فروشگاه

توضیحات

کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی

  برای گذراندن دوره کارآموزی وآشنایی بیشتر بارشته مربوطه وهمین طورنحوه کاردر شرکت ها و  ادارات دولتی وخصوصی نیاز به گذراندن این دوره به مدت ۲۴۰ ساعت بود .

۲-۱ مکان کارآموزی

شرکت مهندسین معمار و شهرسازی ارتیشلرا برای گذراندن دوره کارآموزی انتخاب کرده ومشغول به گذراندن این دوره به مدتی که ذکر شدگردیدم .

شرکت مهندسین معماروشهرساز ارتیشلقسمتی است که افرادی که دررشته عمران ومعماری فارق التحصیل گردیده ومهارت کامل را در این رشته واین زمینه دارا هستند مشغول به کار می شوند .

یکی از کارهای مهم در این قسمت نظارت مقدماتی برای انجام پروژه ساخت وساز است که برای ساخت باید اول از طرف شهرداری کنترل لازم به عمل

آید و مهندسی برای نظارت زمین مورد ساخت به محل مورد نظر رفته تا اگر نیاز به عقب نشینی است صورت پذیرد .عوامل مختلفی لازم است که با ید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از این عوامل مهم  مشاع بودن یامشاع  نبودن زمین است که اگر زمین مشاع باشد

در صورتی که مزروعی نباشد وخاک آن برای ساخت مناسب بوده باید تفکیک شودو مشخص شودچه قسمتی باید ساخت صورت گیرد .پس از تفکیک وصادر شدن سند جدیدومشخص شدن میزان زمینی که ساخت

باید صورت گیرد زیربنای ساختمان رامشخص می کنند که حد مجاز آن ۶۰درصد از مساحت زمین می باشد که از این حد بنا به قوانین نظام مهندسی غیر مجاز بوده وامکان اجرای پروژه انجام پذیر نخواهد بود.

کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی

یکی دیگر از عوامل مقدماتی  که مهم می باشد  ساخت افزایش طبقه است که  مقاومت طبقه زیرین درقبال نیروهای وارده بر آن را ارزیابی کرده تا مشخص شود مقاومت لازم برای ساخت امکان پذیر می باشدیا نمی باشدکه اگرساختمان مربوطه مقاومت لازم را ندار دویا ساختمان قدیمی وتعمییری

می باشد یا مدت زیادی از ساخت آن می گذردمجوز ساخت داده نمی شود . اکثر این ساختمان ها باسنگ وگل ساخته که از ساخت آنها حدوداً ۳۰یا ۴۰ سال گذشته ویا اینکه ساختمان فاقد ستون برای بارگذاری می باشد  که ساخت آنها نیز حدود ۲۰ سال پیش بوده که این گونه ساختمان ها برای ساخت طبقه بعدی مقاومت لازم را نداشته ونمی توانند باری را تحمل کنند ………………….

 

۳۲ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی
کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

۱- ۱معرفی مکان کاراموزی . ۲

۲-۱مکان کاراموزی . ۲

۳-۱پروژه در دست اقدام . ۴

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموزی

                                                                     

۸                                                                    ورودی سردر نگهبانی ۱-۵   

 

۸                                                                                             لابی۲-۵                

 

۹                                                                             فعالیت گروهی ۳-۵

 

۱۱                                                                کلاس و اتیله اموزشی۴-۵

 

۱۳                                                                              سمعی بصری۵-۵

 

۱۳                                                                                       نمازخانه۶-۵

 

۱۳                                                                           اتاق کامپیوتر۷-۵

 

۱۴                                                                                     کتابخانه۸-۵

 

۱۴                                                                   نورپردازی کتابخانه۱-۸-۵

 

۱۴                                                                اکوستیک کتابخانه۲-۸-۵

 

کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی

۱۴                                                                             سالن مطالعه۳-۸-۵

 

۱۴                                                                            قفسه کتاب۴-۸-۵

 

۱۵                                                                        جستجوی کتاب۵-۸-۵

 

۱۵                                                                     رختکن و زمین بازی۹-۵

 

۱۵                                                       تاسیسات انبار پارکینگ۱۰-۵

 

    تناسب انسانی در تعیین مبلمان ۱۱-۵                                    ۱۶

 

