فروشگاه

توضیحات

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه علوم سیاسی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

هدف از این پژوهش پرداختن به موضوعی نوین بود که تا به حال در عرصه دانشگاهی و در قالب پایان نامه به آن پرداخته نشده است. روش پژوهش، توصیفی و تحلیل حقوقی بوده و هم چنین از روش اسنادی نیز استفاده شده است در خصوص مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی این نکته حایز اهمیت است که هیچ گاه یک کشور به تنهایی نمی تواند در

.مبارزه با این معضل جهانی موفق شود چرا که دامنه جنایات مزبور به آن سوی مرزها کشیده شده و تنها از طریق همکاری بین‌المللی است که می‌توان در ریشه کن کردن این نوع جنایات گام‌های مفید و مؤثری برداشت. در مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی، به کار بستن هریک از روش‌هایی که کنوانسیون پالرمو ارایه کرده است توسط دولت‌ها می

تواند بسیار مؤثر واقع شود. راهکارهای ارایه شده توسط این کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی‌اش در جهت پیش‌گیری و سرکوب این جنایات، همگی به منظور مبارزه مؤثر و منسجم با این جنایات می‌باشد، این راهکارها شامل جرم انگاری، تبادل اطلاعات، آموزش

کارکنان و پرسنل اجرای قانون، معاضدت فنی و مالی به قربانیان این جنایات، استرداد مجرمین و متهمین و معاضدت حقوقی متقابل می‌شوند که همکاری همه دولت‌های عضو را می‌طلبد.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۱۲۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی
همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

ا

 

 

فهرست مطالب

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: همکاری دولت‌ها در مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی به طور کلی ۵
فصل اول: اقدامات پیش‌گیرانه ۷
۱) تاریخچه همکاری دولت‌ها در پیش‌گیری از جرم ۷
۱- ۱) طرح اقدام میلان جهت پیش‌گیری از جرم ۸

۱- ۲) اصول راهبر پیش‌گیری از جنایات سازمان‌یافته فراملی ۱۰
۲) پیش‌گیری از جنایات سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ ۱۳
۳) مفهوم و انواع پیش‌گیری از جرم ۱۴
فصل دوم: اقدامات سرکوب‌گر ۱۹
۱) جرم‌انگاری ۱۹
۲) استرداد مجرمین و متهمین ۲۰
۲- ۱) تعریف استرداد ۲۰
۲- ۲) شرایط استرداد ۲۱

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۲- ۲- ۱) جرایم قابل استرداد ۲۱
۲- ۲- ۲) جرم بودن عمل در هر دو کشور ۲۲
۲- ۲- ۳) دلایل مجرمیت ۲۲
۲- ۲- ۴) عمل متقابل ۲۲
۲- ۲- ۵) قاعده اختصاصیت ۲۲
۲- ۳) موانع استرداد ۲۳
۲- ۳- ۱) اتباع ۲۴
۲- ۳- ۲) مجازات اعدام ۲۴
۲- ۳- ۳) نواقص دادرسی ۲۵
۲- ۳- ۴) منع محاکمه مبتنی بر تبعیض ۲۵
۲- ۳- ۵) جرایم سیاسی ۲۵
۲- ۴)بررسی استرداد در کنوانسیون پالرمو ۲۶
۳) معاضدت حقوقی متقابل (دوجانبه) ۲۷
۳- ۱) مصادیق معاضدت حقوقی متقابل ۳۰
۴) کشف و تعقیب جرم ۳۴
۴-۱) همکاری بین‌المللی در کشف و تبادل اطلاعات ۳۵

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۴- ۲) تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی ۳۶
۴- ۲- ۱) تحقیقات مشترک ۳۶
۴- ۲- ۲) فنون ویژه تحقیق ۳۷
۴- ۲- ۳) انتقال رسیدگی‌های کیفری ۳۸
۵) اقدامات حمایتی ۳۸
۵- ۱) حمایت از شهود ۳۸
۵- ۲) حمایت از بزه‌دیدگان ۴۰
۵- ۳) رعایت حقوق متهم ۴۲
۶) همکاری‌های پلیسی ۴۲
۶- ۱) سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) ۴۳

