فروشگاه

توضیحات

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

«وندالیسم نوعی روحیه بیمار گونه است که به تخریب تاسیسات عمومی مثل تلفنهای عمومی ، صندلی های اتوبوس شهری ، پارکها و وسایل موجود

در آن ، باجه های پست و تلگراف ، علائم راهنمایی و رانندگی و نظایر اینها تمایل دارد…. روحیه ای که متمایل است به نابود کردن آثار هنری و چیزهای

زیبای دیگر.وندالیسم را مجازاً به تخریب آثار هنری ، دشمنی ، با علم صنعت و آثار تمدن نیز اطلاق می کنند» (ژانورن  ، صفحه ۲۹).وی پدیده گلوله

برفی را عنوان می کند و می گوید : «پدیده گلوله برفی و جنبه سرایت آمیز آن

در روانشناسی امری شناخته شده است ، کافی است که کسی اولین

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

گلوله برفی را بزند ، دیگران نیز معمولاً از او پیروی می کنند و به عواقب کار خود نیز نمی اندیشند.قربانیان وندالیسم نیز این پدیده روانی را می شناسند

یک صندلی چاقو خورده را در مترو به حال خود بگذارید ، خواهید دید که در مدت بسیار کوتاهی همه صندلیهای واگن با نیش چاقوهای وندالها آشنا خواهد

شد.این همان قانون جاذبه و جذابیت است که در برخی از دانشکده ه

ا هم دیده شده است.همین که شخص پوستر مستهجنی را به دیوار زد ، دیگران

هم از او تقلید می کنند.سرویسهای حفاظت تاسیسات عمومی (بویژه در بخش وسائط حمل و نقل) هر سال پولهای کلانی خرج می کنند ، تا هر چه

زودتر نمونه های بدآموز وندالیسم را از بین ببرند و نگذارند که خرابکاران بالقوه با دیدن الگوهای تحریک کننده ، عنان اختیار را از دست بدهند» (ژانورن ،  ، صفحه ۲۹).

۱۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و جامعه آماری دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی
پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

 

«بسیاری از موارد وندالها سعی در جلب توجه دارنتد و در برخی موارد رفتار

سوء آنها به این دلیل است که آنها نیاز به توجه دارند.اغلب آنها جوانانی هستند که از اوان کودکی کمبود محبت داشتند» (هابز ، ۱۹صفحه ۲۲-۱۹).

تحلیل از مشخصه های روان شناسی اعمال خرابکارانه نشان می دهد که این

اعمال در برابر سیستمی که احساس گمنامی را ایجاد می کند قرار گرفته اند.افراد جوان عموماً در نقطه مقابل تکنوکراسی و اقتدار اجتماعی عمل می کنند ، و اگر این افراد درون گرا باشند ، چنانچه برخی از آنها در جستجوی

تشخیص باشند.دست به اعمالی می زنند تا توجه دیگران را به خود جلب کنند تا

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

از طرف دیگر عکس العملی ببینند که نمودی از توجه دیگران باشد.اعمال

دیگر خرابکاری به دست افراد جوانی صورت می گیرد که مشکلات  هویتی دارند در این افراد می خواهند در جهت لذت و کامجویی ، در مقابل کلیه موارد

نمود قدرت ایستاده و کارهای ناشایست انجام دهند.گرچه می دانند در این

موارد لذت خراب کردن چیزی ، با خطرات مجازات و جریمه همراه است.انگیزه

سیاسی در بین افرادی که به رفاه اجتماعی صدمه می زنند ، از عوامل اصلی نمی باشد.این هم درست نیست بگوییم که فقط بیکاران دست به تخلف

می زنند.اما اغلب این طور معلوم شده است که متخلفین ازسطح تحصیلی پایینی برخوردار بوده اند (هابر ، ۱ ، صفحه ۱۹۲).

نظریه مارشال ب کلینارد و رابرت ف- هییر[۱] :

این دو تن از صاحبنظران موضوع وندالیسم در تبیین کجروی اجتماعی اظهار می دارند :

«… وندالیسم عبارت از تخریب ارادی اموال عمومی بصورت تکرار که عمدتاً متوجه اموال و اشیاء بوده تا اشخاص و چنانچه متوجه شخص نیز باشد اموال

فرد مورد نظر است نه خود فرد… اعمال وندالیسم عموماً به وسیله

جوانان اجرا می شود ، بدون آنکه بدانند این عمل جرم است.آنها این عمل خود را شوخی و مزاح (Prank) و یا آتش سوزاندن (Raisinghell) تعبیر می کنند (ژانورن ، پاتریس ، صفحه ۳۲).

این واقعیت که اغلب در حین اعمال وندالیسم چیزی دزدیده نمی شود این مفهوم را تقویت می کند که آنها شیطنت می کنند وآتش می سوزانند و

بزهکار نیستند.تخریب ارادی برای آنها تفریح و هیجان به بار می آورد

و در واقع اعتراضی است در مقابل نقشهایی که مبهم تعریف شده اند و اعتراضی

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

به ندرت دانش پیچیده قبلی را بکار می گیرد و حتی به آن احتیاج ندارد.

