فروشگاه

توضیحات

پیامدهای گردشگری در نگاه جامعه میزبان روستایی (مورد مطالعه روستای ده چشمه از توابع شهرستان فارسان)

 

چکیده

گردشگری بعنوان بعد چهارمین فعالیت های انسان معاصر (بعد از صنعت، خدمات و کشاورزی) است که همسو با شکل یابی، عاملیت تغییرات شگرفی در بستر وقوع خود و در ابعاد زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی می شود. بر این مبنا گردشگری در نواحی روستایی دارای پتانسیل می­تواند بعنوان مبدأ شکل بخشی به توسعه درون زای پایدار این نواحی محسوب شود. این مقاله در تلاش است به ارزیابی پیامد های گردشگری از نگاه جامعه میزبان در روستای ده چشمه بپردازد. روش انجام پژوهش بصورت اسنادی-میدانی است و اطلاعات مورد نیاز عمدتا” از منابع معتبر استخراج  و بر اساس اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه به روش کیفی و کمی (نرم افزاز spss و با استفاده از آزمون کای- اسکوئر)تحلیل گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که گرچه در این روستا نتایج بسیار ارزنده گردشگری غیر قابل انکار است اما، در بحث اقتصادی و نیز اجتماعی پیامدهای منفی هم از دید جامعه میزبان پنهان نمانده است. از نتایج منفی گردشگری و در نگاه ساکنین، آلودگیهای زیست محیطی، ناهنجاریهای اخلاقی جوانان، تخریب باغات و مزارع و افزایش ناامنی در محیط روستا، با میانگین رتبه­ای بالاتر از( سه۳) همسویی بیشتری را در مقایسه با سایر شاخصها، بیان می­دارند. همچنین بسته به سطح اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن، بعضی از پیامدها گردشگری در نگاه روستاییان با بازتابی دوگانه و متضادی همراه بوده است. تاثیر بر مهاجرتهای روستا-شهری، افزایش قیمت زمین و کالا در روستا، افزایش فرهنگ شهرنشینی، تغییر سبک معماری از این جمله است .در مجموع گویه‌های مورد سنجش، توافقی معنادار در پیامدهای گردشگری و بشکل مثبت و منفی گردشگری با سطح ۹۵% نگاه ساکنین روستای توریستی ده‌چشمه، وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: گردشگر،پیامدهای گردشگری، جامعه میزبان.

 

  48صفحه فایل ورد منابع  و پاورقی دارد قیمت فقط : ۶۵۰۰تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

گردشگری روستایی به عنوان پارامتری در توسعه ناحیه­ای ، قابلیتهایی از جمله اینکه توسعه را بر پایه جلوه­ای از شناخت استعدادها و توانهای نقاط روستایی پیش برد و فضاهای جغرافیایی را با کاهش نابرابریهای مکانی به تعادل کشاند، را داراست. گردشگری روستایی را می­توان در ابعاد مختلف انسانی برای برآوردن نیازهای حال و آتی اجتماعات انسانی شهری و روستا، در چارچوب جاذبه­های طبیعی و انسانی روستا گنجانید. که در این میان یک رابطه میان گردشگران با ساکنین جامعه میزبان در روستا شکل می­گیرد این رابطه متقابل انسانی در بستر محیط طبیعی روستا بعنوان زمینه ساز و یکی از فاکتورهای جلب گردشگر، صورت می­گیرد که اغلب نسبت به این آمد و شد گردشگران آسیب­پذیر نشان داده است. بنابراین، این برخورد گردشگران با ساکنین محلی در روستا، می­تواند در ابعاد اقتصادی- اجتماعی پویا، پیچیده و یا مخرب باشد که هم می­تواند عامل توسعه باشد و هم توسعه پایدار را به خطر اندازد. گردشگری روستایی با توجه به اشتغال و درآمد زایی، رضایت گردشگر و نقش آن در تعالی انسان روستایی امروزه به عنوان یک فعالیت جهانی در زمینه­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسعه، اهمیتی دو چندان یافته است و نحوه تاثیرات دوجانبه این فعالیت، و مهمتر کنش پذیری و پویایی فرهنگ و اقتصاد جامعه میزبان و حفظ محیط زیست از نگاه پژوهشگران مورد بررسی قرار می­گیرد.

گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری است  که در هر شکل (گردشگران موقت، خانه های دوم و …) همراه خود نتایج خوشایند و ناخوشایندی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و .. بر جای می نهد که بر خلاف آثار و نتایج ملموس و مورد توجه اقتصادی و اجتماعی، نتایج و آثار ناپیدا بسیاری را  چه در میان گردشگران و چه در جامعه میزبان بر جای می گذارد که بدلیل همان ماهیت ناپیدا، کمتر مورد بررسی و توجه قرار می گیرد. بنابراین گردشگری بعنوان یک پدیده اجتماعی که روابط و ارتباطات انسانی زاییده از آن، در بستر محیط جغرافیایی با تمام نتایج ملموس و غیر ملموس آن باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. تاکنون دولتها و دست اندرکاران توسعه، گردشگری و گردشگری روستایی را بیشتر از دیدگاه اقتصادی به چالش و توجه کشانده و کمتر به آثار نامطلوب گردشگری در ابعاد چندگانه زیست انسانی نظر داشته­اند.

روستای ده­چشمه بعنوان روستای مورد پژوهش این تحقیق دارای توانهای بالا و بکر محیطی و فرهنگی برای جلب گردشگر است که، در راستای توسعه صنعت گردشگری بعنوان روستای هدف شناخته شده است. از گذشته این روستا بدلیل داشتن آب و هوای مطبوع محل ییلاق سران بختیاری بوده است و تا امروز یکی از نقاط میزبان برای پذیرایی از میهمانان داخلی و بعضاً خارجی در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب می­شود. اما گردشگران ضمن نتایج مثبت غیر قابل انکار در بعد اقتصاد و اجتماع روستا می­توانند بصورت آهسته مقدمات ناپایداری گردشگری در روستا را فراهم ساخته ضمن اینکه در دراز مدت به نتایج برعکس ممکن است منجر ­شود. بطور ساده در  این روستا وجود فرهنگ یکی از نقاط قوت برای توسعه و جذب گردشگر روستا محسوب می شود، که ریشه در آداب و سنن روستایی و بختیاریها دارد و بنظر می­رسد در برخورد با گردشگران مورد تحلیل و تغییر قرار گرفته است. بررسی این موضوع و شناخت دیدگاه جامعه میزبان در مقابل گردشگران با نتایج آمد و شد آنان برای نقاط گردشگری و بررسی نتایج ناخواسته منفی گردشگری در این روستا، و تلاش برای به تعادل رساندن توانهای جامعه میزبان با خواستهای گردشگران  از اهمیت بالایی برای اهداف بلند مدت در صنعت گردشگری و توسعه پایدار روستایی برخوردار است.

۲-مبانی نظری

در بحث گردشگری اقتصادی روستایی، از نتایج مثبت آن، می­توان به ایجاد اشتغال و در آمدزایی برای ساکنان روستایی اشاره نمود اما اگر چه بطور کلی اثرات مثبت اقتصادی گردشگری مورد تایید است ولی بساری از پژوهشگران معتقدند که گردشگری معمولا هزینه های اقتصادی جامعه  روستایی را با افزایش و تورم روبرو می سازد. از جمله این موارد می توان به افزایش کاذب قیمت زمین،افزایش هزینه های زندگی خارج از توان مردم روستا و کاهش سرمایه بعلاوه کاهش مشاغل کشاورزی  و.. اشاره نمود. همانگونه که اشاره شد اثرات گردشگری روستایی به مسائل اقتصادی محدود نمی شود بازتاب گردشگری را در امور اجتماعی نیز قابل تامل است. از آنجایی‌ که اکثر کسانی که گردشگر روستایی بشمار می­آیند، انسانهایی که خسته از هیاهوی مکانهای شلوغ و ملالت آور هستند، ناخواسته آثاری نامطلوب از خود بر جای می‌نهند. چرا که گردشگری بعنوان یک فعالیت چند بعدی دارای عملکردی دو سویه است که ضمن ایجاد تسهیل دستیابی به آمال اقتصادی و اجتماعی برای توسعه روستایی در اکثر موارد بدلیل غفلت، موجب اضمحلال فرهنگی و ناپایداریهای اجتماعی و زیست محیطی در روستاها می شود. نتایج مطالعات در نواحی روستایی بیانگر این است که گردشگری علاوه بر ایجاد سطوح بالا تر اجتماعی از لحاظ ارتباطا ت،پیامدهایی مانند مهاجرت،ناهنجاریهای اخلاقی بالارفتن توقعات جوانان  با توجه به  توان های بلقوه و بالفعل و.. می گردد.درباره گردشگری و نتایج آن دیدگاهایی متفاوت وجود دارد از جمله

۱)گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه:……

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۶۵۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پیامدهای گردشگری در نگاه جامعه میزبان روستایی”

پیامدهای گردشگری در نگاه جامعه میزبان روستایی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 792

قیمت : تومان6,500