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۶- ۲) پلیس اروپا (یوروپل) ۴۶
۶- ۳) آموزش مقامات اجرای قانون ۴۷
بخش دوم: همکاری دولت‌ها در مبارزه با برخی مصادیق جنایات سازمان‌یافته فرا‌ملی ۴۹
فصل اول: همکاری دولت‌ها در مبارزه با فساد ۵۱
۱) فساد مالی ۵۱
۱- ۱) مفهوم فساد مالی ۵۲
۱- ۲) مبارزه با فساد مالی ۵۳
۱- ۲- ۱) مبارزه با فساد مالی در کنوانسیون پالرمو ۵۴

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۱- ۲- ۲) مبارزه با فساد مالی در کنوانسیون مریدا ۵۶
۲) پول شویی و مفهوم آن ۵۷
۲- ۱) اقدامات ملی در مبارزه با پول شویی ۵۹
۲- ۱- ۱) گزارش معاملات مشکوک ۶۰
۲- ۱- ۲) گزارش معاملات نقدی کلان ۶۰
۲- ۱- ۳) قوانین کنترل ارزی ۶۱
۲- ۱- ۴) توقیف، انسداد و مصادره اموال ۶۲
۲- ۱- ۵)ایجاد نهاد تراکفن ۶۳
۲- ۲) اقدامات بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی ۶۴
۲- ۲- ۱) ارایه خدمات و اطلاعات جهت بازرسی کشف و مصادره عواید کلیه

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

جرایم در سایه همکاری‌های بین‌المللی ۶۴
۲- ۲- ۲) دستور العمل جامعه اروپا و منع سوء استفاده از نظام مالی برای
مقاصد پول‌شویی ۶۶
۲- ۲- ۳) ضرورت اقدام فوری در مبارزه با پول‌شویی و شکل‌گیری فاتف ۶۷
۲- ۲- ۴) مبارزه با پول‌شویی در کنواسیون پالرمو ۷۰
۲- ۲- ۵) مبارزه با پول‌شویی در کنوانسیون مریدا ۷۳
فصل دوم: همکاری دولت‌ها در مبارزه با قاچاق ۷۵
۱) قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۷۵
۱- ۱) تعریف قاچاق اشخاص ۷۶

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۱- ۲) پیشینه اقدامات بین‌المللی در مبارزه با قاچاق اشخاص ۷۷
۱- ۳) پروتکل مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۷۹
۱- ۳- ۱) اقدامات ملی ۸۰
۱- ۳- ۱- ۱) اقدامات پیش‌گیرانه ۸۰
۱- ۳- ۱- ۱- ۱) آموزش کارکنان ۸۱
۱- ۳- ۱- ۱- ۲) کنترل ایمنی و اسناد ۸۱
۱- ۳- ۱- ۲) اقدامات حمایتی ۸۲
۱- ۳- ۱- ۲- ۱) اقدامات حمایتی قضایی ۸۲
۱- ۳- ۱- ۲- ۲) کمک‌های پزشکی، روانی و مادی ۸۳

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۱- ۳- ۱- ۲- ۳) حمایت اجتماعی ۸۴
۱- ۳- ۱- ۲- ۴) حمایت امنیتی ۸۴
۱- ۳- ۲) اقدامات بین‌المللی ۸۴
۱- ۳- ۲- ۱) تبادل اطلاعات ۸۴
۱- ۳- ۲- ۲) بازگرداندن قربانیان به موطن خویش ۸۶
۱- ۳- ۲- ۳) تصدیق اعتبار سند ۸۶
۱- ۳- ۲- ۴) همکاری علمی و آموزشی ۸۷
۲) قاچاق مهاجران ۸۸
۲- ۱) جرم‌انگاری قاچاق مهاجران ۸۹
۲- ۲) اقدامات عمومی ۸۹

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۲- ۲- ۱) تبادل اطلاعات ۹۰
۲- ۲- ۲) کنترل مرزی ۹۱
۲- ۲- ۳) تدابیر آموزشی ۹۱
۲- ۲- ۴) معاضدت مالی و فنی ۹۱
۲- ۳) اقدامات پیش‌گیرانه ۹۲
۲- ۴) اقدامات دولت‌ها در خصوص کشف جنایت قاچاق مهاجران ۹۲
۲- ۴- ۱) حقوق دولت‌ها ۹۳
۲- ۴- ۲)تعهدات دولت‌ها ۹۳
۲- ۵) اقدامات حمایتی پیش‌بینی شده در پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران ۹۵

