فروشگاه

توضیحات

پایان نامه موانع و مشکلات صنعت نساجی پارچه و بافندگی

صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه خاص

بوده و در طول تاریخ کشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. در زمان اشکانیان

ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی ب

ه طریقی همت گماردند که اکثریت ابریشم های تولید چین را از آن کشور خریداری می نمودند

و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می کردند.

شکوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در کاشان و یزد در دوره اشکانیان و عرضه آن به جهان

خصوصاً اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشکوه صنعت نساجی ایران است که صنعتگر ایرانی را قانع نکرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است.

اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان

شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید.

۹۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

پایان نامه موانع و مشکلات صنعت نساجی پارچه و بافندگی
پایان نامه موانع و مشکلات صنعت نساجی پارچه و بافندگی

 

فهرست

۱-                 مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران        ۶

۱-۱-         تاریخچه صنعت نساجی در ایران                                                                ۷

۱-۲-         مشکلات و بحران در صنعت نساجی                                                           ۹

۱-۳-         علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران                                        ۱۱

۱-۴-         لزوم بهبود وضعیت موجود                                                          ۱۲

۱-۴-۱- تقاضا (بررسی بازار)                                                                   ۱۲

۱-۴-۲- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور                                               ۱۵

۱-۴-۳- واردات پارچه ثبت شده                                                                ۱۶

۱-۴-۴- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی                                      ۱۷

۱-۴-۵- عرضه                                                                                       ۱۸

۱-۴-۶- افق سرمایه گذاری در ایران                                                           ۱۹

۱-۴-۷- علل عدم سرمایه گذاری                                                                ۲۰

۱-۵-         مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت ۲۱

۱-۶-         طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری۲۲

۱-۷-         بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری

۱-۷-۱- ورود قاچاق پاچه به کشور                                                            ۲۳

۱-۷-۲- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها                           ۲۳

۱-۷-۳- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر                                        ۲۷

۱-۷-۴- وجود قوانین ضد و نقیض                                                            ۲۷

۱-۷-۵- پرسنل مازاد                                                                               ۲۷

۱-۷-۶- قیمت گران مواد اولیه                                                                   ۲۸

۱-۸-         بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی                               ۲۸

۱-۸-۱- کهنگی و قدمت ماشن آلات                                                            ۲۸

۱-۸-۲- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی                                     ۲۹

۱-۸-۳- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی ۲۹

۱-۸-۴- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ                                          ۳۰

۲-                 تجهیزات و ماشین آلات نساجی                                                      ۳۱

۲-۱-         نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان                                       ۳۲

۲-۱-۱- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای ۲۰۰۱-۱۹۹۲ ۳۲

 میلادی و نصب شده در سال ۲۰۰۰ میلادی به کشورهای مختلف جهان

۲-۱-۲- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف                    ۳۶

 در سال ۲۰۰۱ میلادی

۲-۱-۳- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال                              ۴۰

۲۰۰۱ میلادی به نقاط مختلف جهان

۲-۲-         نتیجه گیری                                                                                ۴۴

۳-           مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی                  ۴۶

۳-۱-         یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی                                        ۴۷

۳-۱-۱- تعریف                                                                                 ۴۸

۳-۱-۲- اهمیت یکنواختی                                                                    ۴۸

۳-۱-۳- دسته بندی نایکنواختی                                                           ۵۱

۳-۱-۳-۱- عیوب متناوب                                                                   ۵۲

۳-۱-۳-۲- عیوب نامتناوب                                                                 ۵۲

۳-۱-۴- تاثیرات نایکنواختی                                                                ۵۳

۳-۱-۴-۱- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ                                            ۵۳

۳-۱-۴-۲- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه               ۵۴

۳-۱-۴-۲-۱- بوبین پیچی                                                                  ۵۴

۳-۱-۴-۲-۲- چله کشی                                                                      ۵۴

۳-۱-۴-۲-۳- آهار                                                                             ۵۵

۳-۱-۴-۲-۴- بافندگی                                                                                    ۵۵

۳-۱-۴-۳- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه                                            ۵۶

۳-۱-۵- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی                                                  ۵۷

۳-۱-۵-۱- مواد اولیه                                                                                    ۵۷

۳-۱-۵-۲- مراحل ریسندگی                                                                ۵۷

۳-۲-         مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی                    ۶۰

۳-۲-۱- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟!          ۶۰

۳-۲-۲- وضعیت نابسامان پنبه ایران                                                    ۶۳

۳-۲-۳- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود                    ۶۷

۳-۲-۳-۱- شواهدی از مشکلات کشت پنبه                                            ۶۸

۳-۲-۳-۲- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور                                 ۷۳

۳-۲-۳-۲-۱- علل اقتصادی                                                                ۷۳

۳-۲-۳-۲-۲- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی                    ۷۳

۳-۲-۳-۲-۳- واردات پنیه و الیاف پنبه ای                                             ۷۵

