فروشگاه

توضیحات

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

خواننده در برخورد با اسطوره در صدد تعبیر آن بر خواهد آمد.زیرا اسطوره به عنوان

یکی از ابزارهای زیبایی آفرین در شعر معاصر کم و بیش مورد توجه همه قشرهای جامعه (از افراد عامه تا شاعران)

قرار گرفته قابل تامل و بررسی می باشد.

معنای اسطوره در وهله نخست سخن باطل یا قصه و افسانه را به ذهن متبادر می کند

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

و شاید عامه مردم از اسطوره به این معنای آن اکتفا کنند اما به دلیل اینکه

اسطوره امروزه مورد توجه بسیاری از شاعران و نویسندگان بوده است

می توان به این نکته پی برد که معنای اسطوره در آن حد باقی نمانده است بلکه راه پیشرفت خود را پیمود

و امروزه نه تنها به معنی افسانه و قصه مورد توجه قرار نگرفته که به عنوان یکی از ابزارهای زیبایی آفرینی در شعر از آن یاد می شود.

در این جا سعی شد تا این تفاوت بین آراء قدیم و جدید و تاثیر آراء جدید در اشعار

شاملو و فروغ (که به صورت تطبیقی صورت گرفته) مورد بررسی واقع شود.

۴۹۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو
پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

 

 

 

منابع این پژوهش بصورت درون متنی و آخر هر پاراگراف و هر شعر و هم در آخرین صفحه بصورت کلی نگارش شده است

-۲ هدفهای تحقیق :

هریک از انسانها ، در مسیر زندگی خود چه آگاه و چه ناآگاه در زبان گفتار با نوشتار از اساطیر استفاده می کنند و همه غم درک معانی پنهان هرچیز را به

دل دارند و سعی در جستجوی معنای آن می باشند.جامعه نیز بدون اسطوره به جامعه ای فقیر مایه تبدیل می شود.بنابراین با ادارک و شناخت اسطوره

در دنیای جدیدی به روی همگان گشوده خواهد شد.از طرفی آثار جدید هنری و ادبی

و کاربرد اسطوره در آنها بخصوص اساطیر مدرن که روز به روز بیشتر

می شوند نشان دهنده ی قوه خیال آدمی و توجه انسان به گذشته است و بدون شناخت و آگاهی از اساطیر بخصوص اساطیر سایر ملل، درک ها از آثارهنری ناقص خواهد بود.

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

توجه و شناخت انسان به اساطیر ملی وقومی خود از جمله مواردی است که اهمیت پرداختن به اسطوره رابه خوبی آشکار می کند هیچ یک از ما انسانها در طول حیات خود بی نیاز را از اساطیر ملی و قومی خود نیستیم

نه تنها اساطیر ملی که از اساطیر سایر ملل نیز زیرا در هر جامعه ای اثار ادبی

و هنری زیادی پا به عرصه گذاشته اند که بوجود آورنده آنها توجه خود را به موضوعی یا اسطوره ای خاص معطوف داشته است و بدون شناخت وآگاهی از آن درک آن اثر مشکل خواهد بود.

من به دلیل علاقه خاصی که به اسطوره بخصوص در شعر معاصر داشتم این موضوع را انتخاب کردم تا بتوانم توجه به اسطوره را در شعر دو شاعر که تقریبا در یک برهه از زمان هم دوره بودند را مورد بررسی وتطبیق قرار دهم.

۱-۴  سوالات و  فرضیه های تحقیق

– سوالات تحقیق

نخستین سوال که درباره اسطوره به ذهن می رسد این است که اگر ما اسطوره را به معنای

گذشته افسانه و قصه و سخن پریشان بدانیم پس آیا به کار بردن آن

در آثار هنری و ادبی شایسته است و آیا شاعر و نویسنده را در اوج قرار می دهد یا نه؟

دومین سوالی که با توجه به عنوان پایان نامه به ذهن متبادر می شود این است

که آیا می توان اشعار فروغ و شاملو را که معاصر هم بودند در کنار هم

قرار داد و محورهای کاربردی اسطوره را در آن دو تطبیق و مورد بررسی قرار داد؟

 

– فرضیه های تحقیق:

ممکن است این فرض در اذهان بوجود آید که واژه « اسطوره» با «تلمیح» مترادف نیست و دو معنای متفاوت را به ما القا می کند.

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

۱-۵ روش تحقیق

از آنجا که این تحقیق بررسی تطبیقی اشعار شاملو و فروغ را به دنبال دارد

بدین جهت به طور کلی به ۴ فصل تقسیم شده است بخش اول آن که

شامل مباحث نظری از جمله تعاریف اسطوره در آراء گذشته و جدید وبررسی دیدگاههای گوناگون درباره ی آن، بیان تفاوت آن با قصه وتاریخ و ارتباط و پیوند آن با

دین وانواع هنرها از جمله موسیقی، هنرهای دیداری و ادبیات و بیان دو مبحث

بسیار مهم و البته جدید تحت عنوان اسطوره زدایی و اسطوره آفرینی می

باشد در فصل دوم که محور کار ما نیز هست محورهای کاربردی اسطوره است

که سه محور آن یعنی آنیمیسم (جاندارانگاری) تلمیحات اسطوره ای و

کهن الگوها مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن تعاریف هر کدام از دیدگاههای