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۲- ۵- ۱) حمایت از تمامیت جسمی و معنوی مهاجران ۹۵
۲- ۵- ۲) بازگرداندن مهاجران به موطن خویش ۹۵
۳) قاچاق تسلیحات ۹۶
۳- ۱) جرم‌انگاری قاچاق تسلیحات ۹۶
۳- ۲) اقدامات عمومی ۹۷
۳- ۲- ۱) آموزش و معاضدت فنی و مالی ۹۸
۳- ۲- ۲) همکاری ۹۸
۳- ۲- ۳) تبادل اطلاعات ۹۸
۳- ۳) اقدامات پیش‌گیرانه ۹۹
۳- ۳- ۱) شناسنامه دار کردن تسلیحات ۱۰۰
۳- ۳- ۱- ۱) ثبت تسلیحات ۱۰۰

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۳- ۳- ۱- ۲) علامت‌گذاری تسلیحات ۱۰۰
۳- ۳- ۱- ۳) کنترل و نظارت بر تسلیحات خارج از رده ۱۰۰
۳- ۳- ۲) نظارت بر صادرات و واردات و حمل ونقل تسلیحات ۱۰۱
۳- ۳- ۳) اقدامات پیش‌گیرانه و ایمنی ۱۰۲
۳- ۴) مصادره، ضبط و توقیف ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۳
منابع و مآخذ ۱۰۷

 

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

مقدمه
جنایات سازمان‌یافته فرا‌ملی یکی از تهدیدهای مهم قرن بیست ویکم به شمار می روند. با توجه به توسعه اقتصادی جهانی و بین‌المللی شدن ارتباطات و فناوری‌ها، جنایات سازمان‌یافته نیز جنبه فرا‌ملی به خود گرفته‌اند و در آن سوی مرزها به دنبال دستیابی به اهداف غیر مجاز خویش می باشند. گروه‌های جنایی سازمان‌یافته بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین‌الملل را نقض کرده و قاچاقچیان بین‌المللی با عبور از کشوری به کشور

دیگر، نقض حاکمیت کشورها و قوانین مرزی آن‌ها، در نظم داخلی و امنیت ملی کشورها اخلال ایجاد کرده و مرتکب سرقت، قتل‌های قراردادی و جنایات دیگر می‌شوند. در واقع، جنایات سازمان‌یافته فرا‌ملی نه تنها جامعه جهانی را مورد هدف قرار داده‌اند بلکه به نوعی

در امور داخلی کشورها، مداخله می‌کنند. قلمرو این نوع جنایات، همه کشورها اعم از کشورهای پیشرفته و صنعتی و یا کشورهای کمتر توسعه یافته را در بر می گیرد و حاکمیت کشورها در اثر عبور باندهای بین‌المللی قاچاق، از کشوری به کشور دیگر تهدید

می‌شود. ثروت‌هایی که توسط گروه‌های جنایی سازمان‌یافته به دست می‌آید، از طریق فعالیتهای تجاری به ظاهر مشروع تطهیر می‌شود. رقبای بزهکار سعی می کنند به هر

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

وسیله‌ای یکدیگر را از گردونه رقابت خارج کنند. استراتژی فعالیت تجاری این گروه‌ها، شامل به فساد کشیدن مقامات دولتی و غیر دولتی می‌باشد. گروه‌های جنایی سازمان‌یافته در آمدهای نامشروع خود را از هر منبع غیر‌قانونی هم‌چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق

تسلیحات، قاچاق مهاجران، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق ارز به دست می‌آورند.
هدف گروه‌های جنایی سازمان‌یافته این است که با توسل به هر وسیله غیرقانونی، تا حد ممکن منافع سرشاری را کسب کنند. معضلات جنایات سازمان‌یافته و باندهای بزهکار، دیگر تنها به یک کشور محدود نمی شود بلکه امروزه همه بر این باورند که شبکه باندهای

بزهکار به فعالیت خود در فراسوی مرزها نیز ادامه می‌دهند، این گروه‌ها با استفاده از پول وقدرت و نفوذی که دارند دامنه فعالیت‌های جنایی خود را مرتباً گسترده‌تر می‌کنند.
خطرات جدی این جنایات نسبت به جامعه بین‌المللی و آثار مخربی که بر جوامع مختلف بر

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

جای می‌گذارند، از یک سو و احساس نیاز دولت‌ها به مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی و لزوم پیش‌گیری از این جنایات و سرانجام سرکوب آن از سوی دیگر، موجب گردید تا معاهدات دو جانبه و چند جانبه و کنوانسیون‌های منطقه ای مختلفی برای مبارزه با این نوع