این عمل از تعامل اجتماعی نشات می گیرد.بخش کمی از این اعمال هستند که قبلاً عملاً برنامه ریزی شده اند ، وندالیسم در بسیاری موارد ، رفتار به

خودی خود است و رشد موقعیتهای اجتماعی است که

در آنها واکنشهای گروهی اتفاق می افتد هر پاسخ تعامل یکی از شرکت کنندگان ، روی اعمال

یک شرکت کننده دیگر تاثیر گذاشته و اعمال وندالیسم به صورت گروهی نتیجه می شود شرکت در این اعمال به هر شخصی ، موقعیت تعامل گروهی می دهد و از طریق درگیری مستقیم ، فرد از این که عضو حاشیه ای گروه باشد پرهیز می کند (به نقل از رمضانی ۷۵-۷۴ ، صفحه ۴۷).

همانطور که قبلاً اشاره شد موضوع تخریب مکرر و عمومی اموال از سوی کودکان و نوجوانان در حیطه ای از مباحث و موضوعات بزهکاری قرار گرفته است.لذا به تعریفی از جرم ، جرم شناسی ، بزهکاری و انحراف و تئوریهای مربوط به پژوهش اقدام می گردد.

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

تعریف بزهکاری :

بزه عبارت است از «اقدام به عملی که بر خلاف موازین ، مقررات ، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد (فرجاد ،۷۴ ، صفحه ۱۶۹).

بزهکار به نوجوانی (معمولاً زیر ۱۸سال) گفته می شود که عمل غیر قانونی انجام داده است که برای بزرگسالان جرم محسوب می شود (دزدی حمله

قهرآمیز ، تجاوز و جنایت) یا آنکه کاری کرده است که تنها برای نوجوان جرم به حساب می آید (گریز از مدرسه ، نادیده گرفتن مقررات رفت و آمد ، اصلاح

ناپذیری» (انسلون وایزرائیل ،  ، صفحه ۵۳۶) «چون کلمه ناهنجار اصولاً معنی دور بودن از حالت طبیعی را می دهد ، بنابراین دلالت بر انحراف از بعضی

استانداردها دارد.در مورد بیماری بدنی ، استاندارد عبارت است از : انسجام کنشی و ساختمانی بدن که با استمداد از علم پزشکی و ابزارهای دقیق و

فنون پیشرفته می توان خط و مرز مشخصی بین بهنجاری و نابهنجاری ترسیم نمود.ولی در روان شناختی ، مدل آرمانی و یا حتی مدل طبیعی برای مقایسه نداریم.بنابراین نمی توان گفت که کدام رفتار نابهنجار است».(آزاد ، ۱ ، صفحه ۱۴)

با این وجود ملاکهایی برای تشخیص بهنجار وجود دارد که عبارت است از :

۱- ملاک اجتماعی :

بسیاری از دانشمندان اجتماعی این نظریه را بیان داشته اند که مطابقت رفتار را استانداردهای اجتماع نشانگر بهنجار بودن آن است در صورتی که انحراف از این استانداردها دلیل نابهنجار بودن آن است.(آزاد ، ۱۳۷۴ ، صفحه ۱۱) به تعبیری دیگر ، بهنجاری یا نابهنجاری در رابطه با فرهنگ معنی دار است ،

لیکن به این ملاک انتقادهایی وارد شده است.یکی از انتقادها این است که ارزشهای فرهنگی نسبی است.یعنی آنچه در یک فرهنگ قابل قبول و پذیرش است ، ممکن است در فرهنگ دیگری به کلی مردود باشد.بنابراین باید ملاک دیگری را در نظر گرفت.

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

۲- ملاک آماری :

همانطور که می دانیم ، فرمها ، استانداردهای اجتماعی مواردی هستند که اکثریت افراد جامعه آن را پذیرفته اند که خود در واقع یک ملاک آماری است ، یعنی از نظر آماری وقتی که گفته می شود مثلاً فلان لباس مد شده است ، یعنی بیشتر افراد جامعه آن را می پوشند ، بنابراین صفتی که بیشتر افراد

جامعه نپذیرند خارج از هنجار محسوب شده و غیر طبیعی و نابهنجار تلقی می شود.

