فروشگاه

توضیحات

پایان نامه برنامه ریزی فازی

بهینه‌ سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

در اکثر موقعیت‌های تصمیم‌گیری با مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه مواجه هستیم. در مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه معمولاً جوابی که همزمان همه اهداف را بهینه کند موجود نیست. بنابراین در حل مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه غالباً به دنبال جوابهای بهینه توافقی هستیم. در طی سه دهه گذشته، روشهای متفاوتی برای حل مسائل تصمیم‌گیری به کار

گرفته شده است. در این میان مدل برنامه‌ریزی آرمانی روش مناسبی برای حل چنین مسائلی است. در برنامه‌ریزی آرمانی تعیین دقیق مقادیر آرمان الزامی است، اما تصمیم‌گیرنده همیشه اطلاعات کامل و دقیقی از آرمان و اهمیت هر یک را ندارد. در چنین موقعیتی، اغلب تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات و داده‌های نادقیق صورت می‌گیرد. بنابراین

با معرفی نظریه مجموعه فازی، نا دقیقی به مسائل تصمیم‌گیری سنتی وارد شد. مطابق با نظریه مجموعه فازی اهداف و قیود نا دقیق، اهداف و قیود فازی نامیده می‌شوندکه با تابع عضویت متناظرشان قابل نمایش هستند. در طول این پایان نامه، آرمانهای فازی را با تابع

عضویت تکه تکه خطی و مقعر در نظر گرفته‌ایم. تمام مدلهای برنامه‌ریزی آرمانی فازی که تا کنون با این نوع تابع عضویت‌ها برای مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه فازی طراحی شده‌اند را آورده‌ایم. در نهایت، مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی جدیدی بر مبنای مدلهای برنامه‌ریزی آرمانی پیشنهاد می‌کنیم.

کلمات کلیدی:برنامه‌ریزی آرمانی، بهینه‌سازی چندهدفه، اهمیت نسبی، بهینه‌سازی مطلوب.

 

 

 

 

 ۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه برنامه ریزی فازی را دانلود کنید

پایان نامه برنامه ریزی فازی
پایان نامه برنامه ریزی فازی

 

فهرست مطالب پایان نامه برنامه ریزی فازی

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه فازی

۱-۱٫ مقدمه                                    ۲

۱-۲٫ تعاریف اولیه مجموعه فازی                 ۳

۳-۱. اپراتورهای مجموعه فازی                   ۵

۱-۳۱. اپراتورهای جبری                        ۷

۲-۳-۱. اپراتورهای تئوری مجموعه‌ها              ۷

۱-۳-۲-۱٫ اپراتورهای نرم                      ۸

۱-۳-۲-۲٫ اپراتورهای نرم                      ۸

۱-۳-۲-۳٫ اپراتورهای میانگین                   ۹

۴-۱. تصمیم بهینه                              ۹

۱-۵٫ متغیر زبان شناختی                        ۱۰

فصل دوم: آشنایی با مدلهای برنامه‌ریزی‌آرمانی

۲-۱٫ مقدمه                                       ۱۳

۲-۲. تعاریف                                   ۱۳

 

۳-۲. مزایا و معایب روش برنامه‌ریزی‌آرمانی       ۱۶

۲-۴٫ مدلهای روش برنامه‌ریزی‌آرمانی              ۱۷

۲-۴-۱٫ مدل ارشمیدسی                           ۱۹

۲-۴-۲. مدل الفبایی                            ۲۱

۲-۴-۳٫ مدل مینیمم-ماکسیمم                     ۲۴

فصل سوم: آشنایی با مدلهای برنامه‌ریزی‌آرمانی فازی

۱-۳. مقدمه                                    ۲۷

۳-۲٫ تفاوت برنامه‌ریزی آرمانی با برنامه‌ریزی آرمانی فازی  ۲۹

۳-۳. تعاریف                                   ۲۹

۴-۳. مدلهای برنامه ریزی آرمانی فازی           ۳۳

۱-۴-۳. مدل ناراسیمهان                         ۳۳

۲-۴-۳. مدل هنن                                ۳۸

۳-۴-۳. مدل یانگ                               ۴۱

۴-۴-۳. مدل تیواری                             ۴۲

۱-۴-۴-۳. مدل جمعی ساده                        ۴۳

۲-۴-۴-۳. مدل جمعی وزن‌دار                      ۴۴

۳-۴-۴-۳. اولویت بندی در مدل جمعی              ۴۵

۵-۴-۳. مدل چن و تسایی                         ۴۸

 

۱-۵-۴-۳. مدل چن و تسایی برای آرمانهایی با اهمیت متفاوت  ۴۹

۲-۵-۴-۳. اولویت‌بندی در مدل چن و تسایی         ۵۰

۶-۴-۳. مدل دامنه متغیر                          ۵۳

۱-۶-۴-۳. روش بهینه‌سازی دامنه متغیر با دامنه متغیر دوطرفه    ۵۴

۳-۴-۶-۲٫ روش بهینه‌سازی دامنه متغیر با دامنه متغیر یک طرفه   ۵۵

۷-۴-۳. مدل اُکوز و پترویک                      ۵۹

فصل چهارم: بهینه‌سازی مطلوب برنامه‌ریزی آرمانی فازی

۴-۱٫مقدمه                                     ۶۵

۴-۲٫ روش بهینه‌سازی مطلوب برنامه‌ریزی آرمانی فازی۶۶

۴-۲-۱٫ مدل‌ بهینه سازی مطلوب برنامه‌ریزی آرمانی فازی برمبنای مدلهای برنامه‌ریزی آرمانی                             ۶۹