جنایت تصویب گردد، اما با توجه به عدم کفایت آن‌ها، جامعه بین‌المللی در صدد برآمد تا با وضع و تصویب یک کنوانسیون به مبارزه ای همه جانبه و بین‌المللی با این جنایات اقدام کند و تمامی دول عضو را در این امر به یاری بطلبد، زیرا مبارزه با جرایم بین‌المللی، مستلزم همکاری بین‌المللی می‌باشد.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

هدف و ضرورت تحقیق:
علت برگزیدن موضوع «همکاری دولت‌ها در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی» از یک سو پردازش به موضوعی نوین بود که تا به حال در عرصه دانشگاهی و در قالب پایان نامه به آن پرداخته نشده است. ضرورت و اهمیت این مسأله را می توان از یک سو در

گستردگی و پیچیدگی این جنایات جستجو کرد و از سویی دیگر در تهدید حاکمیت دولت‌ها و اخلال در نظم عمومی جوامع و بر هم زدن امنیت آن‌ها دانست.

با توجه به مطالبی که بیان گردید و با تأکید بر این که همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی به نوعی متأثر از کنوانسیون پالرمو(۲۰۰۰) می باشد و با توجه به اهمیت این کنوانسیون که به تصویب ۱۴۸ کشور رسیده است، ضمن در نظر داشتن

مقررات کنوانسیون مزبور و پروتکل‌های الحاقی به آن، همکاری دولت‌ها را در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فرا‌ملی بررسی می‌کنیم.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

سؤالات تحقیق:
در تحقیق حاضر، با یک سوال اصلی مواجه هستیم:
۱- آیا همکاری دولت‌ها در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی در پیش‌گیری و سرکوب این جنایات موثر بوده است؟

در تکمیل سوال اصلی فوق، سوالات فرعی مطرح می‌شوند، از جمله این‌که:
۱- آیا کنوانسیون پالرمو، در زمینه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی تمهیدات کافی پیش‌بینی کرده‌ است؟

۲- آیا کنوانسیون پالرمو و پروتکل‌های الحاقی به آن با استقبال دولت‌ها مواجه شده است یا خیر؟
فرضیات تحقیق:
۱- همکاری دولت‌ها در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی عامل اصلی پیش‌گیری و سرکوب این نوع جنایات است.
در خصوص سوالات فرعی مطرح شده باید گفت:

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۱- به طور کلی اسناد بین‌المللی که تا پیش از تدوین کنوانسیون پالرمو در رابطه با جنایات سازمان‌یافته فراملی منعقد گردیده‌اند جامع نبوده و تنها به یک جرم خاص اختصاص یافته‌اند، اما کنوانسیون پالرمو این نقص را برطرف کرده و ضمن در بر گرفتن مصادیق بارز این جنایات، تمهیدات مناسبی را پیش‌بینی کرده است.

۲- کنوانسیون پالرمو و پروتکل‌های الحاقی‌اش، توانسته‌ است با استقبال دولت‌ها مواجه شود.
مشکلات تحقیق:
کمبود منابع فارسی و منابعی که به روز باشند، محرمانه بودن بسیاری از اطلاعات و عدم امکان دسترسی به آمار رسمی و واقعی، عدم همکاری بعضی از مراجع و مسؤلین ذی‌ربط و هم‌چنین فیلترینگ بعضی از سایت‌ها از جمله مشکلات و محدودیت‌هایی است که در نگارش این تحقیق با آن‌ها مواجه شدم.

روش تحقیق:
روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیل حقوقی می باشد هم‌چنین از روش اسنادی نیز استفاده شده است و با توجه به مقررات موجود در اسناد بین‌المللی که در زمینه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فرا‌ملی وجود دارند و تحلیل حقوقی آن‌ها صورت گرفته است. ابزار تحقیق عمدتاً کتابخانه بوده و از سایت‌های اینترنتی نیز استفاده شده است.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

سامان‌دهی تحقیق:
این تحقیق پس از مقدمه، در دو بخش و یک نتیجه‌گیری ارایه شده است تا همکاری دولت‌ها را در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی بررسی نماید که بخش اول به

«همکاری دولت‌ها در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی به طور کلی» و بخش دوم به «همکاری دولت‌ها در مبارزه با برخی مصادیق جنایات سازمان‌یافته فراملی» اختصاص یافته است. هر بخش دارای دو فصل می‌باشد، در فصل اول از بخش اول «اقدامات پیش‌گیرانه»‌ و

در فصل دوم آن «اقدامات سرکوب‌گر» بررسی شده است. سپس در فصل اول از بخش دوم به مبارزه با فساد پرداخته‌ایم که این فساد شامل فساد مالی و پول‌شویی می‌شود.

