فروشگاه

توضیحات

پایان نامه مکانیسم های دفاعی – روانی بر ساختار شخصیت از نظر روانشناختی

زیگموند فروید در ۱۹۰۹ طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد،

روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان

شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند. امروزه تأثیر و نفوذ فروید چنان فراگیر

شده است که برخی جز آشنایی مختصری با روانکاوی هیچ چیز دیگری از روان شناسی نمی دانند.

اگر بخواهیم در کنار رفتار گرایی و روان شناسی هیئت نگر به یکی از نظریه های مهمتر فروید اشاره کنیم، تفسیر او از ناخودآگاه مناسبتر است.

مبنای نظریه فروید درباره ناخودآگاه این مفهوم است که خواسته های نامقبول (ممنوع شده یا مجازات شده) دوران کودکی از حوزه آگاهی رانده به بخشی از ناخودآگاه تبدیل می شوند و

در آنجا همچنان تأثیر خود را اعمال می کنند. ناخودآگاه به راههای مختلفی از جمله رویا، لغزش زبان، و حرکات ادایی[۱]فشار می آورد تا محملی برای ابراز محتویات خود بیابد. روش روانکاوی یعنی تداعی آزاد با راهنمایی روانکاو نیز خود راهی است برای کمک به خواسته های ناخودآگاه تا به شکل کلامی ابراز شوند. طبق نظریه

سنت فروید این خواسته های ناخودآگاه تقریباً فقط یک ماهیت دارن و آن ماهیت حسنی است. این تأکید نظریه فروید بر فعالیت مبنی کودکان یک یاز موانع قبول آن در ابتدای مطرح شدن این نظریه بود

  ۱۷۲ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۳

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….. ۴

فصل دوم: مباحث نظری

زیگموند فروید ……………………………………………………………………………………….. ۷

تعریف روانکاوی …………………………………………………………………………………… ۱۵

ساختار شخصیت ………………………………………………………………………………….. ۱۸

 دیدگاه روان پویشی ……………………………………………………………………………… ۳۴

 دیدگاه انسان گرایی ……………………………………………………………………………… ۴۴

 دیدگاه صفت ……………………………………………………………………………………….. ۴۷

 نظریه اجتماعی شناختی ………………………………………………………………………… ۴۹

مکانیزمهای دفاعی ………………………………………………………………………………… ۵۴

تاریخچه مکانیزم دفاعی …………………………………………………………………………. ۵۸

 عملکرد مکانیزم دفاعی ………………………………………………………………………….. ۶۰

 ویژگی مکانیزم دفاعی …………………………………………………………………………… ۶۲

مکانیسم دفاعی و سبکهای مقابله …………………………………………………………….. ۷۱

 سبکها و مکانیسم های دفاعی- روانی …………………………………………………….. ۷۲

نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی …………………………………………………….. ۷۹

طبقه بندی مکانیسم دفاعی ……………………………………………………………………… ۸۱

حمایتهای تجربی……………………………………………………………………………………. ۱۴۳

سنجش مکانیزمهای دفاعی ……………………………………………………………………. ۱۵۴

انواع آزمونها ……………………………………………………………………………………….. ۱۵۶

 آزمون علاقه……………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

آزمون شخصیت…………………………………………………………………………………… ۱۵۸

آزمون سازگاری بل …………………………………………………………………………….. ۱۶۱

آزمون شخصیت مینسوتا……………………………………………………………………….. ۱۶۲

روشهای فرافکنی………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

آزمون رورشاخ…………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

آزمون دریافت ذهنی …………………………………………………………………………….. ۱۶۶

فصل سوم :بحث و نتیجه گیری

برایند بحث……………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

منابع انگلیسی

 

پایان نامه مکانیسم های دفاعی – روانی

 

مکانیسم های دفاعی من[۱] فرآیندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی

تأثیر می گذارند (بلک و بلک، ۱۹۹۴؛ ویلنت، ۲۰۰۰) پژوهشگران
مکانیسم های دفاعی من، سازمان سلسله مراتبی دفاعها را در امتداد پوستار سازش یافتگی تأیید کرده اند.

(بوند، گاردنر، کریستنیم و سیگال، ۱۹۸۳؛ سمرد، گرینسپون و فیبزگ، ۱۹۷۳؛ ویلنت، ۱۹۷۷، ۱۹۹۲؛ هان، ۱۹۷۷). مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب بر عهده دارند (فروید، ۱۹۲۳)، بر حسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کار آمد یا ناکار آمد

باشند. اندروز و سینگ و بوند (۱۹۹۳) بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلنت (۱۹۷۱،۱۹۷۶) مکانیسم های دفاعی را به سه سبک دفاعی رشد یافته[۲]، نوروتیک[۳] و رشد نایافته[۴] تقسیم کرده اند. مکانیسم های دفاعی رشد یافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند. مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته، شیوه های مواجهه غیر انطباقی و ناکار آمد هستند.

 

بیان مسئله

فرض اصلی نظریه و فن روان تحلیلی: از آغاز بر ماهیت خود فریبی فراگیر[۵] انسان بوده است (وستن و گاربارد، ۱۹۹۷). از نقطه نظر روان پوشی، هر عمل شناختی به خودی خود مشکلی از نظم دهی عاطفی[۶] است. (وستن وفیت، ۱۹۹۶). بر این اساس دفاع، تقلای هوشیار انگیخته شده ای تعریف می شود که هیجان دردناک را به حداقل و هیجان لذت بخش را به حداکثر می رساند(وستن، ۱۹۹۸).