فصل سوم: آزمون، آموخته­ها، نتایج

 

۱-۳نتیجه گیری . ۳۷

۲-۳پیشنهادات . ۳۷

۳-۳فعالیت انجام شده کاراموز . ۳۷

۴-۳مشکلات در طول کارموزی   . ۳۷

۵-۳فرم های کاراموزی . ۳۹

۶-۳ فرم های کاراموزی . ۴۰

بعداز صادر شدن مجوز مشخصات زمینی که ساخت بر روی آن بایدانجام شودتحویل مهندس

طراح که از طرف سازمان نظام مهندسی معرفی می شود داده می شود تا بنا به مشخصات، طراحی صورت پذیردوقرارگیری قسمتهای مختلف، نور مناسب ساختمان، میزان ساخت وساز ی که باید انجام شود ،ستون گذاری ،بادبند ،فنداسیون ،نما ،برش ساختمان و………

پس از این که طراحی به پایان رسید قراردادی از طرف شهرداری به مالک داده می شود که تمام مشخصات مالک وهمینطور مشخصات طراح، شماره مهر نظام مهندسی ودر آخر امضای هردو طرف درآخربرگه وجود داشته باشدنقشه تحویل شهرداری ونظام مهندسی داده می شود تاکنترل لازم انجام پذیرد

پس از این که مورد تأییدقرارگرفت تحویل مهندس ناظر داده می شودکه مهندس ناظر نیز توسط سازمان نظام مهندسی معرفی          می گردد

وقراردادی بین کارفرماومهندس ناظر بسته می شود .بیمه کارگر نیزمطابق با مساحت زمین از طریق مهندس شهرداری نوشته می شودکه توسط مالک پرداخت می گردد .

کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی

پس از این که تمام این مراحل به پایان رسید .مالک نیاز به پروانه ساخت داردکه در آن مشخصات مالک ،مهندس ناظر، مساحت زمین فوق ،موقعیت ملک ،زیربنا ،تعداد طبقات مشخص می شود .

باگرفتن پروانه ساخت تمام مدارک تأیید شده است .

امااگر در هنگام ساخت وساز مشکل خاصی پیش آید یا بدون داشتن مجوزاز طرف شهرداری یک طبقه اضافه شود برگه توقف پرژه داده می شود که اجازه ادامه عملیات رانخواهد داشت .

بعداز اتمام ساخت وکامل شدن ساختمان باید برگه پایان عملیات ساختمانی راازمهندس شهرداری دریافت کرد پس از تکمیل پرونده ساختمانی، تحویل بایگانی داده می شود .

یکی از قوانینی که در شهرداری وجود دارد کمیسیون ماده ۱۰۰ است .که قوانینی رامشخص کرده واین قوانین رادر اختیار شهرداری ها قرار می دهد . در بعضی مواقع بعضی از ملک ها مشکلاتی دارند که نیاز به جلسه دراستان وهمینطور کمییون ماده ۱۰۰است که از طرف شهرداری شهرستان ها نماینده ای به استان برای حل مشکلات فرستاده می شود .

گاهی مواقع نیز از طرف استانداری کارشناسی را برای کنترل و نظارت ،به شهرستان های تابع فرستاده تانظارتی برروی پرژه هابه عمل آورد .

ویه قسمت از کار آموزی در یه خرابه به صورت عملی و نظارتی انجام شد

۳-۱ پروژه های در دست اقدام

۱- ساختمان شعبه ۲ آتش نشانی

   مساحت عرصه:۶۰۰ متر مربع                                                                                                         مساحت اعیانی:۷۰۰ متر

    تعداد طبقات:۲

   دارای ۴ آشیانه ویژه خودروهای سنگین اطفاء حریق ،بخش اداری شامل اتاقهای مدیریت ، کلاس آموزش وهمچنین اتاق استراحت وآشپزخانه وحمام وانبار ملزومات

طبقه بالا :پیش بینی جه…………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

1 نقد وبررسی برای کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی

  1. رحیمی

    کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی
    خیلی پروژه خوبی بود

افزودن نقد و بررسی

کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی

1 نقد و بررسی
کار آموزی معماری در شرکت مهندسین معمار و شهرسازی

قیمت : تومان99,900