در فصل دوم این بخش مبارزه با قاچاق را مورد بررسی قرار می‌دهیم که شامل قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق تسلیحات گرم می‌باشد. در پایان تحقیق حاضر، نتیجه‌گیری که حاصل کلیه مطالب و اطلاعات به دست آمده از این رساله می‌باشد، ارایه گردیده است.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

بخش اول
همکاری دولت‌ها در مبارزه با جنایات
سازمان یافته فراملی به طور کلی

این بخش همکاری دولت‌ها را در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی به طور کلی بررسی می‌کند. این همکاری‌ها، اقدامات پیش‌گیرانه و اقدامات سرکوب‌گر را در بر می‌گیرند

. مسلماً اقدامات پیش‌گیرانه شامل تدابیری می‌شوند که به پیش‌گیری از جرم اختصاص یافته‌اند، این تدابیر در جهت از بین بردن عواملی جرم‌زا هم‌چون فقر، توسعه نیافتگی، بیکاری و…. اتخاذ می‌شوند.
همکاری دولت‌ها در خصوص استفاده از تدابیر پیش‌گیرانه همواره مورد توجه بوده و کنوانسیون‌ها بالاخص کنوانسیون پالرمو دولت‌ها را در زمینه استفاده از این تدابیر تشویق به همکاری نموده و ماده ۳۱ کنوانسیون به بحث پیش‌گیری از جرم اختصاص یافته است.

اقدامات دیگری که به مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی می‌پردازند، اقدامات سرکوب‌گر می‌باشند، این اقدامات در مرحله‌ای که این جنایات به وقوع پیوسته‌اند و در پاسخ و واکنش به آن‌ها صورت می‌گیرند. اقداماتی هم‌چون معاضدت حقوقی متقابل و استرداد مجرمین و

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

متهمین نمونه‌های بارزی از اقدامات سرکوب‌گر هستند، هم‌چنین اقدامات دولت‌ها در کشف و تعقیب جرم، استفاده از مخبران، تبادل اطلاعات، استفاده از فنون ویژه تحقیق، حمایت از شهود و بزه‌دیدگان و همکاری‌های پلیسی، از جمله اقداماتی هستند که در سرکوبی این جنایات می‌توانند بسیار مؤثر واقع شوند.

با توجه به اهمیت اقدامات پیش‌گیرانه و سرکوب‌گر، فصل اول این بخش به اقدامات پیش‌گیرانه اختصاص یافته است و در فصل دوم آن، اقدامات سرکوب‌گر مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: اقدامات پیش‌گیرانه
امروزه، همکاری کشورها در زمینه پیش‌گیری از جرایم، می‌تواند نقش بسیار مهمی در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی داشته باشد، از نظر بین‌المللی متأسفانه نمی‌توان از سیاست جنایی مشترکی سخن گفت، با این وجود تبادل اطلاعات و تجارب میان کشورها در شناسایی معضلات و خطرات مربوط به جنایات سازمان‌یافته‌فرا‌ملی و در نتیجه به

پیش‌گیری از این جنایات، بسیار کمک می‌کند. اقدامات پیش‌گیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم، بهترین گزینه‌ای هست که می‌تواند جامعه را اعم از جامعه داخلی یا بین‌المللی در مقابل پدیده مجرمانه مصون نگه دارد .

