فروشگاه

توضیحات

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

سالانه تعداد کثیری از رانندگان ، سرنشینان و سایراستفاده کنندگان از راه به علت اختلالات خواب رانندگان مصدوم و فوت می شوند

و هزینه سنگینی در زمینه های مختلف به جامعه تحمیل میگردد تحقیق حاضر در جهت بررسی

رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین پرداخته و تلاش می کند ضمن شناختن عوامل موثر بر خواب و تعیین میزان اثر

بخشی عوامل راه حل های علمی و تجربی در جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث

رانندگی ارائه دهد . لذا با بررسی نظریات علمی ۶ فرضیه تدوین شد که به روش پیمایشی

و با طراحی ۲ پرسشنامه محقق گردید که اعتبار و روایی آنها از طریق استخراج تئوریها ، ساخت مقیاس ها و تحلیل عوامل به دست آمده است

آمار نشان داده است خستگی رانندگان دارای اثرات منفی است و ناوگان مسافربری عمومی به ترتیب سواری کرایه ، مینی بوس و اتوبوس به دلیل

نظارت پلیس راه بر ساعت کار راننده در بخش خواب آلودگی راننده از

تصادفات کمتری نسبت به ناوگان حمل بار و سواری های شخصی برخوردار بوده

است۶۸ % از تصادفات ناشی از خواب آلودگی رانندگان آزادراه کرج قزوین در سال  مابین ساعت ۲ بامداد تا ساعت ۶ صبح حادث شده است

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

تنها ۲۰% از رانندگان حمل مسافر و ۱۸% از رانندگان حمل بار در سفرهای خود دچارخستگی و خواب آلودگی نشده اند .که این آمار بسیار نگران کننده برای حمل و نقل کشور محسوب می گردد

از ۶ فرضیه ارائه شده ، ۵ نظریه مورد قبول گروههای تحقیق قرار گرفت و یکی از فرضیه ها تایید نگردید و رد شد

از جمله پیشنهادات تحقیق برای کاهش خواب آلودگی رانندگان استفاده

از وجود روانپزشکان و پزشکان اختلالات خواب با نرخ ویزیت ارزان یا مجانی

در پایانه های حمل مسافر و بار   و همچنین ساخت استراحتگاههای بین راهی ، مجهز به محل خواب مناسب ، سرویس بهداشتی تمیز و ………. خصوصا در

اواسط و انتهای مسیر سفر می توان علاوه بر شادابی رانندگان ،آنان را راغب به استراحت مقطعی

در آن محل نمود . کهولت سن راننده ، حضورپلیس در معابر ،   کنترل و نظارت پلیس ، نصب روشنایی معابر ، استفاده از فن آوریهای جدید و ……… از عوامل تاثیر گذار در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی راننده می باشد

کلمات کلیدی

اختلالات خواب ، آزاد راه ، هوشیاری ، تصادف

 

 ۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی
پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

 

 

فهرست مطالب 

 

عنوان                                                                       صفحه

فصل ۱ کلیات

۱-۱ مقدمه …………………..….…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۲ بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۴ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۵ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۶ فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۷ روش و قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۸ معرفی فصول پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

فصل ۲ مبانی نظری و پژوهشی

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲ خواب آلودگی چیست؟……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۳ پیشینه بررسی نقش خواب آلودگی رانندگان …………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۱ ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۲ انگلستان………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۳-۳ آمریکا………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۳-۴ استرالیا……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۳-۵ آلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۳-۶ نیوزلند ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۳-۷ نروژ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۳-۸ اسپانیا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۳-۹ سوئد ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۴ خواب چیست ؟ ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۴-۱ اختلالات خواب ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۲ علل اصلی خواب آلودگی رانندگان ………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۴-۳ هوشیاری چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۴-۳-۱ چه عواملی بر سطح هوشیاری رانندگان اثر می گذارد ؟…………………………………………………. ۴۲

عنوان                                                                       صفحه

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

۲-۴-۴ علت خواب آلودگی پس از صرف غذا……………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۴-۵ تدابیر رانندگان برای اجتناب از خواب رفتن ……………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۴-۶ نقش ورزش در کاهش خواب آلودگی ………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۴-۷ تکنولوژی و خواب …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

فصل ۳ روش تحقیق

۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۳ تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها……………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳- ۴ جامعه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳- ۵ روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳- ۶ گزارش روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳- ۷ روش های تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………… ۶۴

