فروشگاه

توضیحات

پایان نامه نمونه گیری

با توجه به اهمیت صحت داده‌ها و اطلاعات آماری در برنامه‌ریزی‌ها و پیشرفت یک کشور، ضرورت کنترل و اصلاح خطا در بررسی‌های نمونه‌ای حائز اهمیت است.

در این پایان نامه ، کاهش خطای غیر نمونه­ گیری (خطای پاسخ) در بررسی­های آماری

از طریق سه روش­ تقلیل خطاهای ناشی از بی­پاسخی در برآورد پارامترها را مورد بحث و بررسی قرار می­دهیم و راههای پیشگیری و درمان
بی­پاسخی نیز شرح داده می­شود. شایان ذکر است که این روش­ها مبتنی بر فرآیندهای

پایان نامه نمونه گیری

مختلف
نمونه­ گیری­ اند و از این­رو مقایسه نتایج آنها با یکدیگر میسر نیست.

زیربنای هر تحقیق آماری، داده‌های درست است. عدم استفاده از داده‌ها و اطلاعات نادرست زیانی کمتر از استفاده از آنها را دارد و یکی از مشکلات مهم در آمارگیری‌ها،

پایان نامه نمونه گیری

ناتوانی در به‌دست آوردن اطلاعات مفید در مورد اقلام اطلاعاتی پرسشنامه از کلیه واحدهای نمونه است. در یک آمارگیری نمونه‌ای اطلاعات برخی از افراد جامعه که در نمونه

حضور دارند، ثبت می شود و برخی از واحدها نیز به تعدادی از سؤال‌ها پاسخ نمی‌دهند.

در این آمارگیری‌ها معمولاً اطلاعات جمع آوری شده، کامل نمی‌باشند، به این صورت که

ممکن است برای تعدادی از واحدهای نمونه، هیچ اطلاعی به‌دست نیاید و برای واحدهای

دیگر ممکن است فقط برای بعضی از سؤال‌ها، اطلاعاتی کسب شود. این کمبودها را معمولاً بی‌پاسخی در جمع‌آوری اطلاعات می­گویند.

پایان نامه نمونه گیری

در آمارگیری‌ها عوامل مختلفی باعث بروز خطا می‌شوند از جمله: درک نادرست مصاحبه‌کننده از دستورالعمل‌های طرح آمارگیری، عدم تمایل به شرکت در تکمیل سؤالات

پایان نامه نمونه گیری

طرح آمارگیری به‌دلیل پاسخ‌های نادرست، فهرست نادرست آدرس‌ها، نامفهوم بودن

سؤالات و… از عوامل خطا محسوب می‌شوند. خطاها به دو نوع عمده تقسیم می‌شوند. خطاهایی که طی فرآیند اندازه‌گیری و یا جمع‌آوری اطلاعات بوجود می‌آیند (خطاهای

غیرنمونه‌گیری) و نوع دیگر خطاهایی هستند که به‌دلیل برقراری ارتباط مستقیم تنها با

بخشی از جمعیت بوجود می‌آیند (خطاهای نمونه‌گیری). خطاهای نمونه‌گیری فقط در

آمارگیری­های نمونه‌ای دیده می‌شود و خطاهای غیرنمونه‌گیری در سرشماری‌ها و همچنین آمارگیری‌های نمونه‌ای مشاهده می‌شوند.

در زمینه شناخت و رفع خطاهای نمونه‌گیری کتب و مقالات فراوانی تدوین شده است و

پایان نامه نمونه گیری

می‌توان گفت که یکی از منابع عمده خطا در بررسی‌ها که خطاهای غیرنمونه‌گیری

می‌باشد تا حدودی به دست فراموشی سپرده شده است و اکثر محققان آمارگیری‌های نمونه‌ای، بر این باورند که خطای بی‌پاسخی که به‌عنوان یکی از منابع خطاهای

پایان نامه نمونه گیری

غیرنمونه‌گیری است، مسئله‌ای اساسی و روبه رشد است. لذا در این رساله به بررسی، شناخت و رفع خطاهای غیرنمونه‌گیری در زمینه بی‌پاسخی که به‌عنوان یکی از منابع

