فروشگاه

توضیحات

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران پایان نامه مدیریت بحران

آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می¬شود،

بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی

است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و به طور طبیعی هرگز

به صورت کاملا خالص یافت نمی¬شود.

حتی در غیرآلوده ترین نواحی جغرافیایی،آب باران شامل گازهای n2,co2,o2 محلول در آن است.

و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعلیق در آب حل می شوند.

آب چشمه¬ها و آبهای طبیعی سطحی معمولاً شامل ترکیبات حل شده از فلزاتی نظیر Fe,Cd,Mg,Mn می باشند.

آب سخت شامل مقدار قابل توجهی از ترکیبات فلزات مربوط است. حتی آبهای نوشیدنی

هم از نظر شیمیایی خالص نیستند.

پایان نامه مدیریت بحران

با وجودی که ذرات جامد معلق از بین برده شده و

باکتریهای مضر نابود شده اند اما خیلی از مواد در محلول باقی مانده اند. در واقع آب به صورت کاملاً

خالص برای نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی ها طعم آب را مشخص می نمایند.

لفظ خالص، به معنی حالتی از آب است که هیچ ماده ای با غلظت کافی برای آن که از مورد استفاده قرار گرفتن آب برای منظورهای طبیعی جلوگیری کند، وجود نداشته باشد.

۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پایان نامه مدیریت بحران

پایان نامه مدیریت بحران
پایان نامه مدیریت بحران

 

 

فهرست مطالب

پایان نامه مدیریت بحران

 

مقدمه ۳
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب ۵
۱٫ آلاینده¬های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان ۵
۲٫ آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده ۱۰
۳٫ آلاینده¬های صنعتی آب ۱۶

۴٫ تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ ۱۶
بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران ۲۳
۱٫تهران، شهر بی دفاع ۲۳

۲٫کارون، یادگار ایرانی ۴۳
۳٫آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت ۵۷
۴٫ زاینده‌رود، رود مرده ۶۴

۵٫ خزر زیبا، میان مرگ و زندگی ۶۶
۶٫مشهد: آیا آب آلوده است؟ ۷۸
۷٫ سد قشلاق، زیبای آلوده ۸۷

 

۸٫ رودخانه‌ها، شریانهای حیات ۹۰
۹٫ تمام ایران، سرای من است

. ۱۰۵
بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک ۱۲۴
۱٫ آیین نامه¬ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب۱۸/۲/۱۳۷۳) ۱۲۴

پایان نامه مدیریت بحران

۲٫آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت ۱۲۹
۳٫ متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر ۱۳۳
۴٫ قطعنامه¬ی هفدهمین کنگره¬ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا – گرانادا ۱۴۸
۵٫ آیین‌نامه¬ی اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه ۱۴۹

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟ ۱۵۲

۱٫ تشکیل کمیته¬ی کشوری حفاظت از رودخانه¬ها، میراث طبیعی بی¬جان را نجات می¬دهد ۱۵۲

۲٫ بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه¬ها در مجلس ۱۵۴

۳٫ حفاظت از رودخانه¬های کشور متولی مشخصی ندارد ۱۵۵

۴٫ طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی ۱۵۷
۵٫ نشست مشترک مدیران آب منطقه¬ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی ۱۵۸

پایان نامه مدیریت بحران

۶٫ ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد ۱۵۸
۷٫ ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی مقابله با آلودگی آب، طرح اداره¬ی کل حفاظت محیط زیست

استان اصفهان ۱۵۹
۸٫ دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو ۱۶۲
۹٫ الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد ۱۶۳

۱۰٫ پالایشگاه تهران بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه شد ۱۶۵
۱۱٫ اجرای پروژه¬ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران ۱۶۶

 مدیریت بحران

۱۲٫ عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه¬ی فاضلاب تهران آغاز می¬شود ۱۶۶
نتیجه¬گیری ۱۶۸
فهرست منابع و مأخذ ۱۶۹

