فروشگاه

توضیحات

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

اصول تمرین درمانی فیزیکی در مدیریت افراد با شرایط قلبی و عروقی اصلی می‌تواند بطور نرمال در برنامه‌های ساختار بندی شده یا در جلسات پی در

پی به کار گرفته شوند.  برنامه‌های قلبی ساختاری و احیای قلبی تنفسی برنامه‌های

درمانی چند بعدی هستند که ضروریات بهترین تمرین درمانی

فیزیکی را ارائه می‌دهند. تمایزات میان برنامه‌های ساختار بندی شده در جمعیت بیماران

اصلی نهفته است که مد نظر قرار می‌گیرند نه در اصول مدیریت درمانی فیزیکی.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

اصول کلی درمان قابل درک شامل کار تیمی، آموزش به بیماران، تست تمرین و آموزش است

و نیز تغییر طولانی مدت نحوه زندگی و غیر است و این موارد

در مورد گروههای بیمار رایج و معول است. نقش درمانگر فیزیکی به عنوان مأمور سلامت در مدیریت این گروه از بیماران مورد تأ‌کید قرار گرفته شده است.

این اصول همچنین هنگامی به کار گرفته می‌شوند که سوء عملکرد قلبی و تنفسی در یک معاینه ثانویه تشخیص داده شود. برای مثال، در یک بیمار که

تشخیص در مورد او گرفتگی ماهیچه‌های شانه است، اما سابقه بیماری قلبی نیز در او

دیده می‌شود و یا دارای فاکتورهای خطرزا می‌باشد. این شرایط

زیر برای کاربردهای اصلی تغییر یک برنامه ورزشی برای گرفتگی شانه گرفته شده است.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

منفعت اصلی از این برنامه‌ها بالابردن کیفیت زندگی و سطوح تحمل فعالیتهای روزانه است.

یک هدف اساسی پایه‌گذاری تمرینات سلامت در طول زندگی

است که شامل پیشگیری ثانویه است. کاربرد این اصل در مرکزیت مدیریت شرایط قلبی و عروقی قرار دارد. البته بسته به اینکه اولیه هستند یا ثانویه

امروزه در تمرین کلی، بیماران (شامل کودکان) که به فیزیوتراپ‌ها تحویل داده می‌شوند

و مشکلات عصبی عضلانی با عضلانی اسکلتی دارند بالاترین احتمال مشکل اساسی قلبی یا بیماری ریوی یا مربوط به فاکتورهای خطرناک است.

 ۹۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی
فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

 

خطوط هدایت بنا شده برای برنامه‌های احیا و فعالیت قلبی، عروقی شامل ارائه سرویس با مرکزیت بیمار است. هر دو برنامه روی تقویت سلامت قلب و

عروق در طول برنامه‌های فردی تأکید دارند که برای بهبود وضعیت قلب و عروق طراحی

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

شده‌اند بعلاوه آنها پیشگیری ثانویه را در طول تشخیص فاکتور

خطر و تغییر در تلاش برای پیشگیری از پیشرفت بیماری و اتفاقات تلخ قلبی ارائه می‌کنند.

این در دوره‌ای روی مقالات و کتب چاپ شده حجم اکسیژن

VO2 max غالباً در مطالعات مورد گزارش قرار گرفت و برای تعبیر VO2 Peak حجم اکسیژن مورد استفاده قرار گرفت. علی رغم این واژه مورد استفاده توسط تخمین گرهای اصلی در هر مطالعه در خلاصه این مطالعات مورد استفاده قرار گرفت.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

احیای قلبی و عروقی : پایه شواهد، تأثیر و قابلیت‌ها برای عملی‌ بودن:

اگرچه یک دیدگاه تیم با مدیریت و خط‌مشی چند وجهی، در مورد هر دو نوع برنامه مورد توجه است، افرادی که به طور منظم در برنامه شرکت می‌کنند

قابلیت عملکردی آنها افزایش می‌یابد. استراتژی‌های مدیریت خود همان بدست گرفتن کنترل علائم و بدست آوردن اعتماد به نفس لازم می‌باشد.