مختلف نمونه هایی از شعر شاملو و فروغ مورد بررسی واقع شده و

نمونه هایی از اسطوره زدایی و اسطوره آفرینی در شعر این دو شاعر مطرح

گردیده است در فصل چهارم که می توان نتیجه گیری این مبحث نامید محورهای

کاربردی اسطوره که در فصل های پیشین بیان شده به صورت مقایسه ای و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۶ پیشینه ی تحقیق

بدین سبب که اسطوره همواره در آثار شاعران وهنرمندان نمود پیدا می کند

بنابراین این تحقیق و پژوهش در اسطوره همواره وجود داشته است زیرا

اسطوره با دنیای ادبیات پیوندی محکم و قوی دارد و هر دو از لحاظ ساختار

مشترک اند لذا توجه به اسطوره در ادبیات (شعر و نثر) اهمیت پژوهش و تحقیق آن را به طور واضح نمایان می سازد.

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

در این پژوهش با راهنمائیهای دکتر سلاجقه بررسی اسطوره از دیدگاههای

مدرن وکاربرد آن در شعر دو شاعر معاصر(شاملو و فروغ) در حوزه زیبایی

شناسی که از مباحث مدرن و جدید است بیان شد و همچنین مقالاتی

که دکتر خمسه در اختیار من گذاشتند و در جهت پیشبرد اهمیت این پایان نامه مرا یاری کردند.

 


 

 

 

 

 

مقدمه :

انسان از بدو تولد و در طول دوران حیات خود برای پاسخگویی به حوادث

و نیازهایی که در حوزه زندگی وی واقع می شدند و برای شناخت

حوادث خارق العاده به جستجوی خصوصیات ایزدان ،‌مطلقها ، ابدیت ، لامکانی و لازمانی می پرداخت و باید چنین تفسیر و تعبیر نمود که اسطوره زاده ی باورها و تفکر

خلاق انسان است.انسان در هر زمان و مکانی بی نیاز از اسطوره و

کاربرد آن در زندگی نیستند و همین امر بررسی اسطوره را مهم و با اهمیت جلوه

می دهد.اگر روند توجه به اساطیر را در زندگی روزمره مورد توجه قرار

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که جامعه بدون وجود اساطیر جامعه ای فقیر محسوب می شوند.

«امروزه بحث اسطوره (Myth) یکی از مهمترین مباحثی است که

در آراء نظریه پردازان علوم انسانی به طور گسترده به آن پرداخته شده است.از تاریخ

اسطوره پژوهی بر می آید که در گذشته ، این بحث ، بطور جداگانه

،‌چندان مورد توجه نبوده و بیشتر در روایت تاریخ زندگی بشری و چگونگی تسلط او بر

جهان ، در قالب افسانه یا حکایت بیان می شده ولی هنوز امروزه ،

این بحث از جهان متعددی قابل تامل است و هرکدام ا زشاخه های

علوم انسانی با توجه به عملکرد خود از بحث اساطیر بهره می گیرند.»([i])

«در طول تاریخ اسطوره ها به طور گسترده ادبیات را تغذیه نموده اند»([ii]) اگر اسطوره

 اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

امروزه بعد مذهبی خود را از دست داده است اما توجه اسطوره شناسانی

چون میرچا الیاده ،‌ارنست کاسیرر ، رولان بارت و همچنین روانشناسی چون فروید و یونگ و ساختار گرایانی چون لوی استروس را به خود جلب کرده است.

اسطوره و ادبیات به گونه ای به هم پیوسته اند تا آنجا که «نورتروپ فرای» در کتاب تحلیل نقد می نویسد : «اسطوره و ادبیات یکسان اند» به طور کلی می توان گفت که اسطوره از جمله مباحثی است که با علوم مختلف از

جمله موسیقی ،‌هنرهای دیداری مانند معماری و مینیاتور و… ادبیات که از جمله

هنرهای زیبا که زاده ی تخیل انسان است ارتباط دارد.«اسطوره شناسی

(Mythologie) شاخه ای از مطالعات ادبیات تطبیقی تلقی می شود. در ادبیات مطالعه اسطوره از سه جهت اهمیت دارد:

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

الف) این نوع مطالعات به ما امکان می دهند تا ادبیات را تکیه گاه اسطوره ها قرار دهیم.

ج) همچنین به ما امکان می دهد تا به حد و مرزهای تفکر اسطوره ای پی ببریم».([iii])

کارکردن به طور تطبیقی در ادبیات از مباحث و محورهای اصلی آن به شمار می رود

زیرا ادبیات (شعر و نثر) از جمله هنرهایی است که در دوره های  مختلف با بیانها و شیوه های گوناگون پا به عرصه می گزارد.بنابراین تطبیق آن ها از جمله موارد است که در این زمینه مهم و با اهمیت می باشد.

تطبیقی در شعر دو شاعر (شاملو وفروغ) معاصر بودند مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در این زمینه مشخص گردد.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

1 نقد وبررسی برای پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

  1. سپهری

    پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو
    عالی بود

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه بررسی تطبیقی اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو

1 نقد و بررسی

قیمت : تومان92,000