پایان نامه مدیریت بحران

استفاده طبیعی از آب عبارتند از:
۱- زیبایی و تفریحی
۲- ذخیره¬ی آب مصرفی عمومی مردم

۳- محیط زیست آبی جانوران (ماهیها)
۴- کشاورزی
۵- صنعت
هرماده و جسمی که مانع استفاده¬ی طبیعی از آب شود، به عنوان آلوده کننده¬ی آب

تلقی می¬شود. مسئله¬ی آلودگی آب به صور مختلف و پیچیده¬ای ایجاد می¬شود، زیرا استفاده¬ی طبیعی از آب گوناگون است

.آبی که برای بعضی استفاده¬های خاص مناسب است نباید آلوده باشد.

ب- وسعت آلودگی آب:
انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده¬ی آمریکا برآورد کرده که تقریباً یک سوم جریان

پایان نامه مدیریت بحران

آب جهان به طورمشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب بر هم زده شده¬است. در این برآورد آلودگی

به¬عنوان یک زیان مطرح شده که بر خواص شیمیایی و فیزیکی آب لطمه وارد می¬کند.

ج- طبقه بندی آلوده کننده¬های آب

نشانه¬های آلودگی آب حتی با سطحی¬ترین توجه مشخص می¬شوند. برای مثال

نوشیدن آب طعم بد می¬دهد؛ توده¬های علف های هرز آبی در حجم زیادی از آب رشد

می¬کنند و آب کنار دریاها، اقیانوسها، رودخانه¬ها و دریاچه¬ها بوی ناخوشایندی منتشر

می¬سازند. منشأ این مشکلات باید به منابع و انواع بسیاری از آلوده¬کننده¬ها نسبت

پایان نامه مدیریت بحران

داده شود. آلوده¬کننده¬های آب به ۹ دسته طبقه¬بندی شده¬اند:
۱- زباله های متقاضی اکسیژن

۲- عوامل بیماری¬زا
۳- مواد غذایی گیاهی
۴- ترکیبات آلی سنتز شده (مصنوعی)
۵- نفت
۶- مواد شیمیایی معدنی و کانیها
۷- رسوبات

۸- مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)
۹- گرما
۱- زباله های متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه):
اکسیژن حل شده در هر نوع آبی لازمه¬ی زندگی برای اجتماع گیاهی و حیوانی

می¬باشد و بقاء آنها بستگی به توانایی آب در نگهداری کمترین غلظت معین از این ماده حیاتی دارد.
آب زمانی به عنوان آلوده¬شده طبقه¬بندی می¬شود که غلظت Do (غلظت اکسیژن

محلول) به زیر سطح مورد نیاز برای بقاء زیست طبیعی در آن بیاید.آلوده¬کننده¬هایی

پایان نامه مدیریت بحران

مانند فاضلاب تصفیه نشده¬ی شهری، مواد خارج شده از انبارها و فرایند پس مانده¬های غذایی

می¬توانند از این گونه مواد باشند که غلظت اکسیژن را در آب کاهش دهند. سهم حیوانات اهلی در تولید زباله¬های متقاضی اکسیژن به اندازه¬ی ۹/۱ بیلیون نفر است.

۲- عوامل بیماری زا:
آب دارای پتانسیل حمل موجودات ریز بیماری¬زا که سلامتی و زندگی را به خطر می¬اندازند است. میکروبهای بیماری¬زا متناوباً در سراسر آب منتقل می¬شوند و

پایان نامه مدیریت بحران

می¬توانند باعث عفونت در ناحیه¬ی روده (تیفوئید، اسهال خونی، پاراتیفوئید، وبا) شوند و مسئولیت ایجاد

بیماری فلج اطفال و یرقان را بر عهده دارند. از لحاظ تاریخی اولین دلیل برای کنترل آلودگی آبها، جلوگیری از بیماریهایی است که مولد آنها در آب وجود دارد.