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

در این فصل ابتدا به تاریخچه همکاری دولت‌ها در پیش‌گیری از جرم پرداخته شده، سپس مفهوم و انواع پیش‌گیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته است.
نگرانی جامعه بین‌المللی از گسترش جنایات سازمان‌یافته فراملی که نهادهای قانونی و حتی حاکمیت دولت‌ها را به مخاطره افکنده است، تلاش و همکاری فزاینده‌ای را میان

کشورها ایجاب نموده است، زیرا در عصر حاضر برای بسیاری از کشورها به تجربه ثابت شده که با تمام تلاش خود به تنهایی نمی‌توانند بر این پدیده شوم غلبه کنند و پیروزی آن‌ها در مبارزه با این معضل جهانی در گرو همکاری و پشتیبانی سایر کشورهاست، هر

چند میزان پای‌بندی کشورها به همکاری با یکدیگر یکسان نیست و منابع ملی گاه مانع از تقویت مساعی بین‌المللی است، با این همه همکاری دولت‌ها با یکدیگر(همانند پیش‌گیری از جرم) راهبردی بین‌المللی است که ضرورت آن را هیچ دولتی نمی‌تواند کتمان کند.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

سازمان‌ملل‌متحد که بنا به رسالت تاریخی خود در جلب توافق دولت‌ها و ایجاد وحدت نظر بر پایه منافع ملی و مصالح بین‌المللی همواره پیشگام بوده است، کمک‌های پرارزشی تاکنون در زمینه تسهیل همکاری‌های پلیسی، حقوقی و قضایی بین دولت‌ها نموده است.
همکاری بین‌المللی در قلمرو پیش‌گیری از جرم، توصیه‌های همیشگی سازمان‌ملل‌متحد بوده است.

۱) تاریخچه همکاری دولت‌ها در پیش‌گیری از جرم
سازمان‌ملل‌متحد سال ۱۹۵۵ نخستین کنگره را در کشور سوئیس برگزار کرد، هم‌چنین با برگزاری کنگره‌های پنج سالانه «پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمان» با حضور نمایندگان دولت‌های عضو، کارشناسان مسایل سیاست جنایی، پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی

و اعضای سازمان‌های غیر‌دولتی تلاش کرده ضمن فراهم نمودن فرصت بحث و تبادل تجارب در زمینه‌های گوناگون سیاست جنایی و عدالت کیفری با صدور قطعنامه‌هایی درباره موضوع‌های در دستور کار خود، صدور اعلامیه‌ها و رهنمودهای سودمند، ابزارهای مؤثری

برای مقابله با بزهکاری و اصلاح نظام قضایی در اختیار دولت‌ها قرار دهد. از اهم مباحث این گفتگوها موضوع بسط و تقویت همکاری بین دولت‌ها بوده است. اولویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه پیش‌گیری از جرم را می‌توان در کنگره چهارم پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمان که در اوت ۱۹۷۰ در کیوتو ژاپن برگزار گردید مشاهده کرد. این کنگره در طی

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

اعلامیه‌ای که به «اعلامیه کیوتو» مشهور شد، به پیامدهای بحرانی عدم توجه کافی به تدابیر و اقدامات پیش‌گیرانه در قبال بزهکاری به منظور توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اشاره داشت. اعلامیه مذکور در ۲۱ می ۱۹۷۱ به تصویب شورای اقتصادی و

اجتماعی سازمان‌ملل‌متحد رسید و در آن به ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات مؤثر در جهت هماهنگ کردن تلاش‌های معمول در زمینه پیش‌گیری از جرم، در بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید گردیده است.

سازمان‌ملل‌متحد اولین بار در سال ۱۹۷۵در پنجمین کنگره پیش‌گیری از جنایت و اصلاح مجرمان که در ژنو تشکیل گردید، جنایات سازمان‌یافته فراملی را مورد توجه قرار داد. لیکن پس از این تاریخ، این موضوع تقریباً به طور مستمر در دستور کار اجلاس‌های این سازمان بوده است .

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

کنگره ششم که تحت عنوان جنایت و جنایت‌کاران (جرم ومجرمان)، در راستای اهداف اعلامیه کیوتو از ۲۵ اوت تا ۵ سپتامبر ۱۹۸۰ در کاراکاس ونزوئلا برگزار گردید به این موضوع پرداخته است. این کنگره که سرانجام به « اعلامیه کاراکاس» منجر شد، رهیافت‌ها و راهکارهای کلی پیش بینی شده در اعلامیه کیوتو ۱۹۷۵ را مد نظر قرار داد. این اعلامیه از

خانواده، مدرسه و کار به عنوان عواملی که نقش حیاتی در تربیت و اجتماع پذیری افراد و در نهایت، در پیش‌گیری از جرم دارند، نام‌برده و پیشنهاد می‌کند که دول عضو به هنگام برنامه‌ریزی ملی در قلمرو پیش‌گیری از جرم، این عوامل را مورد توجه قرار دهند.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

۱- ۱) طرح اقدام میلان جهت پیش‌گیری از جرم
در کنگره هفتم از کنگره‌های پنج سالانه که در سال ۱۹۸۵ در میلان برپا شد، تأکید گردید که جنایات‌سازمان‌یافته با استفاده از خلاء‌های موجود در قانون‌گذاری کشورهای مختلف تا حد قابل‌توجهی بدون مجازات می‌ماند و اگر اقدامات بنیادی و علمی صورت نگیرد اثر تخریبی آن افزایش خواهد یافت.

