فروشگاه

توضیحات

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

این تحقیق می‌کوشد تا مفاهیم و اصول حاکم بر هنر و معماری کهن این سرزمین را که در متن این فرآیند تجریدی مستتر است مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و با بهره‌گیری از آن، این فرآیند را در قالب معماری متناسب با زمان حال عینیت بخشد.

‌ـ با توجه به غنای فرهنگی سرزمین ایران و بویژه قدمت کهنی که شهر همدان دارا است ایجاد بستری مناسب بمنظور جمع‌آوری و به نمایش گذاشتن آداب و رسوم سنتی قومیت‌های مختلف که به این منطقه خاص از سرزمین پهناور ایران تعلق دارند می‌تواند نقش مؤثری در

ارتقای فرهنگ ایفا نماید. از آنجا که در هنر مبتنی بر سنت همواره فرآیند آفرینندگی اثر مورد توجه است لذا این مجموعه علاوه بر نمایش آثار، نمایش آموزش‌گونه را نیز مورد هدف قرار

می‌دهد که نتیجه آن، بهره‌مندی از بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی خواهد بود تا از این طریق کمک شایانی به حفظ و اعتلای فرهنگ منطقه و کشور نماید. این مجموعه در نظر دارد

تا علاوه بر ایجاد بستری مناسب بمنظور به نمایش گذاشتن آثار، خود مجموعه نیز از نقطه نظر فضایی نقش مؤثری در جذب مخاطب و تأثیر بر او ایفا نماید به همین منظور از بکارگیری لفظ

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

مدرن موزه به تنهایی پرهیز می‌کند ، در واقع این مجموعه سعی می‌نماید تا از مفهوم مدرن امروزی موزه که همچون جعبه‌ای تکنولوژیک بمنظور نمایش آثار است به فضایی دست یابد که با ایجاد پیوستگی فضایی درون و برون و با بهره‌مندی از نور طبیعی، خود نقش مهمی در تأثیر بر مخاطب ایفا نماید.

 

 

 

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر
مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

 

فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه
پیشگفتار-معرفی موضوع طرح…………………………………………………………………………….۵
فصل اول (کلیات)

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

اهداف و ضرورتهای ایجاد موزه فرهنگ و هنر………………………………………………………….۷
۱ـ۱- اهداف و ضرورت های ایجاد موزه فرهنگ و هنر ………………………………………………………..۸
(مطالعات فرهنگی و هنری و تاریخی همدان)………………………………………………………… ۹

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

۱ـ۲ـ۱-مطالعات فرهنگی و هنری……………………………………………………………………………۱۰
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۰
تعریف هنر ………………………………………………………………………………………………………۱۰
تعریف و ریشه یابی واژه فرهنگ ……………………………………………………………………………….۱۲
تعریف اصطلاحی فرهنگ ………………………………………………………………………………………۱۲

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

دیدگاه فلسفه شرق ……………………………………………………………………………………………..۱۳
نظام شناخت ها و باورها ………………………………………………………………………………………..۱۴
نظام ارزشها و گرایشها ………………………………………………………………………………………….۱۴
نظام رفتارها و کردارها ………………………………………………………………………………………….۱۴
فرهنگ و میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………………۱۴

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

رابطه فرهنگ و طبیعت …………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۲-۲-پیشینه تاریخی همدان ……………………………………………………………………………….۱۶
زبان و گویش ……………………………………………………………………………………………………۱۸
دین و مذهب ……………………………………………………………………………………………………۱۹
آداب و رسوم سنتی گذشته در زندگی مردم استان ……………………………………………………………..۱۹
آداب و رسوم به هنگام تغییر فصول سال ………………………………………………………………………۱۹
مراسم تعزیه خوانی ……………………………………………………………………………………………..۲۰
زورخانه سنتی ……………………………………………………………………………………………………۲۰

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

چایخانه سنتی …………………………………………………………………………………………………..۲۱
پوشاک …………………………………………………………………………………………………………..۲۱
مناطق مهم تاریخی-فرهنگی …………………………………………………………………………………..۲۳
(مشخصات عمومی موزه ها) …………………………………………………………………………….۲۷
۱-۳-۱-مکان یابی ساختمان موزه ……………………………………………………………………………۲۸
۱-۳-۲-فضا و نمایش …………………………………………………………………………………………۲۹
ویترین …………………………………………………………………………………………………………..۳۰
تالار ورودی ……………………………………………………………………………………………………..۳۱
نور در فضاهای نمایش ………………………………………………………………………………………….۳۱
منابع نوری ………………………………………………………………………………………………………۳۲
مراکز جنبی در موزه ها …………………………………………………………………………………………۳۳

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

کتابخانه و مرکز اسناد …………………………………………………………………………………………..۳۴
کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………۳۵
آزمایشگاه ………………………………………………………………………………………………………..۳۵
مکان مطالعه …………………………………………………………………………………………………….۳۵
به نمایش گذاشتن اشیاء ………………………………………………………………………………………..۳۶
تحرک …………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۱-۳-۳-حفاظت و امنیت در موزه ها …………………………………………………………………………۳۸
امنیت در موزه ها ……………………………………………………………………………………………….۳۹
سارقان خارجی ………………………………………………………………………………………………….۳۹
وسایل حفاظتی ………………………………………………………………………………………………….۴۰