پایان نامه مدیریت بحران

عوامل ایجادکننده بیماری را نمی¬توان کنترل و سلامت کامل را تأمین کرد. روزانه بیلیون¬ها از این موجودات توسط افراد

دفع می¬شود. این ساکنین مدفوع انسان یک محیط زیست را با این شرایط در آبهای طبیعی پیدا نمی¬کنند تا تولید مثل کنند و به سرعت از بین می¬روند.

اهم بیماریهایی که توسط آبهای آلوده به انسان سرایت می کنند شامل:
الف: بیماری انگلی (لیپتوسپیرا ایکترو هموراژه) که به تب یاویل معروف شده است.

ب: کرمها، تخم کرمهایی مانند اسکاریس، تریکوسفال (کرم شلاقی) و کرم قلابدار ممکن

است ازطریق خاک و آب آلوده به آنها وارد بدن انسان شود و ایجاد بیماری نماید.
ج: بیماری وبا
د: بیماریهای ویروسی (آب در انتقال دو نوع ویروس پولیویروس و هپاتیت عفونی نقش موثری ایفا می¬کند).

 

پایان نامه مدیریت بحران

 

۳- مواد غذایی گیاهی:
مواد غذایی عامل محدودکننده¬ی مهمی در رشد همه¬ی گیاهان است.

در کنار عوامل دیگر سرعت و فراوانی رشد گیاهان متناسب با مقدار ماده¬ی غذایی در دسترس است.

مشخص شده که پانزده تا بیست عنصر برای رشد گیاهان سبز مورد نیاز است.

بیش از ۷۰ درصد از ترکیبات فسفره در فاضلابها در اثر استفاده از شوینده¬های خانگی ایجاد می¬شود و باید اقدام کنترل کننده¬ای روی این مسئله انجام گیرد.

۴- ترکیبات آلی سنتز شده:
تولید ترکیبات آلی شیمیایی بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا به میزان قابل توجهی افزایش

یافت. ترکیبات موجود شامل مواد سوختنی، پلاستیک¬ها، نرم کننده¬ها، فیبرها،

الاستومرها، حلالها، شوینده¬ها، رنگها، مواد ضد آفت، افزودنیهای غذایی و داروها

می¬باشند که از بین آنها شوینده¬ها و مواد آفت¬کش از اهمیت ویژه¬ای برخوردارند.

پایان نامه مدیریت بحران

از آنجایی که استفاده از این ترکیبات شیمیایی به سرعت در حال توسعه است، عوامل مشخص نظیر انتشار، نابودی و میزان خطر باید مورد بررسی قرار گیرد.

۵- نفت:
در سال ۱۸۵۹ اولین چاه نفت با استخراج موفقیت¬آمیز در پنسیلوانیا بهره¬برداری شد. در حال حاضر سالانه بیش از چند بیلیون بشکه نفت خام در دنیا مورد بهره¬برداری قرار می

گیرد. تولید، توزیع و استفاده¬ی سالانه از یک چنین مقدار زیادی نفت باعث ایجاد پیامدهای محیطی می¬شود.

۶- مواد شیمیایی معدنی و کانیها:
این گروه از آلوده¬کننده¬های آب شامل نمکهای معدنی و اسیدهای معدنی و ترکیبات

فلزی است. حضور این آلوده¬کننده¬ها در آب سه نتیجه¬ی عمومی شامل اسیدیته، شوری و سمی بودن آب را فراهم می¬آورد.

خاصیت اسیدی (اسید یته): با اهمیت¬ترین منابع برای افزایش دادن اسیدیته شامل زهکشی معادن و باران اسیدی است.
شوری: شوری آب مشاهده¬ی غیر معمولی نمی¬باشد بلکه حدود ۹۷ درصد از کل آبهای

پایان نامه مدیریت بحران

جهان در اقیانوسها و دریاها به صورت آب نمک هستند و ۳ درصد باقیمانده آب شیرین نامیده می¬شود.