اما فقط ملاک اجتماعی و آماری نمی تواند بهنجار بودن یا نابهنجار بودن یک رفتار را معین کند ، بلکه باید ملاک مهم دیگری را به حساب آورد که ملاک روانی است.(آزاد  ، صفحه ۱۴)

۳- ملاک روانی :

توجه به این نکته ضروریست که ملاک تشخیص رفتار نابهنجار از طبیعی فقط واکنش جامعه نیست بلکه رفتار طبیعی ، رفتاری است که رفاه مردم و

سرانجام رفاه جامعه را تامین کند ، رفاه تنها شامل بقای نفس نیست ، بلکه رشد و کمال فرد و تحقق تواناییهای بالقوه فرد را نیز در بر می گیرد.بر این

اساس اگر رفتار فرد مطابق و سازگار با هنجارها و ارزشهای اجتماعی نباشد ،

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

ناسازگار بوده و نابهنجار تلقی می شود.منظور از رفتار ناسازگارانه رفتاری

است که با حداقل رشد و کنش مناسب فرد در تضاد باشد.بنابراین طبق این ملاک ، رفتار نابهنجار فقط شامل اختلالاتی از قبیل سایکوز یا نوروز نمی شود

بلکه الگوهای از قبیل می بارگی ، مشاغل نادرست ، بی حسی عاطفی ، ناسازگاریهای بیولوژیکی ، روانی و اجتماعی را که موجب آسیب رساندن به رفاه شخص می شود را نیز در بر می گیرد. (آزاد ، ۱ ، صفحه ۱۵)

انواع بزهکاری :

بطور کلی بزهکاری را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

۱-   بزهکاری بر علیه شخص عادی جامعه مانند ضرب و جرح ، تجاوز به عنف و کشتن عمد یا غیر عمد.

۲-   بزهکاری بر علیه دارائی و مالکیت دیگران مانند : دزدی ، جعل اسناد.

بزهکاری بر علیه نظام عمومی مانند تجاوز جنسی ، فروش مواد مخدر ، این گروه حتی به خشونت با حیوانات دست می زنند و به طور عمدی اموال دیگران را تخریب می کنند.دارای رفتارهای هیجانی و بی قراری هستند ، از نظر عاطفی ثبات ندارند

و علاقه شدید به فعالیتهای ماجراجویانه از خود نشان می دهند.دارای انرژی زیادی هستند که کمتر احساس بی پناهی و ترس از شکست می کنند

.در منزل غیر قابل کنترل هستند و والدین آنها را رها می کنند و هیچ کار سازنده ای را دنبال نمی کنند در نهایت به تشکیل باندهای خرابکاری مبادرت ورزیده و قانون شکنی می کنند.(کاپلان ، سادوک ، ۱ ، صفحه ۲۶۰).

پس از ارائه توضیحاتی در باب تعریف جرم ، جرم شناسی بزهکاری به تبیین برخی دیدگاههای مختلف درباره انحراف و بزهکاری می پردازیم.

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

نظریه کژخویی فطری :

یکی از نظریه های مشهوری که مورد قبول و بحث جرم شناسی بوده و هنوز نیز مورد توجه است ، نظریه کژخویی فطری است که دوپره آن را عنوان کرده است :

«دوپره معتقد است که در بین مجرمین ، عده زیادی از آنها ذاتاً و فطرتاً کژخو هستند.کژخویی را تمایل به بدی و بد ذاتی و نتیجه  تمایلات و غرایز غیر عادی و منحرف شده افراد می دانست».(غفوری غروی ، ۱۳۵۹ ، صفحه ۱۴۰) ولی با بررسیهای متعدد امروزه ثابت شده است که تعداد کژخویان فطری

خوشبختانه کم است و بسیاری از کژخویی ها اکتسابی است.اختصاصات خلقی این دسته عبارت است از : بی محبتی ، بدجنسی ، خشونت ، بی

رحمی ، بی شرمی و وقاحت.در آنان تهدید و تخویف اثری ندارد

و برای رسیدن به آنچه تمایل دارند ، جان و مال دیگری برای آنان بی ارزش

است.بی اندازه خودخواه ، جسور و مغرور و متقلب هستند.خشونت و شدت عمل و میل به قدرت نمایی و عدم ملاحظه وضع دیگران و تسلط بی اندازه آنان را

همیشه در راس باندهای جنایتکاران قرار می دهد و سایر مجرمین در دست آنها مانند آلتهایی بی اراده بوده و به خواست آنان به انواع جنایات فجیع

دست می زنند.مجرمین کژخو برای اجتماع همیشه خطرناک بوده و از مجرمین

کراری و غیر قابل محسوب می شوند.ولی در مواردی که کژخویی

اکتسابی بوده و در نتیجه بیماری یا عوامل عاطفی و اجتماعی بوجود آمده باشد چنانچه به موقع اقدام شود ، با رفع کژخویی عوارض آن بهبود می یابد.

در علت کژخویی باید به این نکته توجه داشت که حتی در کژخویی های فطری عامل محیط فوق العاده موثر است و در این عارضه آنچه نظری است ارتکاب جرم نیست بلکه فقط و فقط وجود زمینه مستعد روانی در بسیاری است.(غفوری غروی ، همان ماخذ ، صفحه ۹۳).

پایان نامه رفتارهای وندالیستی تخریب اموال عمومی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1752-1
پایان نامه رفتارهای ونداليستی تخريب اموال عمومی
 عوامل موثر در پيدايش رفتارهای ونداليستی جوانان و نوجوانان تخريب آگاهانه اموال عمومی

قیمت : تومان134,000