این نوع

از کنترل شاید بهمترین دلیل ساده برای حمایت از دخالت برای مدیریت شرایط قلبی باشد. این جزء ممکن است به طور ساده در تعیین نتایج طولانی مدت مهم باشد. از قبیل درخواست‌های کاهش یافته برای مراقبت از سلامت و هزینه‌های مراقبت سلامت کمتر موثر بودن احیای قلبی عروقی بسیار مورد

تأکید قرار گرفته است و با شواهد زیادی اثبات گردیده است. این برنامه‌ها بطور بین‌المللی استانداردهایی را تشخیص می‌دهند که به خوبی توضیح داده

می‌شوند و برای تمام بیماران با شرایط قلبی و عروقی پیشنهاد می‌شوند. آنها در آموزش بیماران به طور خاص آمده‌اند شامل منع سیگار، تغذیه و کنترل

وزن و ارتقاء مدیریت خود و آموزش. واژه نیازهای درجه نهایی مورد بازبینی قرار می‌گیرد، البته با دادن تأثیر احیا در افرادی که به شدت مورد نظر هستند با

دادن این منابع و کاربردهای اقتصادی بزرگ در مورد نگهداری سلامت افراد و دفاتر خارجی پزشکان و بیماران، احیا می‌تواند به عنوان یک دخالت اصلی

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

بجای یک اولویت دوم بعد از تأثیرات بعدی جراحی و پارا درمانی مورد حمایت قرار گیرد. احیای قلبی و عروقی غیر تهاجمی تأثیرگذاری قیمتی بیشتری

نسبت به درمانهای جراحی و دارویی دارد. (به صرفه تر است) و منافع سلامتی طولانی مدت و خطر کمتری را در بر دارد. یک تمایز یا عدم تطابق مهم

میان پیش‌نگری و فعالیت احیای قلبی وجود دارد. این دخالت‌های بی‌پایه شواهد و غیر تهاجمی و به صرفه از نظر قیمت، به ندرت مورد استفاده هستند و

سرعت استفاده از آنها پایین است. بازگشت به احیای قلبی اینطور گزارش شده است که روی گروههای انتخابی، نامها، گروههای سنی جوانتر و آنهایی

که قبلاً شرکت کرده‌اند تأثیر گذار بوده است.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

همچنین گزارش شده است که در خصوص در دسترس بودن و استفاده از این برنامه‌ها، موانع بزرگی وجود دارد. مباحثی نیز در مورد پرداخت وجود دارد.

تنها یک بخش کوچک از افراد مورد نظر هستند و از آنها تنها یک بخش کوچک هستند که می‌توانند به این برنامه‌ها دسترسی داشته باشند. فاز ۱ احیای

قلبی، یک مسیر حرکت صعودی تعریف شده‌اند. فیزیک‌دانان و جراحان ممکن است که آگاهی و علم تأثیر دیدگاههای غیر تهاجمی را در مورد مشکلات

سلامتی نداشته باشند. مشکلاتی که اساساً با جراحی و دارو مدیریت می‌شوند.

بنابراین کاندیداهای مناسب همیشه مد نظر نیستند. بعلاوه دلائل اجتماعی، روانی برای تحت استفاده قرار دادن این منابع وجود دارد. زن‌ها کمتر درگیر

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

این مشکلات هستند و سرعت‌‌های افت

منحنی‌های آنها بالاتر است. بنابراین یک انتخاب در میان افراد نمونه‌برداری شده برای مطالعات در زمینه احیای قلب و عروق وجود دارد. شرکت زن‌ها مرتبط

است با تضمین، سطح آموزش، جراحی و در دسترس بودن امکانات نقل و انتقال. هزینه در حال افزایش و در دسترس نبودن دو مانع برای شرکت در احیای

قلبی به شمار می‌آیند. سرعت‌های پایین شرکت کردن در این فعالیت به ویژه سرعت های مربوط به زنها، اعضاء گروه اقلیت و افراد پیر و نیز قابلیت

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

دستیابی رو به افزایش یک مرکزیت اصلی در مسئله است. از حقایق پیچیده مربوط به یک برنامه احیای قلبی، اجزاء مختلف ممکن است تأثیرات مختلفی

روی سلامت قلب افراد داشته باشد. به علاوه تفاوتهای فیزیولوژیک میان مردها و زن‌ها منجر به تفاوتهای در شرایط قلبی و عروقی می‌شود و این قبیل

تغییرات ممکن است تفاوتها را در پاسخ‌های دو جنس به احیای قلبی توضیح دهد.

