فروشگاه

توضیحات

پایان نامه کامل آلودگی هوا

هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت

گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار

۱۰۱۴×۶/۵ تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع ۶۰ کیلومتری نسبتاً ثابت است. حدود ۹۹ درصد حجم

هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می دهد که ازت با ۷۸ درصد، پیکره اصلی

جو زمین است، بعد از آن اکسیژن قرار دارد، و سایر گازها فقط یک

درصد را شامل می شوندو جدول  گازهای تشکیل دهنده جو را در یک هوای خشک (بدون بخار آب و آلاینده ها

به صورتهای حجمی و جرمی نشان می

دهد که معمولاً تقسیم بندی حجمی آن متداولتر است.

پایان نامه کامل آلودگی هوا

اگر سهم بخار آب موجود در جو را نیز در این تقسیم بندی دخالت دهیم، این نسبتها ثابت نخواهد

بود زیرا دمای طبقات پایین جو همیشه در حال تغییر است و با رسیدن دما به نقطه میعان و تبدیل بخار

به مایع، درصد حجمی بخارآب در جو تغییر خواهد

کرد. گرچه وزن مولکولی بخار آب از وزن سایر عناصر تشکیل دهنده جو کمتر است،

با این وجود بخار آب عمده در لایه های پایین جو متمرکز می باشد.

بیشترین مقدار بخار آب در لایه مجاور سطح زمین است و با افزایش ارتفاع، به سرعت از میزان آن کاسته می شود.

 