۳-۲-۳-۲-۴- کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان ۷۵

۳-۲-۳-۲-۵- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی                                   ۷۶

۳-۲-۳-۲-۶- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر                        ۷۶

۳-۳-         بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۶        ۷۷

۳-۴-         آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران                                  ۸۰

منابع
پایان نامه موانع و مشکلات صنعت نساجی پارچه و بافندگی

همانطور که ملاحظه می شد جدول شماره ۵ ماشین آلات کشباف حمله شده در سال ۲۰۰۱ میلادی به قاره های مختلف را نشان می دهند که بازهم قاره آسیا و اقیانوسیه مقام اول را دارا است اما در میان کشورهای آسیا و اقیانوسیه بازهم ایران رتبه نازلی دارد و یکی از پایینترین آمارها را دارد

و با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت این دستگاهها در داخل وجود ندارد، این ارقام حاکی از آن است که

تا چه اندازه ای دستگاههای موجود در داخل می تواند کهنه و فرسوده باشند. در سال ۲۰۰۱ فقط تعداد ۲۷ عدد دستگاه کشبافی از نوعهای مختلف به ایران حمل شده که این در مقایسه با کشور کوچکی مثل هنگ کنگ که در حدود ۳۲۲۱۶ دستگاه وارد کرده واقعاً رقم ناچیزی است و می تواند به نوعی عمق فاجعه را نشان دهد!

جدول ۶- مقایسه سهم کشورهای آسیایی در واردات ماشینهای کشباف تخت در سال  ۲۰۰۱

ردیف

نام کشور

واردات در آسیا برحسب درصد

۱

چین

۴/۳۷

۲

هنگ کنگ

۴۱/۱۹

۳

بنگلادش

۳۷/۱۹

۴

تایلند

۶۷/۷

۵

اندونزی

۵۱/۳

۶

و.یتنام

۳۴/۳

۷

هندوستان

۵۳/۲

۸

کره

۱۵/۱

۹

فیلیپین

۹۸/۰

۱۰

سریلانکا

۷۵/۰

۱۱

امارات متحده عربی

۴۲/۰

۱۲

ژاپن

۴۱/۰

۱۳

پاکستان

۲۱/۰

۱۴

مغولستان

۱۸/۰

۱۵

تایوان

۱۴/۰

۱۶

اردن

۱۲/۰

۱۷

استرالیا

۰۶۶/۰

۱۸

سوریه

۰۴/۰

۱۹

سنگاپور

۰۲/۰

۲۰

مالزی

۰۲/۰

۲۱

کره شمالی

۰۲/۰

۲۲

ایران

۰۱۶/۰

۲۳

اسرائیل

۰۰۸۴/۰

۲۴

نیوزلند

۰۰۳۶/۰

۲۵

لبنان

۰۰۲۴/۰

همانطور که جدول شماره ۴ نشان می دهد کشور ایران در وادرات ماشینهای بافندگی به سال ۲۰۰۱ میلادی در میان ۱۳ کشور آسیایی با %۷/۰! آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است و حتی از کشور مثل سوریه هم پایین تر است و همینطور در جدول شماره ۶ هم ملاحظه می گردد در واردات ماشینهای کشباف تخت بازهم در سال ۲۰۰۱ ایران در میان ۲۵ کشور آسیایی در رده ۲۲ قرار دارد!

این آمار به صراحت وخیم بودن اوضاع دستگاهها را در ایران نشان می دهد چون اگر دقت شود

کشورهایی مثل تایوان، تایلند، هنگ کنگ، ژاپن و کره جنوبی و … در مجموع نمی توانند وسعتشان به اندازه ایران برسد اما میزان واردات آنها چندین برابر کشور ایران می باشد و یا حتی کشوری مثل بنگلادش که کشوری فقیر و عقب افتاده محسوب می شود حتی بیشتر از ایران (به مراتب بیشتر) صنعت نساجی خود را نو کرده است.

۲-۲- نتیجه گیری:

بطور واضح مشاهده می شود که یکی دیگر از عوامل اصلی رکود صنایع نساجی در ایران وجود ماشین‌ آلات کهنه و فرسوده می باشد. همانطور که به طور کلی در جداول گذشته مشاهده می شود آمار حکایت از این موضوع دارد که واردات ماشین آلات نو و پیشرفته در سالهای اخیر به کشورمان به علت وجود مسائل مختلف ازجمله نبود وسع مالی بالا و متغیر بودن صنعت کشورمان در میان دیگر کشورهای صاحب صنعت آسیایی بسیار پایین است و همین امر سبب شده است که کشور ما تبدیل به زباله دان دستگاههای صنعتی

نساجی شود و چون این ماشین آلات بسیار قدیمی می باشند یا دیگر قطعات یدکی آنها تولید نمی شود و یا اینکه اگر هم تولید شود به علت فرسایشی بودن روند کار این دستگاهها عملاً سودی که نخواهند داشت هیچ، ضرر هم خواهند داشت.