فصل ۴ تجزیه تحلیل یافته ها

۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۲ آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴–۳ سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۴ تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

فصل ۵ نتایج تحقیق

۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۵-۲ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۵-۲-۱پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………….۱۲۴

۵-۲-۲پیشنهادات برای تحقیقهای آینده ……………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۳ محدودیت­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۷

فهرست جداول

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

جدول(۴-۲-۱) فراوانی تصادفات آزادراه کرج قزوین ……………………………………………………………………….. ۶۸

جدول(۴-۲-۱-۱) فراوانی علل تصادفات شدید منجر به فوت و جرح آزادراه کرج قزوین …………….. ۶۸

جدول ( ۴-۲-۲ ) تعدادونوع خودروهای تصادفی آزادراه کرج قزوین ناشی از خواب آلودگی…………. ۷۰

جدول(۴-۲-۳ ) تعداد و نوع جنسیت رانندگان مقصر ناشی از خواب آلودگی ……………………………….. ۷۱

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی                                                            صفحه

جدول(۴-۲-۴ ) آمار ساعات تصادفات ناشی از خواب آلودگی ………………………………………………………… ۷۲

جدول(۴-۲- ۵)آمار مقایسه ای تصادفات لاین شمالی با لاین جنوبی آزادراه کرج قزوین …………….. ۷۳

جدول (۴-۴-۱) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………..۸۸

جدول (۴-۴-۲) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب نوع گواهینامه……………………….. ۸۹

جدول (۴-۴-۳) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات…………………… ۹۰

جدول(۴ -۴-۴) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان سابقه در رانندگی…….. ۹۱

جدول(۴ -۲-۵) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان سابقه در تصادف……….. ۹۲

جدول (۴-۴-۶)توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان استراحت در منزل………. ۹۳

جدول(۴ -۴-۷) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب سابقه مصرف دارو…………………………………. ۹۲

جدول( ۴-۴-۸)توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۱…………………………………………………… ۹۳

جدول (۴-۴-۹) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۲…………………………………………………..۹۸

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

جدول(۴ -۴-۱۰)توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۳……………………………………………….۱۰۰

جدول(۴ -۴-۱۱) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۴ ………………………………………….. ۱۰۱

جدول(۴ -۴-۱۲)توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۵……………………………………………….۱۰۱

جدول(۴ -۴-۱۳) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۶ ………………………………………….. ۱۰۵

جدول(۴-۴-۱۴) سطوح مختلف فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………۱۰۷

جدول(۴-۴-۱۵) آزمون مربوط به فرضیه ……………………………………………………………………………………….۱۰۹

جدول (۴-۴-۱۶) آزمون مربوط به فرضیه ۲……………………………………………………………………………………۱۱۰

جدول (۴-۴-۱۷) آزمون مربوط به فرضیه ۳ ………………………………………………………………………………….۱۱۱

جدول (۴-۴-۱۹) ضریب همبستگی بین سن و سابقه تصادف ……………………………………………………۱۱۲

جدول (۴-۴-۲۰) آزمون مربوط به فرضیه ۴   ………………………………………………………………………………۱۱۳

جدول (۴-۴-۲۱) آزمون مربوط به فرضیه ۵ ………………………………………………………………………………….۱۱۴

جدول (۴-۴-۲۲) آزمون مربوط به فرضیه ۶……………………………………………………………………………………۱۱۵

جدول (۴-۴-۲۳) اعتبار آماری ……………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

فهرست نمودارو اشکال

عنوان                                                                       صفحه

الف : نمودار

نمودار(۴-۲-۱) فراوانی مجروحین و فوت شدگان به تفکیک علت تامه تصادفات…………………………… ۶۹

نمودار (۴-۲-۲ تعدادونوع خودروهای تصادفی آزادراه کرج قزوین ناشی از خواب آلودگی……………… ۷۰

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

صفحه

 

نمودار (۴-۲-۳ ) تعداد و نوع جنسیت رانندگان مقصر ناشی از خواب آلودگی ……………………………… ۷۱

نمودار (۴-۲-۴ ) آمار ساعات تصادفات ناشی از خواب آلودگی ……………………………………………………….. ۷۲