۱۶۴ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

پایان نامه کامل آلودگی هوا
پایان نامه کامل آلودگی هوا

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه……...…………………………… ۱

ترکیبات جو………………………………. ۱

ارتفاع و ساختار جو……………………….. ۲

تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو…………. ۵

آلاینده های گازی شکل………………………. ۵

آئروسلها………………………………… ۸

آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد؟…….. ۹

آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت………… ۹

آلودگی هوا………………………………. ۱۱

هوای غیر آلوده…………………………… ۱۱

منشاء و ماهیت آلاینده های هوا………………. ۱۴

هوای آلوده………………………………. ۱۴

آلودگی هوا………………………………. ۱۵

کربن منوکسید…………………………….. ۱۶

اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان………….. ۱۸

شیمی تشکیل co……………………………. 19

غلظت و توزیع co………………………….. 21

پایان نامه کامل آلودگی هوا

اثرات co روی انسان……………………….. ۲۲

اکسید های نیتروژن………………………… ۲۳

منابع اکسید های نیتروژن…………………… ۲۴

اکسید های نیتروژن به عنوان آلوده کننده ها…… ۲۶

شیمی تشکیل NOX……………………………………………. 26

چرخه نوری NO2……………………………. 29

اثرات NOX……………………………….. 30

کنترل آلودگی NOX…………………………. 31

اندازه گیری NOX………………………….. 34

هیدروکربن ها و اکسیدان های فتو شیمیایی……… ۳۴

هیدروکربن ها…………………………….. ۳۵

منابع هیدروکربن ها……………………….. ۳۸

تشکیل اکسیدانهای فتوشیمیایی……………….. ۴۰

غلظت هیدروکربن ها و اکسیدان ها فتوشیمیایی…… ۴۲

اکسیدهای سولفور………………………….. ۴۶

منابع سولفور اکسیدها……………………… ۴۶

شیمی تشکیل soX……………………………. 49

ذرات معلق……………………………….. ۵۱

ترکیب شیمیایی ذرات معلق…………………… ۵۴

اثرات ذرات معلق بر روی مقدار کل اشعه خورشیدی… ۵۸

کنترل انتشار ذرات معلق……………………. ۵۹

ذرات معلق آلی……………………………. ۶۲

آلاینده های معدنی مختلف……………………. ۶۳

بوها……………………………………. ۶۶

تاثیر روی انسانها………………………… ۶۷

تاثیر روی حیوانات………………………… ۷۲

ثمر بخشی درختان در تقلیل میزان سرب…………. ۷۷

پایان نامه کامل آلودگی هوا

اثر درختان روی سایر عوامل آلاینده…………… ۷۸

آلودگی هوا بوسیله ایروسل ها……………….. ۷۹

استفاده از گیاهان به عنوان بیواندیکاتور…….. ۸۳

اثر آلاینده های شیمیایی هوا روی گیاه………… ۸۹

آلاینده های هوا…………………………… ۹۱

علائم قابل رویت…………………………… ۹۵

تیپ های کلی صدمات………………………… ۹۹

مرگ سلول ها  و نکروتیک شدن برگها…………… ۱۰۰

کلروز و سایر تغییر رنگها۱۰۰

رشد غیرطبیعی گیاهان۱۰۲

شناخت اثرات مواد آلاینده۱۰۳

پایان نامه کامل آلودگی هوا

اثرات غیر قابل رویت۱۰۵

۱-رشد محصول۱۰۵

۲- اثرات الاینده ها بر روی پروسه های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی۱۰۷

بازدهی محصول۱۱۱

اثرات آلاینده های هوا روی جمعیت های گیاهی وجوامع۱۱۲

بخش ترجمه۱۱۴

وجود بخار آب در نزدیکی سطح زمین: اولاً به دلیل وجود اقیانوسهاست که

منبع اصلی تأمین آن است؛ و ثانیاً سرد بودن لایه های فوقانی جو که مانع از نفوذ بخار آب می شوند.

جالب است بدانیم که مقدار دی اکسید کربن موجود در جو زمین در

طول قرن گذشته افزایش پیدا کرده است. بخشی از این افزایش به دلیل مصرف زیاد سوختهای فسیلی است که نتیجه آن آزاد شدن گاز CO2 است.

علاوه بر ترکیبات دائمی جو که اشاره شد، جو زمین حاوی مواد معلق

گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسیار کوچک آب نیز

می باشد که نباید آنها را جزء ترکیبات گازی جو به حساب آورد. اما نقش این مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نیز نمی توان نایده گرفت.

جدول۱ – ترکیبات حجمی و جرمی هوای خشک

نوع گاز

درصد حجمی

درصد جرمی

ازت

اکسیژن

آرگون

دی اکسید کربن

۰۸۴/۷۸

۹۴۶/۴۰

۹۳۴/۰

۰۳۳/۰

۵۱/۷۵

۱۵/۲۳

۲۸/۱

۰۴۶/۰

ارتفاع و ساختار جو

جو زمین، پوشش عظیم گازی شکل است که اطراف کره زمین قرار گرفته و حتی در سطح آن نیز نفوذ نموده است. هر مقدار از سطح زمین دور شویم از

غلظت هوا کاسته می شود. بطوری که غلظت هوا در لایه های انتهایی آنقدر

کم می شود که بالاخره بطور غیر محسوسی با جو خورشید در هم می

آمیزد. در ابتدا کاهش غلظت هوا بسیار سریع است بطوری که ۵۰ درصد جرم هوا در ارتفاع کمتر از ۵/۵کیلومتری سطح زمین قرار دارد و نیمی از آنچه

باقی می ماند نیز در ۵/۵ کیلومتر دوم متمرکز است. به عبارت دیگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع کمتر از ۱۱ کیلومتری سطح زمین پراکنده است. افزایش

غلظت هوا در نزدیک سطح زمین یکی به دلیل جاذبه و دیگری فشاروارده از سطوح بالاتر جو است.

ساختارجو را میتوان از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داد.

یکی از معیارهایی که بر اساس آن لایه های جو طبقه بندی می شوند دمای هوا است. طبقه بندی حرارتی از نظر تغییرات هوا و اثرات مستقیم گرما بسیار با اهمیت می باشد.

با توجه به محدود بودن اطلاعات……………………..

تأثیر فعالیتهای انسان بر وضعیت جو

وقتی می شنویم که مثلاً مردم شهر لوس آنجلس در وضعیت مه دود (Smong) هوا با ماسک ضد گاز در خیابانها ظاهر می شوند، باید به خود آئیم که واقعاً چه بلایی بر سر جو زمین آورده ایم.