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

سارقان داخلی …………………………………………………………………………………………………..۴۰
فصل دوم ( مصادیق و نمونه ها )
(بررسی و نقد نمونه های مشابه ) ………………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۱ الف)نمونه های داخلی…………………………………………………………………………………۴۳
موزه هنر های معاصر تهران ……………………………………………………………………………………۴۳
فرهنگسرای نگارستان ………………………………………………………………………………………….۴۶
موزه مردم شناسی کاخ گلستان …………………………………………………………………………………۵۱
موزه مردم شناسی کاخ سعد آباد

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۱-۲ ب) نمونه های خارجی ………………………………………………………………………………..۵۴
موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو ………………………………………………………………………………….۵۴
موزه هنر هلسینکی فنلاند(کیاسما) ……………………………………………………………………………..۵۷
مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو ……………………………………………………………………………….۶۱

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

۲-۱-۳-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….۶۴

فصل سوم ( مکان و خصوصیات اقلیمی )
: (بررسی خصوصیات اقلیمی محیطی و سایت پلان)……………………………………………….۶۶
۳-۱-۱-خصوصیات جغرافیایی استان همدان ………………………………………………………………..۶۷
موقعیت ………………………………………………………………………………………………………….۶۷
تقسیم بندی سیاسی استان همدان ……………………………………………………………………………..۶۸
شرایط اقلیمی همدان …………………………………………………………………………………………..۶۹
آب و هوا ………………………………………………………………………………………………………..۷۰
بررسی وزش باد در شهر همدان ………………………………………………………………………………..۷۳

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

موقعیت و زوایای تابش خورشید ………………………………………………………………………………..۷۵
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..۷۶
۳-۱-۲-زمین شناسی استان همدان ………………………………………………………………………….۷۷
۳-۱-۳-ویژگیهای اجتماعی …………………………………………………………………………………..۷۸
جمعیت ………………………………………………………………………………………………………….۷۸
توزیع تراکم نسبی ………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۱-۴-نکات طراحی اقلیمی …………………………………………………………………………………۷۹
اولویت بندی در اهداف عمده طراحی اقلیمی …………………………………………………………………..۷۹
ویژگیهای معماری مناطق سرد …………………………………………………………………………………۸۰
الف) کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان ……………………………………………………………….۸۰
ب) بهره گیری از انرژی خورشید ……………………………………………………………………………….۸۱
ج) بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

…………………………………………………………………..۸۱
۳-۱-۵-توصیف سایت انتخابی جهت مجتمع فرهنگی و هنری …………………………………………….۸۲
علل انتخاب سایت ………………………………………………………………………………………………۸۲
تحلیل سایت …………………………………………………………………………………………………….۸۳
دید و منظر از سایت …………………………………………………………………………………………….۸۴
فصل چهارم (استانداردها و ضوابط )
(سرانه ها،ظرفیت پروژه و جداول فضاها) …………………………………………………………….۸۸
۴-۱-۱-سرانه مختلف مورد استفاده در بخشهای مختلف طرح

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

……………………………………………..۸۹
سرانه فضاهای اداری ……………………………………………………………………………………………۸۹
سرانه فضاهای آموزشی …………………………………………………………………………………………۹۰
سرانه فضاهای نمایشگاهی (موزه ها) …………………………………………………………………………..۹۱
سرانه سالن های سخنرانی ……………………………………………………………………………………..۹۱
سرانه فضاهای آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………….۹۱
سرانه مورد محاسبه کتابخانه ……………………………………………………………………………………۹۱
سرانه مورد محاسبه رستوران ……………………………………………………………………………………۹۲
سرانه پارکینگ ها ……………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۱-۲-جداول تعیین ظرفیت بخشهای اصلی موزه ………………………………………………………….۹۲
(استانداردهای معماری فضاهای عام و خاص) ……………………………………………………..۹۷
۴-۲-۱-استانداردهای فضاهای عمومی ………………………………………………………………………۹۸

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

پلکانها و سطوح شیبدار …………………………………………………………………………………………۹۸
پارکینگ ها ……………………………………………………………………………………………………..۹۸
فضاهای بهداشتی ……………………………………………………………………………………………….۹۸
۴-۲-۲-استاندارد فضاهای خاص …………………………………………………………………………….۹۹
بررسی استاندارد گالری ها (موزه) ………………………………………………………………………………۹۹
استاندارد سالن های چند منظوره (اجتماعات و گردهمایی) …………………………………………………….۹۹
۴-۲-۳-استاندارد فضاهای آموزشی ………………………………………………………………………..۱۰۰
الف) کلاسهای آموزشی ………………………………………………………………………………………۱۰۰
ب) کارگاهها …………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۴-۲-۴-استاندارد فضاهای اداری و سایر فضاها ……………………………………………………………۱۰۱