نمودار (۴-۲- ۵)آمار مقایسه ای تصادفات لاین شمالی با لاین جنوبی آزادراه کرج قزوین …………… ۷۳

نمودار( ۴-۲-۶ )رده سنی رانندگان پرسشنامه اول ……………………………………………………………………….. ۷۴

نمودار(۴-۲-۷)بررسی کیفیت استراحتگاههای موجود در پایانه های کشور……………………………………..۷۴

نمودار(۴-۲-۸ )علت خواب رفتن از دیدگاه رانندگان ……………………………………………………………………….۷۵

نمودار(۴-۲-۹) مکانهای استراحت رانندگان ……………………………………………………………………………………..۷۶

نمودار(۴-۲-۱۰) درصد خواب آلودگی رانندگان ……………………………………………………………………………….۷۷

نمودار(۴-۲-۱۱) مقاطع سفر و خواب آلودگی………………………………………………………………………………….. ۷۸

نمودار(۴-۲-۱۲) پر خطر ترین زمان خواب آلودگی ………………………………………………………………………. ۷۸

نمودار( ۴-۲-۱۳) دلایل ادامه رانندگی با وجود خستگی ………………………………………………………………… ۷۸

نمودار(۴-۲-۱۴) تاثیر روشنائی معابر بر خواب آلودگی …………………………………………………………………… ۸۰

نمودار(۴-۲-۱۵) میزان ساعت کارپیشنهادی رانندگان ………………………………………………………………….. ۸۰

نمودار(۴-۲-۱۶)روشهای جاری رانندگان در مقابله با خواب آلودگی ……………………………………………… ۸۱

نمودار(۴-۲-۱۷ )نظر رانندگان در استفاده از داروهای آرامبخش …………………………………………………… ۸۱

نمودار(۴-۲-۱۸ )چراغ گردان پلیس و تاثیر آن بر خواب آلودگی …………………………………………………… ۸۲

نمودار(۴-۲-۱۹)میزان آموزش ارائه شده سازمانها از دیدگاه رانندگان …………………………………………… ۸۳

نمودار(۴-۲-۲۰) تاثیر خواب سرنشینان در کنار راننده …………………………………………………………………. ۸۳

نمودار (۴-۴-۱) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………..۸۸

نمودار (۴-۴-۲) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب نوع گواهینامه……………………………………….. ۸۹

نمودار (۴-۴-۳) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات…………………………………… ۹۰

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

نمودار (۴ -۴-۴) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان سابقه در رانندگی…………………… ۹۱

نمودار (۴ -۲-۵) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان سابقه در تصادف……………………… ۹۲

نمودار (۴-۴-۶)توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان استراحت در منزل………………………. ۹۳

نمودار (۴ -۴-۷) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب سابقه مصرف دارو……………………………….. ۹۴

نمودار ( ۴-۴-۸)توزیع درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۱…………………………………………………………………. ۹۷

نمودار (۴-۴-۹) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۲…………………………………………………۹۹

نمودار (۴ -۴-۱۰)توزیع درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۳……………………………………………………………..۱۰۰

نمودار (۴ -۴-۱۱) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۴ …………………………………………. ۱۰۲

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

صفحه

 

نمودار (۴ -۴-۱۲)توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۵……………………………………………..۱۰۴

نمودار(۴ -۴-۱۳) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه ۶ …………………………………………… ۱۰۶

نمودار (۴-۴-۱۴) سطوح مختلف فرضیه اصلی………………………………………………………………………………..۱۰۸

ب : تصاویر

عکس ۱-۱ فوت شدگان اتوبوس واژگونی آزاد راه کرج قزوین – خواب آلودگی راننده………………….۱۴

عکس ۱-۲ خروج اتوبوس از جاده ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده …………………………………..۱۵