سمیت: خاصیت سمی تعدادی از ترکیبات معدنی خصوصاً عناصر سنگین فلزی سالها شناخته شده است. تعدادی از این ترکیبات که خواص مطلوبی دارند، مرتباً تولید

می¬شوند. احتیاط لازم، ضامن امنیت اشخاصی است که در امر تولید درگیرند. سمی¬ترین این مواد در

محیط زیست، شامل مواد حاوی جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و نیکل می¬باشند.

این فلزات در بدن موجودات زنده جمع و به مدت زمان طولانی باقی می¬مانند و به عنوان مجموعه¬ی سم عمل می¬نمایند.

۷- رسوبات:
رسوبات یکی از انواع آلودگیها که به طور طبیعی در فرآیندهای فرسایشی به وجود می

آیند. رسوبات در اثر این فرآیندها موجب آلودگی گسترده¬ی آبهای سطحی می¬شوند. تاثیرات زیان آور رسوبات در آب عبارتند از:

الف:کانالهای چشمه¬ها، بنادر و مخازن پر می¬شوند. کانالها سرریز شده و عمق آنها

پایان نامه مدیریت بحران

تغییر می کند و عمر مفید مخازن آب کم می¬شود.

ب: جانوران آبزی رانابود می¬کند. رسوبات ته نشین شده تعداد ماهیها و جانوران صدف¬دار را کاهش می¬دهد و زیستگاه¬های آنها را می¬پوشاند.

ج: نفوذ نور به درون آب را کاهش می¬دهد.کاهش نفوذ نور خورشید به داخل آب موجب

کاهش فرآیند فتوسنتز توسط گیاهان می¬شود.

د: آب را تیره می¬کند. این موجب افزایش هزینه¬ی لازم برای تصفیه¬ی آب می¬شود.

۸- مواد رادیو اکتیو ( پرتوزا)
بعضی از عناصر دارای هسته بسیار ناپایدارند که خود به خود به اجزاء کوچکتر تجزیه می¬شوند و انرژی تابشی زیادی تولید می¬کنند.

تشعشع این فرایندهای تجزیه¬ای، مواد رادیواکتیو بسیار خطرناک و حتی مرگ¬آور است.

پایان نامه مدیریت بحران

خطرناکترین هسته¬های رادیواکتیو، هسته¬های رادیواکتیو با نیمه عمر متوسط هستند.

عناصر رادیو اکتیو (پرتوزا) در هنگام تجزیه¬ی هسته¬های خود، اشعه¬های آلفا، بتا پخش پوزیترون نوترون و اشعه گاما ساطع می¬نمایند.

(پایان نامه مدیریت بحران پایان نامه مدیریت بحران پایان نامه مدیریت بحران پایان نامه مدیریت بحران پایان نامه مدیریت بحران پایان نامه مدیریت بحران )

۹- گرما
گرما معمولا از نظر بیشتر مردم، یک آلوده کننده و حداقل به عنوان یک عامل فاسد کننده¬ی

شیمیایی نیست،گرچه افزایش دمای آب بدن سبب تأیرات زیانباری به بزرگی بسیاری آلوده

کننده-ای شیمیایی می¬ود. رعت هر واکنش شیمیایی، شامل تنفس آبزیان و اکسایش

تقریبا با افزایش دما به ازاء هر ۱۰درجه¬ی سانتیگراد دو برابر می¬شود. در آبهای آلوده

شده¬ی حرارتی، ماهیها به علت افزایش سرعت تنفس به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. تهدید بیشتر به زندگی آبزیان از طریق کلرینه کردن آبهای سرد برای استفاده می¬باشد.

پایان نامه مدیریت بحران

این کار برای جلوگیری از رشد باکتریها انجام می¬شود. کلر به روی موجودات زنده¬ی

محیط تاثیر می¬گذارد. کلر، موجودات زنده¬ی میکروسکوپی را که بعضی از زنجیره¬های غذایی اهمیت دارند از بین می¬برد.