مواد زایدی که در یک جامعه غیر صنعتی دور ریخته می شود نه تنها آلوده کننده به حساب نمی آیند بلکه این مواد در اصل بخشی از چرخه عناصر در طبیعت است. اما در جوامع صنعتی، توسعه فرایندهای انرژی، بیش از نیاز شخصی افراد آن جامعه بوده و به دو صورت بر جو زمین تأثیر می گذارد:

یکی تغییر در ترکیب گازهای جو؛ و دیگری تغییردمای جو. از زمان انقلاب صنعتی تاکنون بشر همیشه بیش از توان طبیعت درپاک سازی جو، مواد آلاینده

وارد آن کرده است. اثرات آلودگی هوا از چند نظر حائزاهمیت است: تأثیر اول آن، تغییراتی است که در ترکیب گازهای جوی ایجاد می شود و برای سلامتی انسان مضر است؛ دومین تأثیر، افزوده شدن ذرات معلق در……………

پایان نامه کامل آلودگی هوا

آئروسلها

هر چند بیشتر آئروسلها و ذرات معلق در هوا منشا طبیعی داشته

و حاصل انفجارهای آتشفشانها ، گردو خاک حاصل از باد و یا

ذرات نمک می باشند، با وجود این مقدار زیادی از مواد معلق

همان طور که گفته شد، توسط انسان و فعالیتهای صنعتی وارد جو می شود.

صرف نظر از این که ذرات مزبور چگونه تولید و در فضا پراکنده شده باشند. نقش مهمی در تغییر اب و هوای کره زمین دارند از حالت……

…………………….

آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد؟

مصرف سوختهای فسیلی بطور جدی و قابل ملاحظه ای اکسیژن موجود

در هوا را از بین می برد. از طرف دیگر به دلیل آلودی دریاها و دریاچه ها

و وارد شدن مواد سمی به داخل آنها رشد جلبکهای سبز-آبی را که یکی از منابع اصلی تامین اکسیژن هستند به مخاطره افکنده است. نظر به این که

…………………………

اثر آلاینده های شیمیایی هوا روی گیاه

تاریخچه بررسی ها

دی اکسید گوگرد از جمله مواد آلاینده ای است که تأثیر آن بر روی گیاهان

از مدتها قبل شناخته شده و نسبت به سایر مواد آلوده کننده دارای قدمت بیشتری است و در واقع می توان گفت قدیمترین عامل آلودگی شیمیایی شناخته شده است. هازل هوف ولیندو (Haselholf, lindau 1903) چندین دهه

پیش اثر آن بر روی گیاهان طی آزمایشاتی شناسائی کردند.

در بسیاری از بررسیهای انجام گرفته به وسیله محققین آلمانی

خسارت ناشی از این ماده آلاینده در ارتباط با صنایع گزارش شده است. اثر گاز فلوراید حاصل از صنایع صنعتی

از سال ۱۹۰۰ آشکار گردیده ولی تا سال ۱۹۴۰ که صنایع توسعه یافتند

چندان مورد توجه واقع نشده بود. ازن از مهمترین ترکیبات اکسید کننده های شیمیایی است

و روی گیاهان اثر بسیار سمی دارد. ریچاردس و همکارانش (Richards etal) در سال ۱۹۸۵ نشان دادند که یکی از آلاینده های شیمیایی هوا

ترکیبات سمی اسماک بوه و تأثیر آن را روی برگهای انگور در کالیفرنیا شناسائی کردند

. اولین گزارش خسارات ازن در سال ۱۹۴۴ از لس آنجلس گ

……………

……………………………….

ابزارها جمع‌آوری اطلاعات، ویژگی‌‌های تراکم:

 یک رادیومتر اسکنر خورشیدی در ماه جولای ۱۹۸۸ در ایران در مرکز Aerasal Robotic را‌ه ‌اندازی شده‌است.

وسایل و ابزارهای پیشرفته‌ای در این مرکز بکار گرفته شده است

که متعلق به پروژه مطالعات اقیانوسی است شامل تعدادی از تغییرات برای تقویت رادیومترهای خورشیدی

………………………………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

1 نقد وبررسی برای پایان نامه کامل آلودگی هوا

  1. عزیزی

    پایان نامه کامل آلودگی هوا”
    واقعا کامل و عالی بود

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه کامل آلودگی هوا

1 نقد و بررسی

پایان نامه کامل آلودگی هوا تحقیق مقاله سرب در هوا آلودگی پروژه دانلود پایان نامه در مورد آلودگی هوا تحقیق مقاله تز دکترا پروژه کلاسی سرب در هوا تاثیر آلودگی هوا بر گیاهان پایان نامه

قیمت : تومان145,000