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

استاندارد در آزمایشگاهها ……………………………………………………………………………………..۱۰۲
استاندارد در فضاهای کتابخانه ………………………………………………………………………………..۱۰۳
استاندارد در رستورانها …………………………………………………………………………………………۱۰۳
فصل پنجم ( ارائه طرح )
(اسکیسهای اولیه طراحی )…………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۱-۱-مبانی نظر طرح ……………………………………………………………………………..۱۰۶
۵-۱-۲-کانسبت شماره ۱ …………………………………………………………………………………..۱۰۷
۵-۱-۳-کانسبت شماره ۲ …………………………………………………………………………………..۱۰۸
۵-۱-۴-کانسبت شماره ۳ …………………………………………………………………………………..۱۰۸

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

۵-۱-۴-کانسبت شماره ۴ …………………………………………………………………………………..۱۰۹
۵-۱-۵-کانسبت شماره ۵ …………………………………………………………………………………..۱۰۹
(اسکیسهای کانسبت اولیه تایید شده) ………………………………………………………………۱۱۰
۵-۲-۱ دیاگرام های اهمیت قسمت های طرح ……………………………………………………۱۱۱
۵-۲-۲ لکه گذاری بخش های مختلف موزه ……………………………………………………..۱۱۲
(معرفی طرح نهایی و نقشه های مربوطه) …………………………………………………………۱۱۳
( فهرست منابع )
منابع و مآخذ بر حسب ترتیب الفبا…………………………………………………………………………….۱۲۰

 

 

 

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

فصل اول
۱-تصویر (۱-۴-۱) مکان یابی ساختمان موزه ……………………………………………………………….۲۹
۲-تصویر (۱-۴-۲) لی اوت های نمایش شیئ در فضا ………………………………………………………۳۷
فصل دوم
۳-تصویر (۲-۱-۷) چشم اندازی از موزه هنرهای معاصر ……………………………………………………۴۳
۴-تصویر (۲-۱-۸) پلان همکف موزه هنرهای معاصر ………………………………………………………۴۴
۵-تصویر (۲-۱-۹) چشم انداز بخشهای مختلف موزه هنرهای معاصر ……………………………………..۴۵
۶-تصویر (۲-۱-۱۰) فضای داخلی فرهنگسرای نگارستان ………………………………………………….۴۶
۷-تصویر (۲-۱-۱۱) چشم اندازی از فضای پژوهشی ……………………………………………………….۴۸

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

۸-تصویر (۲-۱-۱۲) مقطع طولی از فرهنگسرای نگارستان ………………………………………………..۵۰
۹-تصویر (۲-۱-۱۳) پلان طبقات فرهنگسرای نگارستان …………………………………………………..۵۰
۱۰-تصویر (۲-۱-۱۴) چشم اندازی از کاخ گلستان …………………………………………………………۵۱
۱۱-تصویر (۲-۱-۱۵) فضای داخلی مجموعه کاخ گلستان …………………………………………………۵۲
۱۲-تصویر (۲-۱-۱۶) فضای گالری مردم شناسی ………………………………………………………….۵۲
۱۳-تصویر (۲-۱-۱۷) چشم اندازی از موزه سعد آباد ……………………………………………………….۵۳
۱۴-تصویر (۲-۱-۱۸) فضای داخلی موزه …………………………………………………………………..۵۳
۱۵-تصویر (۲-۱-۱۹) موزه هنر معاصر سانفرانسیسکو ……………………………………………………..۵۴
۱۶-تصویر (۲-۱-۲۰) پلان طبقات موزه ……………………………………………………………………۵۶
۱۷-تصویر (۳-۱-۲۱) مقطع طولی ………………………………………………………………………….۵۶
۱۸-تصویر (۲-۱-۲۲) مقطع عرضی …………………………………………………………………………۵۶

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

۱۹-تصویر (۲-۱-۲۳) چشم انداز ورودی مجموعه ………………………………………………………….۵۶
۲۰-تصویر (۲-۱-۲۴) موزه هنر هلسینکی ………………………………………………………………….۵۷
۲۱-تصویر (۲-۱-۲۵) پلان طبقه همکف …………………………………………………………………..۵۷
۲۲-تصویر (۲-۱-۲۶) چشم اندازی از ورودی مجموعه …………………………………………………….۵۹
۲۳-تصویر (۲-۱-۲۷) نمای دیگر از مجموعه ………………………………………………………………۵۹
۲۴-تصویر (۲-۱-۲۸) پلان طبقات …………………………………………………………………………۶۰

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

۲۵-تصویر (۲-۱-۲۹) چشم اندازی از فضای داخلی مجموعه ……………………………………………..۶۰
۲۶-تصویر (۲-۱-۳۰) مجموعه فرهنگی ژان ماری ………………………………………………………..۶۱
۲۷-تصویر (۲-۱-۳۱) برش از روی سرسراها ……………………………………………………………….۶۳
۲۸-تصویر (۲-۱-۳۲) پلان مجموعه