زنها تمایل دارند که فشار خون سیستولیک و فشار پالسی پایین‌تری داشته باشند نسبت به مردان و نیزچربی خوب کمتر و سطوح هوموسیستین کمتری

نسبت به مردان دارند. زنها همچنین بیماری قلبی خاموش (بی صدای) بیشتری نسبت به مردان دارند که غالباً مربوط است به مشکلات مربوط به خواب

در زنها. نتایج یک مطالعه توضیحی نشان می‌دهد که زنها کمتر به نظر می‌رسد که به رژیم جواب دهند و نیز به خطوط راهنمای تغییر تمرینی در مقایسه با

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

رژیم‌های ترک سیگار، مصرف دارو و مدیریت استرس لازم است توجه خاصی به انگیزه بخشی از افراد شرکت کننده داده شود. برای کمک به آنها در

تشخیص مهارت‌های جدید خود فعالیت‌های منزل و جامعه و برای ادامه رفتارهای روزمره زندگی جدید خود در چارچوب برنامه با در نظر داشتن این نکته که

آموزش و تمرین اجزاء هسته‌ای احیای قلبی و عروقی هستند. درمان فیزیکی به طور نادر

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

قرار داده می‌شود با مراقبت برای افراد با مشکل قلبی انجام

شود. مواد و ابزار آموزش باید مطابق با نیازهای یادگیرنده و ظرفیت‌های او تخصصی شده باشند؛ در غیر اینصورت منابع از بین خواهند رفت. یک گوناگونی

نشاندار و قابل توجه میان توانایی متوسط خواندن آمریکایی و سطوح قابلیت یادگیری ابزار آلات احیاء قلبی وجود دارد. تعداد بیشمار کلمات پلی سیلابیک

(چند بخشی) یک فاکتور اصلی است.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

برنامه‌های احیای قلبی در مراکز طبیعی در مجامع بزرگ مورد اجرا قرار دارند. اکثریت وسیعی از بیماران به احیاء قلب و عروق دسترسی ندارند. دوم اینکه، شرکت طولانی مدت و پیروی از اصول برن

امه مورد بی توجهی قرار می گیرد به ویژه برای زنان

اصول این برنامه‌ها روی عملکرد درمان فیزیکی تأثیر می گذارد که می‌تواند روی یک پایه         یک به یک در یک تمرین خصوصی مورد اجرا قرار گیرد و یا در

یک بیمارستان فرمال در مورد احیای قلب و عروقی ندارد. در چنینی شرایطی نتایج قابل

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

مقایسه با برنامه‌های فرمال است. یک فلسفه مراقبت در منزل در

رشته مراقبت سلامت شکل گرفت شامل احیاء قلب و عروق و این بمنظور دستیابی به افراد گروههای مورد نظر است. بیمارانی که بعد از جراحی بایپس

حالت ثابت دارند با یک برنامه خانگی دقیق فردی به خوبی افرادی که در برنامه احیای بر پایه مرکزیت شرکت دارند، عمل می‌کنند. همینکه بیماران فعالتر

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

می‌شوند وضعیت دارویی آنها نیز تغییر می‌کند. درمانهای دارویی باید روی یک اساس پیش رنوده بازنگری شوند و تجویزها طبق آن تغییر کنند. این تغیییرات

روی تأثیرات متابولیک طولانی مدت تمرین اثر می‌گذارد به علاوه سلامت افزایش داده شده و کاهش وزن بالقوه کار تمی پی در پی برای مانیتور کردن

وضعیت دارویی بیمار لازم است تا اطمینان پیدا کنیم که تجویزات دارویی به نحوی تغییر داده می‌شوند که مناسب هستند، شامل آموزش و تمرین، حذف

یا کاهش نیاز برای مصرف دارو و حمایت پارا ماکولوژیکال یک نتیجه درمانی فیزیکی مهم با فلسفه اخذ نتیجه بهتر است. تست و تمرین عملی فرمال

مهارت‌های درمانی فیزیکی اصلی در تشخیص، ارزیابی و توضیح تمرین بیمار وجود دارند.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

اختراعات و اکتشافات اخیر در مورد تمرین برای بهتر کردن شرایط قلب و رویه با تمرکز روی بالابردن اکسیژن باقی مانده ذخیره شده هستند. یک مقیاس