۲٫ آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده
آبی که دارای عوامل بیماری¬زای عفونی یا انگلی، مواد شیمیایی سمی، ضایعات و

پایان نامه مدیریت بحران

فاضلاب خانگی و صنعتی باشد را آب آلوده گویند. آلودگی آب از فعالیتهای انسانی، نشأت می¬گیرد.
الف) گندآب که عوامل زنده¬ی بیماری¬زا و مواد آلی تجزیه¬پذیر را در بردارد.

ب) مواد زائد تجاری و صنعتی در بردارنده¬ی عوامل سمی از نمکهای فلزی یا مواد شیمیایی پیچیده-ی مصنوعی.
ج) آلاینده¬های کشاورزی نظیر کودها و آفت¬کشها.
د) آلاینده¬های فیزیکی مانند گرما (آلودگی حرارتی) و مواد پرتوزا.

آلودگی را می¬توان به عنوان یک تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی

آب تعریف کرد که باعث به خطر انداختن سلامت، بقاء و فعالیتهای انسان یا سایر موجودات زنده

می-شود. آلودگی از نظر پایداری نیز قابل بررسی و مطالعه است؛ لذا از این دیدگاه دو نوع آلودگی وجود دارد. آلودگی قابل انحطاط و آلودگی غیرقابل انحطاط.
آلوده کننده¬ی قابل انحطاط را می¬توان تجزیه کرد، ازبین برد و یا برای برخی فعالیتها مصرف

نمود. از این طریق حد قابل پذیرش آلودگی را می¬توان طی مراحل طبیعی یا با روشهای مهندسی (سیستمهای تصفیه) نقصان داد. البته در صورتی که سیستم تحت تأثیر شوک

پایان نامه مدیریت بحران

ناشی از آلاینده، شکست نخورده باشد، یا به عبارتی آلودگی لبریز نگردد. این دسته خود به دو گروه تقسیم می شوند: قابل انحطاط تند و کند؛ آلوده¬کننده¬های قابل انحطاط تند

، نظیر فاضلاب انسانی و زائدات حیوانی و کشاورزی، معمولاً خیلی سریع قابل تجزیه¬اند.

آلوده¬کننده¬های قابل انحطاط کند مانند د.د.ت و بعضی از مواد رادیواکتیو به کندی تجزیه می¬شوند؛
به هرحال اجزای آنها یا کاملاً تجزیه شده ویا به حد غیرقابل ضرر کاهش می¬یابند.

آلوده¬کننده-های غیرقابل انحطاط از راههای طبیعی تجزیه نمی¬شوند. نمونه¬ی چنین

پایان نامه مدیریت بحران

آلوده¬کننده¬هایی عبارتند از جیوه، سرب، ترکیبات آلی هالوژنه¬ها، دیوکسین¬ها و بعضی از پلاستیک¬ها.
میکروارگانیسم¬هایی¬که از طریق آب آلوده……………………

 

پایان نامه مدیریت بحران

. آلاینده¬های صنعتی آب
صنایع نساجی: حدود ۸۰% از پساب صنایع نساجی، ناشی از واحدهای چاپ و رنگرزی

پارچه است. برای مقابله با این آلودگی، تصفیه¬ی آبهای آلوده، حداکثر بازیافت ممکن و استفاده مجدد آب در فرآیندهای تولید ضروری است.

صنایع کاغذ سازی: عمده¬ترین آلودگی این صنعت ناشی از مصرف سود سوزآور است.

تصفیه¬ی آبهای آلوده و بازیافت سود سوزآور و استفاده¬ی مجدد آن سبب کاهش آلودگی می¬شود.

صنایع شیمیایی : تفاله¬ها و پسمانده¬های روغنی، آبهای آلوده به جا مانده از فرآینده

های تبدیلی و سود سوز آور مصرفی عمده ترین موارد آلودگی هستند. تصفیه، بازیافت و استفاده مجدد از آب از آلودگی می¬کاهد.