خطاهای غیرنمونه‌گیری است، می­پردازیم. همچنین برای حذف اریبی ناشی از داده‌های ناقص، روش‌هایی ارایه می­دهیم و راهکارهایی برای اصلاح برآوردگرهای ناشی از بی‌پاسخی به‌دست می­آوریم. پایان نامه نمونه گیری

 

 

۱۸۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه نمونه گیری را دانلود کنید

پایان نامه نمونه گیری
پایان نامه نمونه گیری

 

فهرست مطالب پایان نامه نمونه گیری

 

عنوان

 

صفحه
فصل اول – تعاریف و مفاهیم اولیه
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………۲
۱-۲ بی­پاسخی………………………………………………………………………..۳
۱-۳ اهمیت بی­پاسخی و علل بروز آن…………………………………………………۵
۱-۴ اریبی ناشی از بی­پاسخی…………………………………………………………۸
۱-۵ سابقه­ی پژوهش………………………………………………………………….۹
۱-۶ یک مثال کاربردی……………………………………………………………….۱۳
۱-۷ روش­های جبران بی­پاسخی……………………………………………………….۱۷
۱-۸ خلاصه و نتیجه­گیری…………………………………………………………….۲۴
پایان نامه نمونه گیری

فصل دوم – کاهش خطای بی­پاسخی با استفاده از روش آمارگیری­های پستی و مصاحبه حضوری (روش هانسن و هورویتز)

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………۲۶
۲-۲ بی­پاسخی در نمونه­گیری پستی……………………………………………………۲۶
۲-۳ خلاصه و نتیجه­گیری…………………………………………………………….۴۳
 

فصل سوم – کاهش خطای بی­پاسخی با استفاده از روش پولیتز – سیمونز

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………۴۵
۳-۲ غایبین و حاضرین در مصاحبه­ها…………………………………………………۴۵
۳-۳ پیش­بینی نمونه­ای مبتنی بر برآوردهای نااریب از زمانی که پاسخگویان در خانه بوده­اند……………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۴ مباحث نظری حذف مراجعات مکرر……………………………………………..۵۵
۳-۵ واریانس برآورد نمونه­ای…………………………………………………………۶۴
پایان نامه نمونه گیری

عنوان

 

 

صفحه

۳-۶ مثال­ عددی………………………………………………………………………۶۷
۳-۷ خلاصه و نتیجه­گیری…………………………………………………………….۷۰
 

فصل چهارم – کاهش خطای بی­پاسخی با استفاده از روش دمینگ

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………۷۳
۴-۲ ملاک طرح بهینه………………………………………………………………..۷۳
۴-۳ جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………۷۶
۴-۴ مراحل و نتایج مربوط به آن……………………………………………………..۸۴
۴-۵ خلاصه و نتیجه­گیری…………………………………………………………….۸۷
 

فصل پنجم – راههای پیشگیری و درمان بی­پاسخی

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………۹۰
۵-۲ گونه­شناسی داده­های گم­شده……………………………………………………….۹۲
       ۵-۲-۱ گم­شدگی تصادفی و غیرتصادفی…………………………………………۹۲
       ۵-۲-۲ تعریف­های بی­پاسخی و الگوهای داده­های گم­شده………………………….۹۳
۵-۳ عوامل تعیین کننده بی­پاسخی سؤال……………………………………………….۹۹
۵-۴ پیشگیری………………………………………………………………………..۱۰۲
       ۵-۴-۱ شیوه گردآوری داده­ها……………………………………………………۱۰۲
       ۵-۴-۲ پرسشنامه……………………………………………………………….۱۰۳
       ۵-۴-۳ پاسخگو…………………………………………………………………۱۰۵
       ۵-۴-۴ مصاحبه­گر……………………………………………………………..۱۰۹
       ۵-۴-۵ فرآوری داده­ها………………………………………………………….۱۱۱

 

پایان نامه نمونه گیری
عنوان

 