در تعریف آنا فروید ۱۹۹۵) می توان یافت: «مکانیزم های دفاعی راهها و شیوه هایی هستند که «من» با کمک آنها اضطراب و رنجش را پس زده و کنترل را روی رفتار تکانشی[۷] و غریزی اعمال می دارد». او همچنین علائم روان آزارنده[۸] را پیامد استفاده مستمر و عادتی از شکل خاصی از دفاع می داند.

به این ترتیب مکانیزم های دفاعی برای مهار اضطراب تشکیل شده و اضطراب تشکیل شده و اضطراب به منزله هشداری برای «من» است تا مکانیزم های دفاعی را به خدمت بگیرد (آرلو، ۲۰۰۰).

نکته اساسی و کاربردی مکانیزم های دفاعی در تقابل با تشخیص است (باندو و ایلالت، ۱۹۸۶).

اهمیت مکانیسم های دفاعی تا جایی پیش رفت که کارسو و اسکورل و استرای هورن (۱۹۸۰ و ۱۹۸۳، به نقل از ازباند و همکاران، ۱۹۸۶). محور ششم، VI، را برای DSMIIIR پیشنهاد کردند. طرح محور ششم که امکان تمایز روان پویه ها با منابع محرک مربوط به تشخیص های محور I و II که مشابه هم هستند را میسر می کند، جایگاه مهم مکانیزم های دفاعی را برجسته می سازد.

 

فصل دوم
مباحث نظری

 

زیگموند فروید (۱۹۳۹-۱۸۵۶)

زیگموند فروید در ششم ماه مه ۱۸۵۶ در فری برگ، مراوی (که اکنون پریبر، چکسلواکی است) به دنیا آمد. در ۱۹۹۰، نام میدان استالین این شهر به میدان فروید تبدیل شد. پدرش تاجر پشم بود که چون در مراوی ورشکست شد، با خانواده اش ابتدا به لایپزیک و مدتی بعد، یعنی هنگامی که فروید ۴ ساله بود، به وین نقل مکان کرد. فروید تقریباً مدت ۸۰ سال در وین باقی ماند.

پدر فروید ۲۰ سال از مادرش مسن تر و مردی سختگیر و قدرت طلب بود. فروید هنگامی که پسر خردسالی بود، ضمن احساس ترس از پدر، او را دوست می داشت. مادرش حمایت کننده و با محبت بود، و فروید نسبت به او احساس دلبستگی هوس آلودی داشت. البته این ترس از پدر و کشش جنسی نسبت به

مادر چیزی است که بعدها فروید آن را عقده ادیپ نامید، و چنین به نظر می رسد که این مفهوم از تجارب دوره کودکی وی و یاد آوری آنها گرفته شده باشد. چنانکه خواهیم دید بیشتر نظریه او از ماهیت شرح حال خودش گرفته شده است.

از هشت فرزند خانواده، فروید توانایی ذهنی بیشتری از خود نشان داد، وخانواده اش

برای تشویق او تلاش می کردند. اتاق وی تنها اتاق خانه بود که یک چراغ نفتی داشت، که برای

مطالعه روشنایی بهتری ایجاد می کرد، سایر اعضای خانواده از شمع استفاده می کردند. کودکان دیگر،

پایان نامه مکانیسم های دفاعی – روانی بر ساختار شخصیت از نظر روانشناختی

که او در برابر آنها رقابت و آزردگی خاطر بیشتری نشان می داد، اجازه نداشتند به تمرین موسیقی بپردازند، از بیم آنکه مبادا سر و صدا برای دانشمند جوان مزاحمت ایجاد کند.

فروید یک سال بیش از سن معمول وارد دبیرستان شد که در آنجا شاگردی درخشان بود، و در سن ۱۷ سالگی به عنوان فردی ممتاز از آنجا فارغ التحصیل شد. نظریه تکامل داروین علاقه او را در مورد رویکرد عملی نسبت به دانش بیدار کرد، و فروید تصمیم به تحصیل در پزشکی گرفت. به اشتغال در طبابت تمایل زیادی نداشت، اما رشته پزشکی را به این امید انتخاب کرد که او را به حرفه ای در زمینه پژوهشهای علمی هدایت کند.

او در سال ۱۸۷۳ تحصیلات خود را در دانشگاه وین آغاز کرد. به سبب علاقه به سایر رشته هایی

که رابطه مستقیم با تحصیل در رشته پزشکی نداشت، فلسفه، اتمام تحصیلات او هشت سال به طول انجامید. در ابتدا توجه او به زیست شناسی متمرکز شده و بیش از ۴۰۰ مار ماهی نر را برای بررسی دقیق بیضه ها کالبد شکافی کرد. او از این بررسیها نتیجه ای به دست نیاورد، اما این نکته قابل توجه است که نخستین تلاش وی در راه تحقیق به امور جنسی معطوف شد. سپس به فیزیولوژی و مطالعه درباره نخاع شوکی ماهی روی

 


[۱].ego defense mechanisms

[۲] . mature

[۳] . neurotic

[۴] . reaction formation

[۵] . pervasive self- deception

[۶] . Regulation

[۷] .impulsive

[۸] .neurotic

……………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه مکانیسم های دفاعی – روانی بر ساختار شخصیت از نظر روانشناختی”

پایان نامه مکانیسم های دفاعی – روانی بر ساختار شخصیت از نظر روانشناختی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1122

قیمت : تومان48,500