کیفیت زندگی با حالت آنالوگ خطی ساده درخصوص ارزیابی ویژگی بیماری و مباحث کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به منظور کمک به افراد با بیماری

قلبی نشان داده شده است. با ارزیابی‌هایی بر اساس نتایج و پایه های اطلاعاتی، درمانگرهای فیزیکی قادر خواهند بود تا برنامه‌ها را برای هر فرد خاص

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

تخصصی کرده و آن را مطابق با ویژگی هر فرد طراحی کنند تا به نتایج با ماندگاری سرعت و تأثیر پیشبرد دست پیدا کنند. به علاوه برنامه ها طوری ارزیابی می شوند که کیفیت استراتژی ه

ای ابداع شده توسط مراقبین سلامت تقویت می‌شود. چنین کیفیت تقویت شده‌ای که شامل حال آموزشی تعاملی تیم‌های بیمارستانی و آموزشی

کامپیوتری می شود، خطوط هدایت پیشگیری از بیماری قلبی را تقویت می کند. از یک خط پایه تا ۱ سال پیشرفتهای نمایان و علامت‌گذاری شده‌ای در

ترک دخانیات، کنترل چربی، کنترل  فشار خون و دسترسی به احیای قلبی اتفاق افتادند.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

آغازگرهای پیشرفت کیفیت برای فعالیت‌های مرتبط با احیای

قلبی و عروقی منافع و دستاوردهای پاخص و نمایانی را به همراه داشته‌اند.

به علاوه تمرینات ساختاری، احیای قلبی متمرکز است روی مشاوره و آموزش درباره کاهش ریسک به نحوی که سلامت در طول زندگی ارتقاء پیدا کند.

مطالعات طولانی لازم است تا مبحث فاکتورهای خطرزا و رفتارهای مربوط به نوع زندگی در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. یک برنامه چند وجهی بر پایه

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

نتایج بدست آمده برای احیای قلبی خیلی ساده و روان نشان داده شده است. این امکان وجود داشت که اطلاعات ، مطابق با برنامه نشانه‌گذاری و درج

شوند این نتایج شامل تحقیقات و مطلعه سلامت ۳۶ – SF است و یک تست علمی از بیمار و یک تست فاصله‌ای ۶ دقیقه پیاده‌روی همه نتایج هم در

برنامه احیای ریوی و هم در قلبی پیشرفت کردند.

چنین نتایجی برای قضاوت در مورد تأثیرات برنامه‌های احیای ریوی و قلبی مفید هستند.

اگر چه احیای قلبی مرگ کار دیاک را کاهش می دهد، چه تمرین

به تنهایی روی دهد چه از یک رنج قابل فهم از دخالت ‌ها استفاده شود نتیجه غیر واضح خواهد ماند. پاسخ به این سوال در بازسازی اصول و تمرینات

برنامه‌های احیای کاردیاک مهم است.

 • پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

  بیماران مبتلا به اختلالات قلبی مزمن (واکنش‌های تمرین)

دسیفانکشن قلبی شامل یک رنج از انواع پاتولوژی

، علت‌ها (ژنتیکی یا اکتسابی) و شدت است که ممکن است با دارو کنترل شود یا با جراحی و یا با هردوی آنها

رایج‌ترین علت بیمای قلبی ایسکمیک و انفارکتوس عضله قلبی است. عضله‌ای که دچار انفارکتوس شده هیچ‌گاه بهبود

نمی یابد بنابراین ترمیم قلب اتفاق

می افتد و این مسئله سبب تغییر کارکردهای الکتریکی و الکرتوکاردیوگرافی و مکانیکی قلب می‌شود. شکل‌گیری دوباره در طول زمان اتفاق می افتد و

البته با تمرین. کسر تخلیه در استراحت یک نشانگر ضعیف برای عملکرد قلبی و ظرفیت تمرین است. در حقیقت نارسایی قلبی می‌تواند با وجود یک کسر

تخلیه طبیعی اتفاق بیافتد، یک فرم از نارسایی قلبی در زنانی اتفاق می‌افتد که سابقه‌ هایپر تنشن و افزایش بافت بطن چپ را داشته‌اند. بیماران می

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

توانند بدون هیچ علائمی بوده و فاکتورهای خطر را داشته باشند. ممکن است نیاز به سطوح بالای اکسیژن و حمایت دارویی و نیز پیوند قلب باشند.