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

……………………………………………………………………….۶۳
۲۹-تصویر (۲-۱-۳۳) نمای اصلی …………………………………………………………………………..۶۳
فصل سوم
۳۰-تصویر (۳-۱-۱) موقعیت استان همدان در ایران ………………………………………………………..۶۷
۳۱-تصویر (۳-۱-۲) موقعیت استان همدان در طول و عرض جغرافیایی …………………………………..۶۸
۳۲-تصویر (۳-۱-۳) تقسیم بندی سیاسی استان همدان ……………………………………………………۶۸
۳۳-تصویر (۳-۱-۴) همدان و استقرار در منطقه کوهستانی ………………………………………………..۶۹
۳۴-تصویر (۳-۱-۵) وضعیت وزش باد در شهر همدان ……………………………………………………..۷۴
۳۵-تصویر (۳-۱-۶) جهت ساختمان در رابطه با اقلیم سرد

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

…………………………………………………۷۶
۳۶-تصویر (۳-۱-۷) جدول بیوکلیماتیک ……………………………………………………………………۷۶
۳۷-تصویر (۳-۱-۸) مطالعات زلزله شناسی …………………………………………………………………۷۷
۳۸-تصویر (۳-۱-۹) تحلیل سایت …………………………………………………………………………..۸۳
۳۹-تصویر (۳-۱-۱۰) ۱ الی ۹ :دید و منظر هایی از سایت ………………………………………………..۸۵
فصل پنجم
۴۰-تصویر (۵-۱-۱) کانسبت شماره ۱ ……………………………………………………………………۱۰۷
۴۱-تصویر (۵-۱-۲) کانسبت شماره ۲ ……………………………………………………………………۱۰۸
۴۲-تصویر (۵-۱-۳) کانسبت شماره ۳

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

……………………………………………………………………۱۰۸
۴۳-تصویر (۵-۱-۴) کانسبت شماره ۴ ……………………………………………………………………۱۰۹
۴۴-تصویر (۵-۱-۵) کانسبت شماره ۵ ……………………………………………………………………۱۰۹
۴۵-تصویر (۵-۲-۱) اسکیسهای مرحله اول طراحی(کانسبت تایید شده) …………………………………۱۱۱
۴۶- تصویر (۵-۲-۲) لکه گذاری بخشهای مختلف در طرح تایید شده …………………………………..۱۱۲

 

 

 

 

 

فصل اول
۱-جدول (۱-۲-۱) تاریخ نگاری شهر همدان ………………………………………………………………..۱۸
۲-جدول (۱-۲-۲) اماکن تاریخی شهر همدان ………………………………………………………………۲۳
۳-جدول (۱-۲-۳) مناطق مهم گردشگری شهر همدان …………………………………………………….۲۶
فصل سوم
۲۲-جدول (۳-۱-۱) میانگین متوسط رطوبت نسبی ماهیانه همدان ………………………………………..۷۰
۲۳-جدول (۳-۱-۲) توزیع فصلی معدل میانگین متوسط رطوبت نسبی

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

……………………………………۷۰
۲۴-جدول (۳-۱-۳) میزان رطوبت و بارندگی در همدان ……………………………………………………۷۱
۲۵-جدول (۳-۱-۴) میانگین حداکثر درجه حرارت ماهیانه …………………………………………………۷۱
۲۶-جدول (۳-۱-۵) میانگین حداقل درجه حرارت ماهیانه ………………………………………………….۷۲
۲۷-جدول (۳-۱-۶) میانگین تعداد ساعات آفتابی طی روزهای مختلف ……………………………………۷۲
۲۸-جدول (۳-۱-۷) اوضاع جوی شهر همدان ………………………………………………………………۷۳
۲۹-جدول (۳-۱-۸) نمودار جهت و سرعت وزش باد ……………………………………………………….۷۴
۳۰-جدول (۳-۱-۹) مساحت،جهت و تراکم نسبی جهت استان …………………………………………….۷۸
فصل چهارم
۳۱-جدول (۴-۱-۱) زیر بنای مفید هر یک از بخشهای اصلی موزه ………………………………………..۹۲
۳۲-جدول (۴-۱-۲) لیست فضاهای مربوط به بخش اداری ………………………………………………..۹۳
۳۳-جدول (۴-۱-۳) لیست فضاهای مربوط به بخش نمایشی ……………………………………………..۹۴
۳۴-جدول (۴-۱-۴) لیست فضاهای مربوط به بخش آموزشی

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

……………………………………………..۹۵
۳۵-جدول (۴-۱-۵) لیست فضاهای مربوط به بخش پژوهشی …………………………………………….۹۵
۳۶-جدول (۴-۱-۶) لیست فضاهای مربوط به بخش خدمات رفاهی ………………………………………۹۶
۳۷-جدول (۴-۱-۷) لیست فضاهای مربوط به بخش خدمات پشتیبانی ……………………………………۹۶

 

فصل پنجم
۱۷-دیاگرام (۵-۲-۱) درجه اهمیت قسمت های مختلف طرح نسبت به هم ……………………………..۱۱۱

 

 

 

۱ـ۱ اهداف و ضرورتهای ایجاد موزه فرهنگ و هنر
جمع‌آوری و به نمایش گذاشتن آداب و رسوم سنّتی قومیت‌های مختلف که به منطقه‌ای خاص از سرزمین پهناور ایران تعلق دارند و همچنین آثار تاریخی و باستانی موجود در منطقه می‌تواند نقش مهمی را در تبیین فرهنگ ملّی کشور ایفا کند.