ماشین آلات مستهلک و قدیمی می توانند

باعث تولید محصولی با کیفیت پایین شوند و همچنین باعث افزایش درصد ضایعات در مواد اولیه می شوند و بنابراین هزینه هایی که صرف تهیه مواد اولیه حتی از نوع مرغوب می شوند و همچنین هزینه هایی که صرف تولید محصول می شوند در مقابل سود کافی و حتی سربه

سر را نداشته و بنابراین کارخانه ای که با این نوع ماشین آلات فرسوده به صورت فعال یا نیمه فعال کار می کند در اثر کمبود نقدینگی و ضرر و زیان ناشی از خط تولید خود دچار ورشکستگی شده و منحل و بسته می شود.

پس به طور واضح مشاهده می شود که عدم سلامت خط تولید یک کارخانه نساجی که به علت کهنه

بودن و یا خراب بودن آن می باشد می تواند در کنار سایر عوامل ازجمله نامرغو.ب بودن مواد اولیه ضعف در مدیریت، عدم بازاریابی مناسب و فلج اقتصادی و غیره باعث رکود و بحران در صنایع ازجمله صنایع نساجی که جزء صنایع حیاتی هر کشور می باشد شود.

فصل سوم:
مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی ایران

 


۳-۱- یکنواختی در بهبود صنایع نساجی

نابسامانی نساجی کشور از این منظر که:

۱-     کیفیت اکثریت منسوجات داخلی رضایتبخش نیست.

۲-     سطح بهره وری از کلیه امکانات پایین است.

۳-     شرایط محیط کار نامطلوب است.

۴-     پیش بینی دقیق کیفیت منسوج امکان پذیر نیست.

۵-     بیش از ۵۰ درصد از تولید نساجی و پوشاک جهان در قاره آسیا صورت می گیرد اما سهم ایران در بین ۱۴ کشور منتخب آسیا پایین ترین است.

یقیناً، عوامل متعدد و متغیرهای گوناگونی در صنعت نساجی ایران و پیشی گرفتن صنایع نساجی کشورهای رقیب موثر بوده و هستند، ولی کیفیت منسوجات کشورمان نیز جای بحث دارد.

یکنواختی نخ فاکتور بسیار مهمی است که توجه به آن می تواند جاذبه منسوجات کشورمان را افزایش دهد.

بهبود کیفیت منسوجات کشور در گرو توجه و اهمیت دادن به پارامتر یکنواختی است.

برای افزایش یکنواختی نخ باید به عواملی چون کیفیت مواد اولیه، آمادگی خطوط تولید، وظیفه شناسی پرسنل مختلف، حفظ شرایط ثابت و تولید کار توجه داشت.

ارتقاء یکنواختی نخ برای رقابت و تولید ارزش در جامعه، نیاز به دلسوزی، عشق به تولید با کیفیت، رعایت نظم و اصول در تولید و به کارگیری علوم مختلف دارد.

وقتی بخواهیم نخ یکنواخت تولید کنیم، نتایج آزمایشات مواد اولیه (در موقع خرید) به عنوان یک پارامتر مؤثر کیفیتی به حساب خواهد آمد. به عبارت دیگر، در امر خرید مواد اولیه، علم مهندسی تولید بجای ارزان خریدن محض بکار گرفته خواهد شد.

همین طور در امور نگهداری ماشین آلات، شرایط پایدار تولید و طول عمر مفید قطعات دقت

عمل بیشتر و حساب و کتاب دقیق تری به کار گرفته خواهد شد و مورد تمهید و سامان دهی جدی تری قرار خواهد گرفت و همین نکته همگان را مجدداً به کار و تلاش مفیذ بازخواهد گرداند. بازنگری در استاندارد کیفیت نخ های تولیدی کشور و الزام یکنواختی بیشتر از جمله اقداماتی است که با انجام آن سطح منسوجات بهبود خواهد یافت.

۳-۱-۱- تعریف

با عنایت به این که نخ استوانه ایست مخلوطی از هوا و الیاف، ثبات و پایداری سهم هوا و الیاف درون نخ یکنواختی را تضمین و در غیر اینصورت نایکنواختی در نخ به وجود می آید (شکل ۱)

شکل ۱- نمونه هایی از نخ

۳-۱-۲- اهمیت یکنواختی

اوایل تولید نخ به صورت ماشینی و صنعتی، کیفیت نخ مورد توجه و درخواست بشر بود. بعداً به مرور بر اساس تکامل زندگی انسان، در تمام زمینه ها خواسته ها از نخ نیز حساس تر و دقیق تر گردید. کلید دسترسی به اکثر خواسته ها، مستلزم توجه خاص به یکنواختی نخ است. درنتیجه یکنواختی نخ صنعتی بود که دائماً……………………..

کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه موانع و مشکلات صنعت نساجی پارچه و بافندگی”

پایان نامه موانع و مشکلات صنعت نساجی پارچه و بافندگی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1331

صنعت نساجی

قیمت : تومان169,000