامه ریزی جدید از نظر اقتصادی،با صرفه بود آنرا ادامه می دهند به واحد کار می پردازند.ولی اگربرنامه از نظر اقتصادی توجیه نداشت، انصراف از تولید اعلام می گردد.اما اگر در صورتیکه برنامه از نظر اقتصادی تائید شد، به بررسی عوامل تولید پرداخته می شود. در این قسمت سه عامل عمده پرسنل تولید،تجهیزات تولید و مواد اولیه مورد نیاز مورد ارزیابی قرار می گیرد.لذا برای بررسی این سه عامل با واحد های مربوطه ارتباط برقرار می شود.که عبارتند از واحد پرسنل تولید،تجهیزات تولیدی و انبار.

الف-در واحد پرسنل تولید،برای امکان سنجی تولید دوره جدید به بررسی پرسنل تولید موجود شرکت پرداخته و نتیجه آنرا بصورت گزارشی شامل شرایط پرسنل تولید به واحد برنامه ریزیداده

می شود.حال اگر پرسنل مورد نیاز دوره جدید تولید موجود نباشد،برای تکمیل این نقیصه روند زیر را در پیش می گیر ند.ابتدا به تعیین مشخصات و ویژگی پرسنل مورد نیاز خود پرداخته و از

طریق درج آگهی به دنبال جنب پرسنل مورد نظر می گردند. پس از جذب

پرسنل جدید به آن قرارداد امضا کرده که یک نقصه آن بایگانی می شود و نتیجه نیز به واحد برنامه ریزی گزارش می شود.

ب-تجهیزات تولید:

در واحد تجهیزات تولیدی برای برنامه ریزی دوره جدید تولید به بررسی امکانات موجود می پردازند. برای این کار ابتدا به دنبال آن هستند که آیا تجهیزات تولیدی موجود آماده کار هستند یا خیر؟ اگر تجهیزات آماده باشند

و مشکل خاص نداشته باشند،تحت یک گزارش به واحد برنامه ریزی اعلام می گردد.ولی اگر تجهیزات تولیدی دارای نقصی باشند قبل از شروع به کار،باید آن نواقص را رفع کرد.لذا ابتدا به تشخیص مشکلات تجهیزات

پرداخته و در ادامه به دنبال رفع آنها و آماده سازی مجدد آنها می باشد.

بعد از آنکه دستگاههااز نظر حتی آماده شوند و تائید گشت،گزارشی مبنی بر آمادگی تجهیزات تولیدی برای تولید دوره جدید به واحد برنامه ریزی داده می شود.

ج-انبار:

در این واحد و به منظور برنامه ریزی تولید دوره جدید،باید به بررسی منابع موجود مواد اولیه پرداخت و موجدی هر یک از آنها را تعیین کرد. اگر پس از تعیین موجودی مواد اولیه، برای تولید دوره جدید،موجودی کافی باشد،بصورت گزارشی

به واحد برنامه ریزی اعلام می گردد. ولی اگر موجودی برای دوره جدید دچار کمبود باشد،جهت جبران آن،ابتدا به تعیین و نوع مواد اولیه مورد نیاز پرداخته و شرطی از آن را برای تامین مواد به واحد خرید ارسال می کنند…………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا”

سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1014

قیمت : تومان19,500