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

با توجه به این موضوع, طراحی مجموعه‌ای با این کیفیت از الزامات کشورهای شرقی و سنت‌گراست تا علاوه بر مبحث توریست از نظر فرهنگی هم نقش مهمی را در حفظ و بقاء آن ایفا کنند.
ریشه‌یابی عناصر فرهنگی و جستجوی تداوم تاریخی آنها در حوزه مطالعات مردم‌شناسی مطرح می‌گردد.
لذا با توجه به اهمیت این موضوع, در مراکز میراث فرهنگی کشور که اکثر موزه‌ها زیر نظر این سازمان اداره می‌شوند حوزه‌ای به نام پژوهشگاه مردم‌شناسی وجود دارد.

همانطوریکه بیان گردید هدف از طراحی مجموعه‌ای با عنوان موزه فرهنگ و هنر که در نزدیکی مراکز سیاحتی ـ تفریحی شهر همدان واقع است, گردآوری, مطالعه و کنکاش بر روی عناصر و مفاهیم فرهنگی (دو بعد مادی و معنایی) در حوزه مطالعات مردم‌شناسی و به نمایش

گذاشتن این لغات فرهنگی است تا از این طریق کمک شایانی به حفظ و اعتلای فرهنگ ملی کشور شود.
از آنجایی که نمایش در کنار نمایش آموزش‌گونه, محقق, بیننده و بالاخره مخاطب را با بینش خالق و آفرینشگر اثر آشنا می‌سازد, لذا در این مجموعه سعی شده است تا در راستای

تحقق این هدف حرکت نماید و علاوه بر احتیاجات بخش‌های نمایشی دارای بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی نیز باشد, با توجه به اینکه استان همدان به عنوان یکی از قطب‌های

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

تفریحی ـ گردشگری انتخاب گردیده است لذا برای پیشبرد این هدف نیازمند امکانات و منابع مختلفی هستیم که طراحی این مجموعه می‌تواند در راستای تحقق این هدف کمک شایانی نماید.

 

 

 

 

بخش دوم
مطالعات فرهنگی و تاریخی همدان

۱-۲-۱مطالعات فرهنگی و هنری
مقدمه
بحث مطالعه فرهنگ و هنر و دانش زندگی, بسیار گسترده, پیچیده و مهم است که صحبت از آن دامنه وسیعی را می‌طلبد, از آنجا که فرهنگ همزاد حیات انسانی است, بنابراین مطالعه

دانش زندگی, ریشه‌یابی عناصر فرهنگی و جستجوی تداوم تاریخی آنها در حوزه مطالعات مردم‌شناسی مطرح می‌گردد.
مردم‌شناسی رابطه انسانها را با محیط زیست (محیط زیست طبیعی و اقلیمی), با سایر انسانها (محیط زیست اجتماعی) و … مورد مطالعه قرار می‌دهد. به طورکلی می‌توان مردم‌شناسی را از لحاظ موضوعی علم مطالعه فرهنگ دانست.

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

محور مطالعه, جامعه زنده و عصر حاضر است اما برای ریشه‌یابی عناصر فرهنگی به جستجوی تاریخی نیز می‌پردازد. درواقع مردم‌شناسی آن عناصر فرهنگی را مطالعه می‌کند که ریشه در تاریخ دارند و حیاتشان تا زمان حال تداوم یافته است.
بحث دانش زندگی, بسیار گسترده, پیچیده و مهم است که صحبت از آن دامنه وسیعی را می‌طلبد, با توجه به این موضوع در ابتدای بحث, اصطلاح فرهنگ را در دو دیدگاه غرب و شرق

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با آگاهی از وجوه و نمودهای مختلف فرهنگ در زندگی جوامع انسانی, موضوع مطالعه مردم‌شناسی همدان را در زمینه اسناد و مدارک آن در سطوح شهر, روستا و عشایر در حیطه جغرافیایی استان همدان مورد مطالعه قرار دهیم.