بیماری شدید ممکن است نیازمند تهویه‌ی مکانیکی باشند. تمرین هم‌اکنون یک جزء مهم و اساسی در درمان افراد مبتلا به نارسایی قلبی پایدار و

هم‌چنین در افرادی که تحت عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفته‌اند.

گزینه‌های جراحی شامل جراحی حفره کلیدی، جراحی قلب باز (بازسازی یا ترمیم دریچه و عمل بایسپس و ترمیم آنورسیم) و پیوند قلب است. یک تعامل

میان ریتم‌های  یک دوره ۲۴ ساعته و عامل بیماری و ناپایداری فشار خون و سرعت قلب

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

وجود دارد. این ریتم‌ها، تحت تأثیر آدرنال / هیپوتالاموس / سیستم

اتونوم و فعالیت غده هیپوفیز است. بنابراین محرومیت از خواب، حرکات فیزیکی اضافه، استرس روحی، غذاهایی با چربی بالا فاکتورهای اصلی سکته،

مرگ ناگهانی قلبی، آنژین، انفارکتوس، اسیکمیک هستند. تفاوتهای فشار خون و سرعت قلب در علم پاتوژن و پیشرفت آرترو اسکروریس، نارسایی قلب و

ترومبوز و فاکتورهای خطر غیر وابسته کاربرد دارند. در طول این مدت، ویتامین C و E پایین‌تر هستند نسبت به باقی روز : گفته می‌شود که استفاده و

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

تنظیم این ویتامین‌ها و تمرین می تواند ناپایداری و تغییرات سرعت قلب و فشار خون را کاهش دهد. اینکه آیا چنین تنظیمات می تواند بعداً اتفاقات بد و تلخ قلبی و عروقی را از بین ببرد یا نه نیازمند تحقیق و کار بیشتر است. اگر چه ناراحتی تفنسی یک محدود کننده معمولی برای تمرین بخاطر نارسایی

قلبی است، فاکتورهای دیگری که به محدودیت تمرین مربوط هستند، چندین فاکتور هستند علاوه بر مشکلات همودینامیک مرکزی، ظرفیت تمرین تحت

تأثیر آسیب تهویه‌ای و نیز عملکرد ریه‌ها، گردش خون محیطی و عملکرد عضلات اسکلتی می‌باشد. دیس پنه در تنظیم PH شریانی در طی تمرین نقش

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

دارد.

هایپر تنشن ریوی و هیپو تنشن سیستم

یک نیز می توانند عملکرد یا اجرای تمرینات را محدود کنند. توضیحات برای این محدود کننده‌ها شامل دسیفانکشن گیرنده‌های فشار، گیرنده بتا عملکرد ضعیف، وفق یا تطابق عروقی طبیعی و خروجی قلبی ضعیف در ارتباط با پس بار کاری افزایش یافته بطن راست است. پاسخ‌های حجم اکسیژن تعویق

افتاده شده مرتبط هستند با تولید لاکتات و فرایندهای غیر هوازی زودرس

با تغییرات راه رفتن غیر تطابقی به عنوان یک فاکتور تأثیرگذار روی تهویه در بیماران با نارسایی قلبی فرمن تلقی می‌شود.

ظرفیت فیزیولوژیک بیماران با دسیفانکشن کاردیاک برای وفق با تمرینات بستگی دارد به نوع و شدت آسیب قلبی و در قدمهای بعدی به جریان اکسیژن

انتقالی کاهش ظرفیت انتشار غشایی مویرگ‌های آریوئول‌ها و عدم تطابق میزان تهویه – انتشار ممکن است منعکس کننده افزایش فشار مزمن مویرگی

باشد.

 

مشکل نارسایی قلبی می تواند توضیح دهنده پاسخ‌ تهویه‌ای افزایش یافته که تمرین باشد اما این تئوری هنوز تحت سوال است بیماران با دسیفانکشن

شدید بطن چپ اساساً ظرفیت آیروبیک خود را با افزایش خروجی اکسیژن در سطح بافت افزایش می دهند بجای اینکه از وفق یا تطابق مرکزی استفاده

کنند. بطور مشابه با تمرینا……………………..

 

 

 

 

 

………....……...

