فروشگاه

توضیحات

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

دانلود گزارش کارورزی کامل دفترخانه و دفتر اسناد رسمی

معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:
این گزارش کار و گزارش تکمیلی اینجانب است که خدمت استاد ارجمندم آقای ………… ارایه خواهم نمود.

محل کارآموزی من واقع در شهر …..، خیابان …..   با نام دفتر اسناد رسمی …… می باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر به شرح زیر می باشد ۱ :
۱- دفتر اسناد رسمی ۲- دفتر املاک ۳- دفتر ثبت موقوفات

۴- دفتر نماینده املاک ۵- دفتر گواهی امضاء ۶- دفتر سپرده ها ۷- دفتر توزیع اظهار نامه ها

۸- دفتر املاک مجهول المالک ۹- دفتر ثبت شرکت ها ۱۰- دفتر ثبت قنوات ۱۱-دفتر املاک توقیف شده ۱۲-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت ها

تثبیت می شود و حتی اگر سال ها از یک معامله بگذرد کسی نمی تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی گیرند. ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم

کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می رسد

مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته اند. آنها نقل و انتقال اموال و

املاک شان را رسمی نمی کنند، چون هنوز سیستم ریش سفیدی و حساب

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی

که بی تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته اند حالاپله های محاکم را بالاو پایین می روند

. همه ما، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی هستیم آن

هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می شود. معایب اسناد عادی و مزایای سند

رسمی وجه تمایز و برتری ثبت شدن در دفترخانه ها را می رساند و مردم باید

باورکنند که تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه هاست.

 

امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی:
دفترخانه اسناد رسمی ، واحد وابسته به دادگستری است و برای تنظیم

و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود.سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است…..

 

 ۷۱صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۲ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

کارآموزی دفتر اسناد رسمی
کارآموزی دفتر اسناد رسمی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: ۴
مقدمه: ۴
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: ۴

امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: ۵

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: ۵
فصل دوم: ۶
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: ۶
ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری: ۶
بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: ۹

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: ۹
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: ۹
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: ۹

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران ۱۰
دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند: ۱۱
وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر : ۱۲

مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌: ۱۲

مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: ۱۴

شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود: ۱۴
شرایط و اصول مترجمین رسمی: ۱۵
ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده‌باشد: ۱۵
به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد: ۱۵

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و ب

ار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود ۱۶

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود ۱۶

اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود: ۱۷
امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی: ۱۸
وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌: ۱۸

درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد: ۱۹

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: ۱۹
از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی-

موضوع‌ماده‌۵۴ مصوب‌۲۵ ۴ ۵۴-مصوب‌۲۸ ۲ ۱۳۷۳) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد

رسمی‌موضوع‌ماده‌۵۴ قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ ۴ ۱۳۵۴ به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد: ۲۰

تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۵: ۲۰
تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۹۰ : ۲۰

تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌: ۲۴

الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌: ۲۴
ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر: ۲۴
مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌: ۲۵
فصل سوم: ۲۶
تشریح روند کار و ارایه خدمات: ۲۶
گواهی امضاء ۲۶

گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: ۳۲
حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : ۳۴
همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: ۳۵
امضای دیجیتال چیست: ۳۵
صدور اجرایه: ۳۶
تنظیم اسناد انتقال اجرائی ۳۹
صدور سند مالکیت المثنی: ۴۰
صدور سند مالکیت بنام وراث ۴۱

قبول درخواست ثبت املاک: ۴۲
بازداشت سرقفلی و منافع ملک ۴۳

تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: ۴۴

فک رهن جزء مشاع از وثیقه ۴۵
ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ ۴۶

صلح نامه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، می بایستی دردفتراس

نادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد ۴۷
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی ۴۹
تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: ۵۰
روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۵۲

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

فصل چهارم: ۵۳
جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: ۵۳
یک پیشنهاد: ۵۷
استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها

و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: ۵۷

بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: ۵۹
منابع: ۷۰

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

اداره امور دفترخانه اسناد رسمی ، به عهده شخصی است که با

رعایت مقررات این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با جلب نظرکانون مشورتی سردفتران به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

هر دفترخانه علاوه بریک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را

دارا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود ، می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.

محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل ،

تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.
تجهیزات متفرقه دیگر که در دفترخانه استفاده می شود عبارتند از:

 

دفتر ثبت سردفتر ، کامپی………ی آن آفیس می باشد که شامل ورد و اکسل است ) دستگاه کپی و غیره هست.
یک انتقاد: متاسفانه با وجود نرم افزار های قوی در زمینه حقوق قضایی مانند نرم افزار حقوق یار و …

هنوز هیچ نرم افزاری در جهت بهینه سازی و ایجاد سهولت کار های ثبتی………..است

.امید است که هر چه زودتر یک برنامه نویس اقدام به ساخت نرم افزاری مناسب بنماید.

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی:
در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه

و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سر دفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر و مترجمین ) و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهاد های تقریبا” مشابه ( البته این شباهت را باید در سطح بسیار پایینی قرار داد ) ،

و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها ، شرح برخی معاملات

( منقول یا غیر منقول ) گواهی های امضاء و ثبت آنها و حق التحریر و حق……………….. قرار داده شده است

 

فصل دوم:
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن:

ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری:
یکی از اهداف تشکیل دفترخانه ها رهایی از کلاهبرداری هاست.

چالش میان بنگاه های املاک و دفترخانه ها همچنان باقی است. قانون می گوید

این بنگاه ها دلال هستند و نباید مسائل حقوقی مربوط به نقل و انتقال

املاک در دست آنها باشد، اما در طول سالیان متمادی مردم به وجود این

بنگاه ها در معاملاتشان عادت کرده اند. از سوی دیگر آنچه که وجاهت قانونی دارد

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

، سند رسمی است که در دفترخانه ها ثبت می شود. شما با حذف بنگاه ها موافقید یا راهکاری بهتر را پیشنهاد می کنید؟

حذف بنگاه ها کار درستی نیست، چون در تمام کشورهای دنیا مراکزی

شبیه بنگاه های ما وجود دارد، ولی متاسفانه بعضی مسوولیت ها در این بنگاه

ها قاطی شده است. طبق قانون سال ۱۳۱۷ بنگاه ها وظیفه دلالی دارند

، یعنی فقط باید مشتری اعم از خریدار و فروشنده را پیدا کنند پس این که هم

اکنون اینها قولنامه، مبایعه نامه و چیزهایی شبیه به این می نویسند خارج

 

از وظیفه قانونی شان است. طبق آماری که مسوولان دستگاه قضایی در

سالیان گذشته داده اند حدود یک سوم پرونده هایی که در محاکم دادگستری

مطرح شده به مبایعه نامه های عادی که در بنگاه ها نوشته شده مربوط

بوده است. بنابراین اگر ما مسوولیت هایی که قانون به عهده بنگاه ها و دفاتر

اسناد رسمی گذاشته است را درست تفکیک کنیم و انجام دهیم هیچ کدام

از این مشکلات پیش نخواهد آمد و ما نیز به عنوان کانون سردفتران هیچ

انتظار فراتر از قانون برای دفترخانه ها نداریم. ما اگر می خواهیم به فعالیت

بنگاه ها سروسامان دهیم باید شاخص کارمان قانون باشد که متاسفانه در بعضی جاها رعایت نمی شود.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

1 نقد وبررسی برای کارآموزی دفتر اسناد رسمی

  1. انسیه

    کارآموزی دفتر اسناد رسمی
    خیلی جامع و کامل بود امیدوارم نمره خوبی بده استاد مرسی از سایت خوبتون

افزودن نقد و بررسی

کارآموزی دفتر اسناد رسمی

1 نقد و بررسی

کارآموزی دفتر اسناد رسمی کارآموزی دفترخانه کارآموزی در محضر کارورزی

دانلود گزارش کارورزی کاربینی دفترخانه اسناد رسمی

قیمت : تومان127,000