نقشه ۱-۳ حوزه استحفاظی پلیس راه آزادراه کرج قزوین………………………………………………………………..۱۸

عکس ۲-۱ سقوط اتوبوس از پل رودخانه کرج………………………………………………………………………………….. ۲۲

عکس ۲-۲ اختلالات خواب………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

عکس ۲-۳ واژگونی تریلر…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

عکس ۲-۴ پلیس و کنترل ساعت کار راننده …………………………………………………………………………………..۳۵

عکس ۲-۵ خواب و رانندگی………………………………………………………………………………………………………………۳۶

عکس ۲-۶ حادثه ناشی ازخواب آلودگی راننده…………………………………………………………………………………۴۲

عکس ۲-۷   غذا و خواب …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

عکس ۲-۸ نیاز بدن به خواب……………………………………………………………………………………………………………..۴۷

عکس ۲-۹ تاثیر غذا برخواب ……………………………………………………………………………………………………………..۴۹

عکس ۲ -۱۰ (شیارهای لرزاننده،طرحی برای ایمن سازی راههای کشور)……………………………………… ۵۳

عکس ۲ -۱۱ دستگاه هشدار دهنده ………………………………………………………………………………………………… ۵۷

عکس ۴-۱ راه ایمن ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱     مقدمه :

تصادفات جاده ای به یک بحران در عرصه توسعه و سلامت عمومی مبدل شده است و در کشور ایران سالانه قریب ۰۰۰/۲۳ نفر کشته و ۰۰۰/۲۷۰ نفر مجروح می شوند .

خواب آلودگی خطر بزرگ و پنهان برای رانندگان بخصوص رانندگان حرفه ای به شمار می رود. افزایش تقاضا برای حمل و نقل در بخش کالا و مسافر از یک

سو و اقساط سنگین ناوگان نوسازی از سوی دیگر ، رانندگان را مجبور به فعالیت بیشتر از توان جسمی و روحی خود نموده است .

خواب آلودگی رانندگان عامل بسیار مهمی در وقوع تعداد بسیار زیادی از حوادث رانندگی است. در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن خاطرنشان

نمودن اهمیت و نقش آن در وقوع تصادفات آزادراه کرج قزوین راهکارهای گوناگون موجود برای کاهش تأثیر عامل خواب آلودگی راننده در وقوع تصادفات جاده ای ارائه گردد .

 

۱-۲       بیان مسئله :

با نگاهی گذرا به آمار موجود در پلیس راه استان تهران مشاهده می گردد در چند سال اخیر ، شاهد

تصادفات متعددی ناشی از عدم توجه به جلو رانندگان ناشی از خواب آلودگی بوده ایم بر اثر بروز این

حوادث علاوه بر تحمیل خسارات مادی به فرد و جامعه ، تعداد کثیری از هموطنان عزیزمان مصدوم و یا فوت نموده اند .

عکس ۱-۱ فوت شدگان اتوبوس واژگونی آزاد راه کرج – قزوین – خواب آلودگی راننده

 

 

 

 

 

الف) هدف کلی :

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه اختلالات خواب در بروز حوادث رانندگی محورآزادراه کرج قزوین در سال می باشد .

ب) اهداف جزئی :

– بررسی نقش GPS در کنترل ساعت کار رانندگان حرفه ای

– تعیین نقش برگزاری کلاسهای آموزشی در جهت کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی

– معطوف نمودن نظر مسئولین به استفاده بیشتر از تکنولوژی و فن آوریهای روز در جهت کاهش خواب آلودگی رانندگان

– بررسی رابطه سن و نوع تغذیه راننده با حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی

– کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی در آزادراه کرج قزوین واستفاده از تحقیقات انجام شده در کاهش حوادث محورهای مشابه

۱-۵ سوالات

   الف) سؤال اصلی :

آیا اختلالات خواب بر وقوع حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین تأثیر دارد ؟

ب) سؤالات فرعی :

– آیا کنترل GPS وبررسی ساعت کار راننده بوسیله آن در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی ناوگان حمل بار و مسافر تأثیر دارد ؟

-آیا برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان در کاهش حوادث ناشی از خواب آلودگی تأثیردارد ؟

– آیا سن رانندگان در حوادث رانندگی ناشی از خواب تأثیر دارد ؟

– آیا یکنواختی مسیر آزادراهی در بروز حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی تأثیر دارد ؟

– آیا استفاده از فناوری مهندسی ترافیک در کاهش خواب آلودگی و حوادث رانندگی………………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 لطفا توجه کنید بخاطر وجود عکس های صحنه های تصادف حجم این فایل بالا میباشد حدود ۲۰ مگابایت قبل از دانلود از حجم اینترنت خود مطمئن شوید

1 نقد وبررسی برای پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

  1. تیموریان

    پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی
    پروژه خیلی جامعی بود

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

1 نقد و بررسی

پایان نامه رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

قیمت : تومان15,000