 

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی
 • بیماران دارای نارسایی و اختلال قلبی مزمن

دسیفانکشن کاردیاک مداوا شده توسط فیزیوتراپ‌ها می تواند از ضعیف به خیلی شدید رنج پیدا کند. با افزایش شدت بیماری واکنش و تطابق فرد به

تمرین به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می کند که عوارض بسیار زیادی برای آموزش و تست تمرین دارد.

نارسایی قلبی کرونیک :

معمولاً توسط دسیفانکشن بطن چپ نشان داده می‌شود. در حالت طبیعی به همراه افزایش سرعت قلبی سبب افزایش خروجی قلبی منجر می‌شود به خروجی کاردیاک بیشتر و درخواست یا نیاز متابولیک بالاتر (در طول تمرین) همین که بطن چپ در معرض خطر قرار می‌گیرد فرد دارای نارسایی قلبی و

افزایش خروجی قلبی و افزایش اکسیژن محیطی کسر تخلیه بطن چپ در طول تمرین در ارتباط با کسر تخلیه ……………………………

 

 

 • افراد با بیماری قلبی ژنتیکی :

خطوط راهنمایی برای افراد با بیماری قلبی ژنتیکی پایه‌ریزی شده است. موانع بر سر تمرین در این مبحث همان محدودیتهای فیزیکی دریافت شده آنها محسوب می‌شود، فقدان توجه و ترس

IC علامت مشکل ماهیچه‌ای برای تمرین مربوط به بیماری آئورت محیطی است. IC یک مجموعه سیستمیک از آتراسکلروزسیس با یا بدون بیماری

ایسکمیک قلبی است. درد ناتوان کننده در طول راه رفتن نشأت گرفته از اسکمیک عضلانی است. خطر مرگ و ناتوانی باعث تحرک کم و در نتیجه ضعیف

شدن بافت‌ ماهیچه می‌شود. یک بیمار با IC باید به عنوان یک بیمار با بیماری قلبی مثل بیماری آئورت محیطی در نظر گرفته شود. مدیریت یک اولویت

است و باید شامل فعالیت فیزیکی و برنامه‌های تمرینی باشد و نیز منع دخانیات کاهش وزن و تغذیه سالم و مدیریت استرس

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

علائم لنگش ممکن است علائم قلبی را مخفی کند. به علاوه یک camobidity از قبیل ارتروز می تواند تصور کلینیکی را کامل کند. در طول تست تمرین

شرایطی از قبیل آرتروز می‌تواند تحمل تمرین بیمار را پایین بیاورد. بدون این محدودیت تمرین می تواند تحمل تمرین را بدون پیشرفت در  جریان خون

محیطی (زیاد شدن) بهبود دهد.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

تأثیرات تمرین شامل سرعت‌های قلب شبه ماکزیمال کاهش یافته و اکسیژن و سطوح لاکتات بعد از تمرین است. به علاوه تنظیمات چربی هم بهبود پیدا

می کند. پاسخهای تمرین بیمار با IC همچنین یک پاسخ VO2‌ آرام شده را مربوط به پرفوزیون ماهیچه آسیب دیده نشان می‌دهد. پاسخ بطن تعویق افتاده

مرتبط مربوط است به پاسخ هایپرمیک در ماهیچه تمرین نه به ایسکمی

 • افراد مبتلا به آنمی :

پاسخها

ی تمرین بیماران به آنمی خوب توضیح داده نشده‌اند ظرفیت خون برای حمل اکسیژن توسط تمرکز هموگلوبین و ویژگی‌های bindiny هموگلوبین تعیین

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

می‌شود. بیمارانی کهخ به آنمی یکدفعه مبتلا می‌شوند. بیشتر به نظر می رسد که از دیس پنه شکایت کنند تا بیمارانی که کم کم به آنمی گرفتار می‌شوند.

 

بجای یک مکانیزم قلبی، عروقی یا ماهیچه‌ای این تطابق توسط دفسفوگلیسریت افزایش یافته انجام می‌شود که سیل هموگلوبین برای اکسیژن در بافت

را کاهش می دهد. بیماران با کم‌خونی سلول داسی‌شکل یک قله VO2 پایین و یک آستانه

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

آیروبیک پایین دارند (با وجود یک رزرو سرعت قلب بالا اما موارد

غیر نرمال تغییر گاز دیده نمی‌شود) بیماری تتوسط پاتولوژی ریه محدود کننده مشخص می‌شود و نیز فضای مرده آلوولار افزایش یافته و هایپوکسیما فضای

مرده افزایش یافته ممکن است روی………………………

 

 

 • تمرینات ماهیچه ای دم :

چون ماه

یچه های دم اساسا مشمول تعاملات مکرر با شدت پایین هستند استراتژیهای تمرین روی طول کشیدن ماهیچه دم و تقویت آن تمرکز دارد. در طول تنفس

مقاومتی دم بیمار از طریق یک قطعه دهانبی با یک آدابتور قرار داده شد. با یک دیامتر منطبق شده عمل دم را انجام می دهد. این مقاومت وابسته به

جریان است.