صفحه
۵-۵ درمان…………………………………………………………………………..۱۱۱
       ۵-۵-۱ دانش لازم از ساختار و الگوهای داده­های گم­شده و بی­پاسخی……………..۱۱۱
       ۵-۵-۲ روش­های ساده و مؤثر درمان داده­های بی­پاسخ…………………………..۱۱۳
۵-۶ خلاصه و نتیجه­گیری…………………………………………………………….۱۱۶
مثال…………………………………………………………………………………..۱۱۸
منابع…………………………………………………………………………………..۱۲۶

 

 

 

 

 

 

مقدمه

همان­طور که گفتیم، یکی از خطاهای مهم در بررسی­های آماری، خطای ناشی از بی­پاسخی است. تمام محققین تلاش می­کنند تا حد ممکن این خطا به حداقل مقدار تقلیل یابد. تاکنون راهکارهای گوناگونی، توسط افراد مختلف ارائه شده­اند. در این پایان­نامه به بررسی آنها می­پردازیم.

در این فصل اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و سابقه مربوط به بی‌پاسخی و علل بروز آن، فعالیت‌های آماری مرتبط با بی‌پاسخی، راههای جبران بی‌پاسخی و مقایسه نرخ‌های بی‌پاسخی را بررسی می­کنیم.

برای جبران بی­پاسخی و کاهش اریبی ناشی از بی­پاسخی می­توان از دو رویکرد استفاده کرد، رویکرد اول مبتنی بر آمار کلاسیک است که سعی می­کند به­نحوی اریبی بی­پاسخی

پایان نامه نمونه گیری

را کاهش دهد و محتاج مراجعات مکرر یا نمونه­گیری­های مکرر است. رویکرد دوم روش بیزی است که در واقع تصحیح اریبی را به­وسیله شرطی کردن روی بی­پاسخی­ها انجام می­دهد.

اریکسون (۱۹۷۶) [۱] پیشگام مطالعه به روش بیزی در این زمینه بوده است و بررسی وی در زمینه تشریح روش بیزی در ارتباط با گرفتن زیر نمونه از واحدهای بی‌پاسخ، بوده است. علاوه بر روش‌های بالا، اخیراٌ افراد دیگری از جمله لیتل[۲] (۲۰۰۳) رویکرد دیگری، اختیار

پایان نامه نمونه گیری

کرده‌اند. به این شرح که افراد نمونه‌ای به دو زیرنمونه دارای پاسخ و بی‌پاسخ تقسیم می‌شوند و سعی می‌شود که توزیع صفت مورد بررسی برای افراد با پاسخ به‌شرط مقادیر متغیر مورد بررسی برای افراد بی‌پاسخ طبق یک مدل آماری معینی به‌دست آورده

شود.بدین ترتیب تصحیح لازم در مقادیر مشاهده شده به‌عمل آید به‌طوری‌که اریبی ناشی از بی‌پاسخی از بین برود.

از آنجایی‌که رویکرد ما در این رساله مبتنی بر اجرای طرح نمونه­گیری و استفاده از نتایج آن و روش‌های فراوانی­گرا است، از پرداختن به ارائه­ی مدل آماری برای تعدیل برآوردگرهای ناشی از
داده­های بی­پاسخ در تعیین برآورد احتمال حضور شخص در خانه و نیز روش‌های بیزی خودداری می‌کنیم. خواننده علاقه­مند می­تواند به پاتهاف[۳] (۱۹۹۳) و لیتل (۲۰۰۳) مراجعه کند.

در بخش دوم این فصل تعریف بی­پاسخی و چند تعریف دیگر مرتبط با آن آورده می­شود. در بخش سوم اهمیت و دلایل بروز بی­پاسخی بررسی می­شود سپس در بخش چهارم اثرات بی­پاسخی روی برآوردها و اریبی بی­پاسخی روی میانگین و محاسبه میزان آن شرح داده

می­شود. در بخش پنجم به تاریخچه تحقیق در زمینه­ بی­پاسخی اشاره می­شود و در بخش ششم مثال کاربردی در طرح آمارگیری آمریکا، نحوه محاسبه نرخ­های بی­پاسخی و دلایل

پایان نامه نمونه گیری

اختلاف در معیارهای بی­پاسخی توضیح داده می­شود. هم­چنین در بخش هفتم روش­های جبران بی­پاسخی و کنترل نرخ بی­پاسخی شرح داده می­شود و در انتها به نتیجه­گیری این فصل در بخش هشتم می­پردازیم.