تعریف هنر
هنر تلاشی مستقل است و مانند سایر تلاشهای انسانی از شرایط مادی موجود تاثیر می پذیرد،با سیاست ،دین و با دیگر واکنشهای ما در برابر سرنوشت انسانیمان رابطه های ضروری دارد،مردم همه تا حدودی هنرمندند،همه هنرمندان جملگی انسانند ،پدرند،فرزندند،رفیقند و

شهروندند.هنرمند نوعی خاص از انسان نیست بلکه هر نوع انسان نوع خاصی از هنرمند

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

است یعنی اینکه همه انسانها در ابتدا هنرمند آفریده میشوند ولی چون سرشت هنری آنها

امکان دارد با هم متفاوت باشد یکی موسیقیدان ،یکی پیکر تراش و.. میشود.و تربیت است که این استعدادها را شکوفا و یا اینکه آنها را خفه میکند.موضوعی که قابل ذکر است اینکه هرچند

ممکن است نتوان همه را هنرمند کرد یعنی تربیت موثر نیافتد و هنر مندان پدید نیایند ولی باید

کاری کرد که تا حداقل شامه مردم کور نشود و بتوانند هنرها را تشخیص بدهند و نسبت به آنها بی تفاوت نباشند.
باید در الگوی فرهنگ ،برای هنر جایی باز کنیم و از این طریق ماهیت اساسی آنرا حفظ کنیم ،هنر باید مثل نان و آب از لوازم زندگی باشد و بعنوان بدیهیات زندگی پذیرفته شود.تولید هنر

یک فرآیند اجتماعی-فردی است و مواد خام تولید آن تصور و تخیل هنرمند میباشد،با وجود همه تاثیر گذاریهای هنر و با وجود تلاشهای پیگیر محققین در سراسر تاریخ اندیشه برای شناخت

هنر این پدیده هنوز بطور جامع تعریف نشده است و هر کس از یک زاویه و منظر گاهی به آن نگریسته است ،بطور مثال در قدیم گاهی اوقات انجام کاری با مهارت زیاد را هنر

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

میپنداشتند،به همین خاطر صنعتگران را نیز هنرمند میگفتند این برداشت از هنر چیزی بود که در روم و یونان باستان هم رواج داشت.
-در قرون وسطی اثر هنری را اثری معرفی میکردند که اگر یک قسمت از آن تغییر داده شود کار ناقص شود.
-افلاطون هنر ها را به پنج گروه تقسیم میکند:
-هنرهایی که اشیاء فیزیکی تولید میکنند مثل معماری.

-هنرهایی که طبیعت را یاری میکنند مثل طبابت و زراعت.
-هنرهایی که از طبیعت تقلید میکنند مثل نقاشی.

-هنرهایی که کنش و فعالیت انسانی را تقویت میکنند مثل شعر.
-هنرهایی که کاملا فکری هستند مثل هندسه.
از نظر ارسطو فعالیت هنری فعالیتی است که در آن توانایی انجام کاری با درک بموقع و بجا باشد.ارسطو و افلاطون چهار اصل برای هنر قائل بودند :

۱-تصور و خیال ۲-لذت ۳-زیبایی ۴-تقلید.
و اما متفکران و شخصیتهای علمی و فلسفی و هنری امروزی نیز تعاریفی را ارائه نموده اند که منهای بعضی از آنها که غیر منصفانه میباشدو هنر را برای تزئین،جلب توجه،سرریز

تواناییهای بشر و عقده های جنسی معرفی میکنند ،معدودی نیز به حقیقت هنر نزدیک بوده و میتوانند در استنتاج یک نتیجه مطلوب موثر واقع شوند.

به عقیده وردن،هنر تجلی خارجی احساسات نیرومندیست که انسان آنها را تجربه و آزمایش کرده است،این تجلی بوسیله خطها،رنگها،حرکات و اشارات،اصوات و کلمات صورت میپذیرد.

مندلسن نیز معتقد است هنر زیبایی را که با احساس مبهمی ادراک میگردد به مرحله حقیقی و جذب ترفیع میدهد لیکن منظور هنر کمال اخلاقی است.

در نگاهی متفاوت آگوست کنت متفکر فرانسوی هنر را علم پیش بینی و عمل میداند،تعریف

کم و بیش رسای اثر هنری این خواهد بود که اثر هنری عبارتست از نقشی که متاثر از حساسیت باشد یعنی هنر بیان حس است.

برای لئون تولستوی نویسنده روسی هنر آنگاه آغاز میگردد که انسانی ،با قصد انتقال

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

احساسی که خود انرا تجربه کرده است ،آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به یاری علائم معروف و شناخته شده ظاهری بیانش کند.
-هنر یعنی آوردن پیام و بیانی از عالم معنا به عالم جسم،و هدف آن ایجاد لذت است و اساس لذت زیبایی است و زیبایی یعنی تناسب در اجسام ،سطوح،رنگها و شکل.

بنابر این اگر بخواهیم یک نتیجه گیری ارائه دهیم بطور عام و کلی از زاویه تولید بوده و از منظر گاه معماری در حد بضاعت این تحقیق و طراحی آن باشد میتوان چنین گفت:هنر هر آن چیزی

است که درک انسان را از نیروهای حیاتی درون او شکلی پایدار میبخشد و نمودی خارجی می دهد.در این تعریف ابزار و وسایل خام خلق یک اثر هنری (با هر گرایش و محتوایی)که

همانا نیروهای درونی و شکل می باشند را معرفی میکند.نیروهای حیاتی درون که در ارتباط

تنگاتنگ با تصور و خیال هستند میخواهند از چیزهایی صحبت کنند که نیستند و باید باشند.