این کنگره دو سند بسیار مهم در زمینه پیش‌گیری از جرم و توسعه اقتصادی و اجتماعی به تصویب رساند؛ طرح اقدام میلان و اصول راهبر برای پیش‌گیری از جرم، عدالت کیفری در بستر توسعه و نظم نوین اقتصادی بین‌المللی.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

طرح اقدام میلان تصریح می کند که بزهکاری موضوعی مهم با ابعادی ملی و در مواردی بین‌المللی است. بعضی از اشکال بزهکاری ممکن است مانع توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها شود و حقوق بشری و آزادی‌های اساسی را به مخاطره افکند

و صلح و ثبات و امنیت را مورد تهدید قرار دهد. زیرا بزهکاری پدیده‌ای پویا و متحول است که از نظر کمی و کیفی با بعضی از جنبه‌های توسعه از قبیل جمعیت و رشد جمعیت شهرنشین، صنعتی شدن، مسکن، مهاجرت و وضعیت اشتغال مرتبط است.
از این رو در مواردی اقتضا می‌کند که جامعه بین‌المللی برای کاهش فرصت‌هایی که در

اختیار بزهکاران بالقوه قرار می گیرد و با بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی هم‌چون فقر، نابرابری و بیکاری، واکنشی هماهنگ از خود نشان دهد. سپس طرح مزبور در سلسله توصیه‌های خود، تلاش‌گسترده برای مبارزه و سرانجام حذف پدیده‌های مخرب از جمله

قاچاق و سوء‌مصرف مواد مخدر و جنایات سازمان‌یافته فراملی را که هر یک موجب آشفتگی و بی‌ثباتی جوامع می گردد، امری لازم بر می‌شمارد و از دولت‌های ذی‌نفع می‌خواهد در چارچوب ترتیبات دو یا چند جانبه به منظور تقویت تدابیر پیش‌گیری از بزهکاری و فرایند عدالت کیفری، بر اساس برنامه‌ها و طرح‌های هدایت شده با یکدیگر همکاری کنند.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد در قطعنامه (۳۲/۴۰) ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طرح اقدام میلان را به عنوان ابزاری مفید و مؤثر برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری تصویب نمود.
سند دوم که در واقع باید آن را منشور سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از جرم محسوب نمود با ۴۷ بند، ذیل چهار عنوان تنظیم شده است عنوان چهارم به «همکاری بین‌المللی در قلمرو پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری» اختصاص دارد. این سند با یادآوری

این نکته که همکاری در زمینه پیش‌گیری از جرم و مبارزه علیه بزهکاری اقدامی ضروری برای کمک به پیشبرد صلح و امنیت بشری است به دولت‌ها توصیه می‌کند که به منظور اتخاذ تدابیر مؤثر برای تعقیب و محاکمه عاملان جنایات سازمان‌یافته فراملی اسناد بین‌المللی موجود را در این زمینه‌ها تصویب و اجرا کنند. درباره شیوه‌های همکاری

بین‌المللی در امور کیفری مانند استرداد، اشکال گوناگون کمک در مرحله تحقیق و رسیدگی به ویژه نیابت قضایی، استماع شهود در کشور دیگر، احاله دادرسی کیفری، انتقال زندانیان خارجی، اجرای احکام خارجی و هم‌چنین نظارت بر زندانیان برخوردار از آزادی موقت در

کشور دیگر، سند مذکور از دولت‌ها می‌خواهد که راهکارهای سریع و مؤثرتری اتخاذ کنند.
۱- ۲) اصول راهبر پیش‌گیری از جنایات سازمان‌یافته فرا‌ملی

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

تلاش‌های پیگیر سازمان‌‌ملل‌متحد برای اعتلای همکاری بین‌المللی در زمینه پیش‌گیری از جنایات سازمان‌یافته فراملی، در هشتمین کنگره سازمان‌ملل‌متحد برای پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمان در ۱۹۹۰ در‌هاوانا (کوبا) برگزار شد مباحث این کنگره نشان داد که همه

دولت‌ها از افزایش بزهکاری و ظهور اشکال نوین جنایات سازمان‌یافته نگران هستند و مایلند که سازمان‌ملل‌متحد نقش فعال‌تری در مبارزه با بزهکاری و پیشبرد همکاری بین‌المللی در این مورد ایفا کند .