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

تمرینات مناسب شدتی تنها توسط فیدبک فشار هدف بدست می آید اگر جریان و فشار باهم جفت شوند. اخیرا یک مقاومت وابسته به جریان ایجاد شده

است که به آن دریچه ورودی بار می گویند. یک دریچه که در یک فشار مهم باز می شود. شدت تمرین در مطالعات مختلف از تنفس دم به بلندی ماکزیمال

تا به PI max 30% پایین ادامه دارد. تمام این مطالعات به دقت فشار هدف یا تمرین در طول بار ورودی (ورود بار) را کنترل می کنند.

تمرینات ماهیچه ای بازدم : این شبیه به آنچه که در مورد دم توضیح  دادیم است.

 • نقش تمرینات عضله تنفسی در سلامت :

چون خس

تگی دیافراگم در طول تمرینات با شدت بالا اتفاق می افتد، این منطقی است که قدرت و تحمل ماهیچه های تنفس را به منظور بالابردن عملکرد تمرین

بیشتر کنیم. مطالعات غیر کنترل شده متعددی عملکرد تمرینی بهتر را بعد از تمرینات تحمل ماهیچه تنفسی گزارش دادند.

 • پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

  تمرینات عضله تنفسی در بیماری COPD : (بیماری مزمن انسداد ریوی)

ضعف ماهیچه تنفسی اغلب در بیماران با COPD

مشاهده می شود. تطابق نتایج دیافراگم در خستگی بیشتر و عملکرد ماهیچه ای بیشتری را در بر داشت. دیافگرام در بخشی از انتقال از انواع فیبرهای

سریع به انواع آرام آنها تغییر مدل می دهد. علی رغم این تطابقات هر دو قدرت ماهیچه ای دم و تحمل در بیماران با COPD بطور compromise باقی می

ماند. در طول تمرین، بیماران با COPD از یک بخش بزرگ از فشار دم ماکزیمال خود استفاده می کنند تا افراد سالم این الگوی تنفس به طور نزدیک مربوط

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

است . دیس پنه در طول تمرین و ممکن است خستگی ماهیچه تنفسی را تحریک کند. تمرینات ماهیچه ای دم به علاوه تمرین های عمومی می تواند

ظرفیت تمرین را بیش از تمرینات به تنهایی بهبود بخشد. در یک تحلیل متا که اخیرا انجام شد، تأثیر IMT روی عملکرد تمرینات به نظر می رسد مربوط

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

است به ضعف ماهیچه ای دم. تأثیرات طولانی برای عملکرد تمرینات و دیس پنه در بیماران با COPD که به برنامه تمرینی خود سه بار در هفته با شدت

بالا ادامه داده اند. نشان داده شدند. NCN در یک آزمایش کنترل شده تصادفی بکار گرفته شد و منجر به تحمل ماهیچه ای تنفسی تقویت شده و بالارفتن

ظرفیت تمرین و نیز کیفیت زندگی شد.

 • آسم :

ضعف ما

هیچه تنفسی به طور مکرر در بیماران با آسم مشاهده نمی شود. اگرچه برخی مطالعات از یک کاهش متوسط در قدرت ماهیچه ی تنفسی گزارش می

دهند مطالعات دیگر قدرت تحت تأثیر ماهیچه تنفسی را پیدا نکردند. تحمل یا کشش ماهیچه ای تنفسی در بیماران با آسم افزایش یافته نشان داده شده

است. اما در آنهایی که وابسته به استروئید بودند کاهش یافته بود. در بیماران با آسم دیس پنه در زنان بیش …………………………..

 

 

 

 

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی”

فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1789
پایان نامه فيزيو تراپی قلبی عروقی و ريوی

قیمت : تومان75,000