تعریف و ریشه‌یابی واژه فرهنگ

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

واژه فرهنگ در زبان فارسی مرکب است از “فر” و “هنگ” فر (پیشوند) و به معنی‌های: نیروی معنوی, شکوه, عظمت, جلال و درخشندگی « هنگ » از ریشه ثنگ اوستایی است به معنای کشیدن و همچنین به معنای تعلیم و تربیت.

این واژه (فرهنگ) در زبان فارسی با مفهوم Culture در زبانهای انگلیسی و فرانسوی شباهت نزدیک دارد. Culture از فعل لاتین Colere به معنای پروراندن مشتق شده است.

(Cultiver) این واژه نخستین بار در قرن یازدهم میلادی در اروپا ابداع گردید و در دو معنای الف) مراسم دینی , ب) کشت و زرع به کار رفت.
Culture در قرون وسطی به معنای پرستش و عبادت به کار می‌‌رفته است و از قرن شانزدهم میلادی, دانشوران و هنرمندان واژه Culture را برای نخستین‌بار در بعد معنوی‌اش به کار گرفتند

و تا اوایل قرن نوزدهم فرهنگ مفاهیم کشاورزی, آموزش و پرورش و روح و اندیشه بشر را القاء می‌کرد و در عصر حاضر محتوای فلسفی و علمی نیز یافت.

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

تعریف اصطلاحی فرهنگ
برای فرهنگ تعریف اصطلاحی مشخصی ارائه نشده است و هرکس با توجه به آگاهی زاویه نگاه خویش تعریفی را برای آن بازیافته است.نگاهی گذرا به برخی از این تعاریف که می‌تواند در درک دقیق‌تر مفهوم این واژه یاری رساند:

ـ مجموعه‌ای از شناخت, باور, هنر, اخلاقیات, قانون, سنت, و ظرفیت‌ها و عادتهایی که فرد به عنوان عضوی از جامعه کسب می‌کند.
ـ سازمانی از پدیده‌ها, کنش‌ها, الگوهای رفتار اشیاء (ابزارها و اشیایی که با ابزارها ساخته می‌شوند.) ایده‌ها (باور, شناخت) احساسات (نگرشها, ارزشها), ارزشها که به کاربرد نماد وابسته‌اند.

ـ مجموعه آموخته شده رفتارها و طرز عمل‌ها و سیستم‌های ارزشی و شناختی ما که از

فعالیت‌های آموزش مسبوق به ارزشهای مستتر در زندگانی آدم نشأت گرفته‌اند و همواره به طور فعال معطوف به تکوین و تأمین تواناییهای گوناگون انسانها در جوامع می‌باشند.

ـ فرهنگ عبارت است از مجموعه‌ای کلی که دانش, اعتقاد, هنر, قانون اخلاقی, رسوم و

هرگونه قابلیت‌ها و عادت دیگری را دربر می‌گیرد. که انسان به عنوان عضوی از جامعه آنها را

فراچنگ خود می‌آورد.با توجه به تعاریف فوق می‌توان گفت واژه فرهنگ در مغرب‌زمین در مقابل

طبیعت دربرگیرنده همه چیزهایی است که بر اثر عمل انسانی بوجود می‌آید. به بیان دیگر انسان موجودی اجتماعی است و رفتار اجتماعی اوست که او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد.

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

فرهنگ دارای دو وجه مادی و معنوی است, مادی عبارت است از:
ـ اشیاء قابل درک مانند: ابزار و لوازم زندگی و …
معنوی عبارت است از:
ـ افکار و آراء مربوط به مادیات

ـ ابداعات معنوی انسان مانند ادبیات علوم و قوانین و ادیان
در عصر حاضر فرهنگ به معنای پیشرفت, بهسازی رشد, ترقی و تکامل نیز تلقی می‌شود و این ایده زمینه‌ساز خلط دو واژه فرهنگ و تمدن در غرب می‌گردد بدین‌ترتیب, مظاهر

مادی‌بخشی از فرهنگ به شمار می‌آید و پیشرفت مادی و معنوی انسان تمدن خوانده می‌شود. مفهوم تمدن کمی بعدتر در برابر جامعه‌های پیشین یا جامعه‌های ابتدایی‌تر, به ذهن

می‌آید و بدین‌ترتیب جامعه غربی می‌کوشد آنچه را که معرف ویژگیهایش به شمار می‌رود و به آن می‌بالد مشخص کند. یعنی تحول تکنیک, قواعد رفتاری تکامل معرفت علمی و … و

بدینسان خود را از جامعه‌های دیگر متمایز سازد و این تفسیر متأخر مدخل ورود به تفسیری جدیدتر از فرهنگ تحت عنوان «فرهنگ جهانی» گردید.