در این کنگره چندین سند نظیر اصول راهبر پیش‌گیری از جنایات سازمان‌یافته و همکاری بین‌المللی در مورد پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری به تصویب رسید.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

اصول راهبر پیش‌گیری از جنایات سازمان‌یافته که با ۲۴ بند، ذیل دو عنوان تدوین شده، حاوی توصیه‌های سودمند برای اتخاذ اقدامات ملی و بین‌المللی علیه جنایات سازمان‌یافته است.
در بخش دوم این سند با عنوان همکاری بین‌المللی تصریح شده است که با توجه به ابعاد فراملی جنایات سازمان‌یافته، دولت‌های عضو باید هر چه زودتر توافق نامه‌های همکاری

جدید و مؤثر با بُردی فراگیر تنظیم کنند. هم‌چنین از دولت‌ها می‌خواهند که به مسایل معاضدت قضایی، احاله دادرسی و اجرای احکام کیفری و نیز ضبط و مصادره دارایی‌های غیرقانونی و آیین استرداد اولویت دهند .

مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد با صدور قطعنامه (۱۰۷/۴۵) ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ سند دیگری را به توصیه کنگره هشتم به تصویب رساند، با عنوان همکاری بین‌المللی در مورد پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری در بستر توسعه که بر همان اصول مندرج در طرح اقدام میلان و

اصول راهبر برای پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری در بستر توسعه و نظم نوین اقتصادی بین‌المللی مبتنی است.

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

مصوبه مذکور در بخش دوم با همکاری علمی و فنی بین‌المللی، جهاتی را که برای تهیه قواعد و ابزارهای بین‌المللی باید در نظر گرفت به شرح زیر یادآوری می‌کند:
الف ) انعقاد معاهدات معاضدت قضایی؛
ب ) تهیه دستور العمل‌های قاعده‌مند برای درخواست استرداد و معاضدت قضایی؛
ج ) تقویت راهکارهای کمک به قربانیان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت و ارایه

راهکارهایی برای حمایت از گواهان

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

د ) بررسی ژرف‌تر مسایل مربوط به صلاحیت فراملی به منظور تسهیل پاسخ به درخواست‌های استرداد و معاضدت قضایی و نیز اجرای اسناد بین‌المللی؛
ه ) تهیه قواعد قابل اجرا نسبت به درخواست کمک بین‌المللی در امور بانکی به منظور

تسهیل ضبط و مصادره پول‌های حاصل از اعمال جنایی که به حساب‌های بانکی گذاشته شده است و از بانک‌ها و مؤسسات دیگر مالی باید درخواست کرد که گزارش‌ها و اسناد حسابداری خود را به منظور استفاده سریع و آسان، به عنوان دلیل، قاعده مند کنند .

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

در آستانه تشکیل نهمین کنگره سازمان‌ملل‌متحد برای پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمان(قاهره، ۱۹۹۵) با حمایت این سازمان، دو کنفرانس مهم درباره چگونگی تدابیر بین‌المللی علیه بزهکاری فراملی برگزار گردید نخستین کنفرانس در ژوئن ۱۹۹۴ با همکاری دولت ایتالیا در شهر کورمایور و دومین کنفرانس در نوامبر همان سال در شهر ناپل ایتالیا .
در نخستین کنفرانس درباره پیش‌گیری و کنترل پول‌شویی و استفاده از عواید جرم،

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

کارشناسان و صاحب‌نظران مسایل سیاست جنایی صریحاً اعلام کردند که محدود کردن آنچه به عنوان حفظ اسرار بانکی مشهور است پیش‌شرط اساسی کنترل جدی پول‌شویی و همکاری‌صادقانه‌بین‌المللی است. اما در دومین کنفرانس که انحصاراً به «جنایات سازمان‌یافته فراملی» اختصاص داشت، مقامات عالی ۱۴۲کشو%D

همکاری دولت‌ ها در مبارزه با جنایات سازمان‌ یافته فراملی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2690

قیمت : تومان125,000