 

۱-۲ بی­پاسخی

          در زیر به تعاریف بی­پاسخی، خطاهای بی­پاسخی، بی­پاسخی سؤال، بی­پاسخی واحد آماری و نرخ بی­پاسخی می­پردازیم.

 

 

الف – علت‌های گوناگونی برای عدم توفیق در به‌دست آوردن پاسخ وجود دارد. برای مثال
ممکن است واحد آماری در بررسی از قلم بیفتد، یا ممکن است شخص از مصاحبه

پایان نامه نمونه گیری

امتناع ورزد، عدم دسترسی به واحد نمونه­گیری و یا گم شدن پاسخنامه در طول مدت
نمونه‌گیری (زمان آمارگیری) که باعث می­شوند اطلاعات مورد نظر به‌دست نیاید ،
باعث بروز “بی­پاسخی” می­شود.

ب – خطاهای بی‌پاسخی را که یکی از خطاهای غیرنمونه‌گیری است، وبروزآن
­ناشی­ازناتوانی­واحدنمونه،اعضا جامعه یا داده‌ها در بررسی می‌باشد تعریف می­کنیم.

اگر اطلاعات جمع­آوری شده از یک مکان و یا شخص و یا از یک بخش خاص در

پایان نامه

پرسشنامه کامل نباشند، بررسی ما تحت تأثیر خطاهای بی‌پاسخی قرار می‌گیرد.

دو نوع بی­پاسخی ممکن است رخ دهد یکی بی­پاسخی سؤال و دیگری بی­پاسخی
واحد آماری که در زیر آنها را تعریف می­کنیم.

ج – به‌طورکلی ”بی‌پاسخی اقلام اطلاعاتی (سؤال) “ به مواردی اطلاق می‌شود که در زمان
تکمیل پرسشنامه، سؤال یا سؤالاتی بی‌پاسخ بمانند.

د – بعضی مواقع که به واحدهای آماری در نمونه مراجعه می‌شود برای بعضی از واحدهای
آماری به‌دلیل عدم حضور پاسخگودر منزل، امتناع پاسخگو یا دلایل دیگری، پرسشنامه

ه نمونه گیری

تکمیل نمی‌شود که در این‌صورت اصطلاحاً می­گوییم ” بی‌پاسخی واحد آماری“ رخ
داده است.

هـ – از محاسبه نسبت تعداد واحدهای آماری واجد شرایط که بی­پاسخ­اند به تعداد کل
واحدهای آماری واجد شرایط، نرخ بی­پاسخی به دست می­آید.

بی‌پاسخی یکی از منابع بالقوه روابط و خطا در آمارگیری‌هاست که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که نرخ بی‌پاسخی به‌علت پژوهش‌های گسترده در بررسی علل بی‌پاسخی در معرفی راهکارهای مواجهه با آن روبه کاهش است. برای به

پایان نامه نمونه گیری

حداقل رساندن مقدار خطای بی‌پاسخی، می‌توان از روش‌های مقابله با آن استفاده کرد،) مشکانی ومشکانی ۱۳۷۷ (.

 

۱-۳ اهمیت بی‌پاسخی و علل بروز آن

بی‌پاسخی امری است که هیچ محققی نمی‌تواند به‌طور کامل از آن پرهیز نماید چرا که جامعه مورد بررسی به‌طور کامل دراختیار او نیست و او تنها می‌تواند به قسمتی از آن به­عنوان نمونه‌های تعیین شده دسترسی پیدا کند. در هر آمارگیری، تماس با بعضی افراد،

خانوارها، بنگاه‌ها و سایر واحدهای نمونه‌گیری، میسر نمی‌شود. افراد به‌علت اشتغال و یا گذراندن تعطیلات در منزل نیستند، آدرس‌ها و شماره تلفن‌ها اشتباه هستند و یا عدم دسترسی مصاحبه کننده به خانوارهای ساکن در مناطق دورافتاده، از جمله موارد عدم

پایان نامه نمونه گیری

امکان برقراری تماس، محسوب می‌شوند. حتی در صورت برقراری تماس نیز ممکن است بعضی از واحدها به بعضی از سؤالات آمارگیری پاسخ ندهند،)بزرگنیا وحسینیون۱۳۶۶ ،بزرگ نیا وصادقی ۱۳۶۸ (.