صنایع پتروشیمی: یکی از واحدهای پرمصرف انرژی صنایع پتروشیمی می¬باشد که آب

بسیار زیادی هم در آن به¬منظور خنک کردن و استفاده از فرآیندهای تبدیلی مصرف می¬شود.

صنایع فلزی آهنی و غیرآهنی: آلودگی آب مصرفی برای تولید کک از موارد عمده محسوب

می‌شود، که برای مقابله با آن لازم است آب آلوده، به صورت شیمیایی یا بیولوژیکی تصفیه

پایان نامه مدیریت بحران

شود. فاضلاب آسیابها هم آلودگی بسیار تولید می¬کند. در این مورد نیز روغن¬زدایی و تصفیه¬ی در فیلترها از آلودگی آب می¬کاهد.

صنایع ساختمانی: شامل سیمان، سرامیک، آجر سفالی، کاشی، آهک و شیشه است. آلودگی آب در فرآیندهای تبدیلی و شستشو وجود دارد که با تصفیه آب مقدار آلودگی کم می¬شود.

۴٫ تاثیر فعالیت‌های‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌  پایان نامه مدیریت بحران
‌ امروزه‌ به‌ علت‌ محدود بودن‌ منابع‌ آب‌ شیرین‌، حفظ و نگهداری‌ این‌ منابع‌، امری‌ اجتناب‌

ناپذیر است‌. افزایش‌ جمعیت‌ نیاز به‌ آب‌ و محصولات‌ کشاورزی‌ را تشدید نموده‌ و در نتیجه‌ به‌ منظور

افزایش‌ تولید مواد غذایی‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ نیز به‌ همان‌ اندازه‌ گسترش‌ یافته‌ است‌.

همچنین‌ ضرورت‌ تولیدمحصولات‌ بیشتر، عوارض‌ جانبی‌ را به‌ محیط زیست‌ و منابع‌ طبیعی‌

پایان نامه مدیریت بحران

وارد نموده‌ است‌. فعالیتهای‌ کشاورزی‌ آلوده¬کننده‌هایی‌ را که‌ تأثیرات‌ منفی‌ بسیار زیادی‌

بر منابع‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ ایجاد می‌کنند در محیط زیست‌ رها می‌سازند. آلوده‌ کننده‌های‌

منابع‌ آب‌ ممکن‌ است‌ توسط جریان‌ آبهای‌ سطحی‌ یا آبهای‌ زیرزمینی‌ در فازهای‌ مختلف‌ سیکل‌ هیدرولوژی‌ باعث‌ آلودگی‌ منابع‌ آب‌ گردند. نابود شدن‌ منابع‌ آب‌ ممکن‌ است‌

پایان نامه مدیریت بحران

باعث‌ ازبین‌ رفتن‌ و محدود شدن‌ آبهای‌ آشامیدنی‌، آب‌ شرب‌ دامها، آبیاری‌، ماهیگیری‌، حیات‌ آبزیان‌ و فعالیتهای‌ تفریحی‌ شود.

در گذشته‌ به‌ آلودگیهایی‌ که‌ در اثر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ حاصل‌ می‌شد توجه‌ کمتری‌ می‌گردید و بیشترین‌ توجه‌ به‌ آلودگیهای‌صنعتی‌ و شهری‌ معطوف‌ می‌شد.

پایان نامه مدیریت بحران

اما با گسترش‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ و با توجه‌ به‌ اینکه‌ بزرگترین‌ بخش‌ مصرف‌ آب‌ در کشاورزی‌ قرار دارد، توجه‌

به‌ این‌ بخش‌ امری‌ اجتناب‌ ناپذیر به‌ نظر می‌رسد. مهمترین‌آلوده‌کننده‌هایی‌ که‌ در اثر

فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر منابع‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ اثر نامطلوب‌ خواهند گذاشت‌
………………………….. پایان نامه مدیریت بحران

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه مدیریت بحران

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران”

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2433

پایان نامه مدیریت بحران آلودگی آب و هوا موضوع جدید پروژه پایانی دانلود

قیمت : تومان128,000