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

دیدگاه فلسفه شرق
شناخت فرهنگ مستلزم شناخت هدف انسان و رفع نیازهای وی در چهار قلمرو ارتباط با خدا و ماورای طبیعت, ارتباط با طبیعت, ارتباط با خود و ارتباط با انسان‌های دیگر است.نوع نگرش

انسان به این چهار قلمرو, شکل و محتوای بسیاری از جنبه‌های زندگی را سامان می‌دهد.
درواقع چنانکه برخی از متفکران غربی اشاره کرده‌اند, تعاریف غربیان از فرهنگ, به وجوه و

نمودهای مختلف فرهنگ در زندگی انسان ناظر است نه حقیقت آن.

بر این اساس فرهنگ سه نظام وابسته به یکدیگر دارد. این نظام‌ها عبارتند از:

نظام شناخت‌ها و باورها
این نظام شالوده‌ی فعالیت‌های بشر در گسترده اندیشه است و از تصورات, باورها, آموزه‌ها و

شیوه‌های استدلالی در زمینه تفسیر انسان و جهان هستی و زندگی و چگونگی رابطه انسان

با طبیعت و ماورای آن پدید می‌آید. در این ساحت بینش آدمی در موارد پیش گفته مشخص و مستدل می‌گردد.

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

نظام ارزشها و گرایش‌ها
این نظام بیانگر ارزشها و اعتقاد به آنهاست. در این ساحت, میان مطلوب و نامطلوب خوب و بد, شایسته و ناشایست, پسند و ناپسند, روا و ناروا در قالب آموزه‌‌های ارزشی, اخلاقی,

حقوقی, به معنای عام آن مرزبندی می‌شود. در این نظام, انسانها می‌آموزند که در ارتباط با خود و دیگران چگونه بیاندیشند.

نظام رفتارها و کردارها
این نظام متشکل از تمامی آموخته‌هایی است که هماهنگ‌سازی رفتار آدمی با افعال دیگران را برای انسان‌ها ممکن می‌سازد. در این قلمرو, گزاره‌های دو نظام فوق ظهور و بروز می‌یابد,

یعنی رفتار و آداب اجتماعی و فردی انسان توجه به نوع بینش و گرایش وی, شکل می‌گیرد.
به هر روی, نگارنده از این دیدگاه به روایت فرهنگ غرب, مفاد و تحولات آن تا عصر حاضر

می‌پردازد و می‌کوشد تا ریشه‌یابی فرهنگی که با انسان برای اوست و شناسایی منابعی که در پی‌ریزی و ساخت حقیقت فرهنگ غرب نقش جدی داشته‌اند, سیر تغییرات آن و نوع

ارتباطش با مسیحیت را روشن سازد.

فرهنگ و میراث فرهنگی
عوامل محیطی نه تنها در زندگی مادی انسانها اثر می‌گذارد بلکه در طرز تفکر و نگرشهای آنها نیز مؤثر واقع می‌شود. و زمینه شکل‌گیری فرهنگها را در این رابطه بوجود می‌آورند, که از

محیطی به محیط دیگر متفاوت است. از این رو جغرافی‌دانان ضمن تأکید بر عوامل محیطی در

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

شکل گیری فرهنگها و عوامل انسانی نیز معتقدند و اصطلاح بخش فرهنگی را در این مورد به کار می‌برند.

رابطه فرهنگ و طبیعت
مفهوم فرهنگ و طبیعت که جدای از یکدیگر و حتی گاهی مغایر هم تفسیر می‌شوند از نظر جغرافی‌دانان مردود تلقی می‌شود. زیرا این دو پدیده, نه تنها از یکدیگر جدا نیستند بلکه در رابطه با هم عمل می‌کنند.

به نظر جغرافیدانان, بشر بر این باور بوده که فرهنگ سمبلی از ارزشهای معنوی است و محیط در مقابل تلاش او تغییرپذیر است و بایستی بر مشکلاتی که طبیعت برای او ایجاد می‌کند

غلبه یابد. و به هر حال طبیعت و فرهنگ مکمل یکدیگرند و هویت فرهنگی افراد تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‌گیرد. و خیلی اوقات آثار و آفریده‌های زیبای دست‌ساز بشر موجب

دلپذیر شدن محیط می‌شود. و از این طریق طبیعت تحت تأثیر فرهنگ قرار می‌گیرد.مجموعه عواملی که بطور نسبی با توجه به دو متغییر زمان و مکان روش بهتر زیستن و در کنار هم

زیستن را به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و با آرامش خاطر و به دور از تبعیضها و برخوردها و تضادها

مفهوم فرهنگ را توجیه می‌کند. مطالعه در اشکال فرهنگها که در طول زمان به تکامل می‌رسد مورد توجه و بااهمیت است.
از این رو در فرهنگ, مفهوم زمان و تکامل با هم پیوند دارند و آنچه که در این رابطه به نسلهای کنونی و در قید حیات می‌رسد, میراث فرهنگی نامیده می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت میراث فرهنگی حاصل فعالیت‌های نویسندگان, هنرمندان, معماران, موسیقی‌دانان و تجلی معنویت مردم و ساخت ارزشهایی است که به زندگی معنی

می‌دهند.میراث فرهنگی نتیجه عو%D

مطالعات معماری موزه ی فرهنگ و هنر

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2634

قیمت : تومان99,000