در آمارگیری در سه مرحله ممکن است موضوع بی‌پاسخی مربوط به واحد آماری یا بی‌پاسخی مربوط به اقلام اطلاعاتی اتفاق بیفتد که عبارتند از

۱-     تعیین محل واحد آماری یا تماس با واحد آمارگیری

۲-     پاسخ­گیری از واحد آماری

۳-     جمع­آوری اطلاعات

مرحله تماس با واحد آمارگیری (تعیین محل واحد آماری) به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که طی آن مأمور آمارگیری تلاش می‌کند با واحدهای نمونه تماس برقرار کند تا اطلاعات لازم را

کسب کند. در صورتی‌که مأمور آمارگیری نتواند با واحد آماری نمونه تماس بگیرد، موضوع بی‌پاسخی مربوط به واحد آماری رخ داده است.

صحیح و کامل بودن آدرس هریک از واحدهای نمونه، عوامل موفقیت در این مرحله هستند. دسترسی به واحدهای نمونه از دیگر عوامل موثر در این زمینه است.

آمارگیری و مصاحبه با افراد ساکن در مناطق تحت کنترل از دیگر مشکلات مربوط به مرحله تماس با واحد آماری می‌باشد. باید به زمان مراجعه و تعداد دفعات مراجعه به واحد آماری

پا نمونه گیری

برای دریافت اطلاعات مورد نظر جهت تأثیرگذاری در بروز بی‌پاسخی در مرحله تماس با واحد آماری نیز توجه کرد.

پس از تماس با واحد آماری نمونه، در بعضی موارد ممکن است واحد نمونه از دادن پاسخ امتناع کند و پرسشگر موفق به کسب اطلاعات لازم نشود. در این صورت برای این‌گونه واحدهای نمونه نیز موضوع ”بی پاسخی واحد آماری“ رخ داده است.

در آمارگیری‌هایی که از طریق مصاحبه انجام می‌شود میزان موفقیت در جلب همکاری

مردم، حس کنجکاوی و داشتن بینش کافی درباره اهداف آمارگیری از دیگر عوامل مثبت برای موفقیت در کسب پاسخ، تلقی می‌شود.

در میان عواملی که موجب کاهش همکاری در ارایه اطلاعات می شود می‌توان به ترس و بیم، عدم اطمینان به محرمانه بودن پاسخ‌ها، داشتن خصومت با مجریان آمارگیری،

پایان نامه نمونه گیری

خستگی، نظارت و آموزش ناکافی، حساسیت داشتن نسبت به هدف از آمارگیری از جمله عوامل منفی به‌حساب می‌آیند.

جمع­آوری از اطلاعات نیز به مرحله­ای از آمارگیری اطلاق می­شود که پرسشنامه آمارگیری تکمیل و پس از ویرایش آماده تجزیه و تحلیل می­شود و خطاهایی که به هنگام آماده­سازی

پایان نامه نمونه گیری

داده­ها برای تجزیه و تحلیل، به­وجود می­آید باعث می­شود که بعضی از اقلام اطلاعاتی پرسشنامه، بدون پاسخ بماند مثلاً مصاحبه­کننده به­طور تصادفی پاسخ برخی از سؤال­ها را مشخص نکند.

حال در ادامه دلایل عمده و مهمی که ممکن است باعث بی­پاسخی شوند را می­آوریم.

– موضوع آمارگیری: در صورتی که موضوع­های مطرح ………………….

[۱]W. A. Erickson

[۲]R. J. Little

[۳] R. F. Potthoff…………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها”

بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3308

پایان نامه نمونه گیری

قیمت : تومان95,000