۴-۳٫آنالیز پارامتر                           ۷۵

۴-۳-۱٫تغییرات                                ۷۵

۴-۳-۲٫طریقه یافتن                           ۷۶

۴-۴ .آزمون عددی برای بهینگی M-پارتو          ۷۷

۴-۵٫ الگوریتم بهینه‌سازی                       ۷۸

۴-۶٫ مثال عددی                                ۷۹

۴-۶-۱٫ مینیم سازی                           ۸۱

۲-۶-۴. تست بهینگی M-پاراتو                    ۸۲

 

۳-۶-۴. کارایی                                 ۸۳

۴-۶-۴. انعطاف پذیری                           ۸۵

۵-۶-۴. تحلیل حساسیت                           ۸۵

۷-۴. نتیجه‌گیری                                ۹۲

پیوست                                        ۹۳

واژه‌نامه                                     ۱۰۳

منابع                                        ۱۰۴

 

 

 

 

فصل اول

آشنایی با مفاهیم اولیه فازی

 

 

 

پایان نامه برنامه ریزی فازی

 

 

 

 

 

 

۱-۱٫ مقدمه

در زندگی روزمره، وقایع و حوادث را توسط گزاره‌هایی مانند “امروز باران می‌بارد” بیان می‌کنیم و از این گزاره‌ها در معادلات منطقی اگر- آنگاه استفاده و تصمیم‌گیری می‌کنیم. در منطق صریح و قطعی ارزش هر گزاره می‌تواند راست یا دروغ باشد که کامپیوتر آن را با صفر و یک نشان می‌دهد.

در رابطه با منطق گزاره‌ها، نظریه مجموعه‌ها نیز مطرح می‌شود. معیار عضویت عناصر در مجموعه را تابع ‌عضویت می‌نامیم که به صورت زیر بیان می‌شود.

اکثر گزاره‌هایی که در زندگی روزمره در زبان گفتاری بیان می‌کنیم ارزش‌ مبهم و نا دقیق دارند، منطق فازی به ما اجازه می‌دهد مشکل را حل کنیم.

منطق فازی در سال ۱۹۶۵ توسط دانشمند ایرانی الاصل پروفسور «‌زاده» بنا نهاده شد.

منطق فازی مبتنی بر نظریه امکان است (در حالی که علم آمار مبتنی بر نظریه احتمال است). هنگامی که می‌گوییم “احتمال” اینکه آقای  دکتر باشد ۷۰ درصد است، یعنی ۷۰ درصد آدمهایی که در وضعیت مشابه او قرار دارند دکتر بوده اند، که چنین احتمالی استخراج شده است. اما هنگامی که می‌گوییم “امکان”اینکه آقای  دکتر باشد ۷۰ درصد است (یا به

بیان دیگر درجه ‌عضویت آقای ،۷۰ درصد است) یعنی، ۷۰ درصد از شواهدی که برای اثبات دکتر بودن لازم است، در آقای  یافت شده ‌است. این موضوع اصلا ًبه این معنی نیست که او دارای ۳۰ درصد از خواص دیگر دکتر بودن نیست. بلکه، اساساً اطلاعات ما درباره او دارای ابهام است. بنابراین، نظریه احتمال برای مواردی مناسب است که عدم اطمینان ناشی از

خواص تصادفی حاکم بر یک پدیده است. در حالی که برخی از عدم اطمینان‌ها ریشه در طبیعت تصادفی پدیده ندارد بلکه، به دلیل ناقص بودن اطلاعات و بعضاً متناقض بودن آنهاست.

۱-۲٫ تعاریف اولیه مجموعه فازی

در این بخش تعاریفی از مجموعه‌های فازی ارائه می‌کنیم.

تعریف ۱-۱. مجموعه فازی: اگر  مجموعه مرجعی باشد که هر عضو آن را با  نمایش دهیم، مجموعه فازی  در  بوسیله زوج‌های مرتبی به صورت زیر بیان می‌شود.

تابع‌ عضویت می‌باشد، که میزان تعلق  به مجموعه فازی  را نشان می‌دهد.

مثال ۱-۱٫فرض می‌کنیم میزان راحتی و مناسب بودن یک منزل با تعداد اتاق خواب‌های آن سنجیده شود. تعداد اتاق خواب‌های آن، یکی از اعضای مجموعه  می‌باشد. مجموعه فازی “منازل راحت برای یک خانواده چهار نفری” به صورت زیر بیان می‌شود.

تعریف ۲-۱. مجموعه فازی پشتیبان: یک مجموعه قطعی از  های متعلق به مجموعه مرجع  می‌باشد که تابع‌عضویت غیرصفر دارد.

تعریف ۳-۱. مجموعه فازی نرمال: مجموعه فازی  نرمال است اگر

تعریف ۴-۱. مجموعه در سطح : مجموعه در سطح  به مجموعه‌هایی از اعضای  گفته‌ می‌شود که تابع‌ عضویت آنها در مجموعه فازی  حداقل  باشد.

ضمناً مجموعه  نیز که شبیه مجموعه فوق است، مجموعه قوی در سطح  نامیده می‌شود.

مثال ۱-۲٫ در مثال۱-۱، مجموعه فازی “منازل راحت برای یک خانواده چهار نفری” می‌توان گفت:

تعریف ۵-۱. مجموعه فازی محدب: مجموعه فازی  محدب است اگر:

تعریف ۶-۱. عدد فازی:عددفازی  یک مجموعه فازی نرمالومحدب در حوزه  ‌می‌باشد که:

أ‌)   وجود داشته باشد که

ب‌)  تابع ‌عضویت   قطعه‌ای پیوسته باشد.

عدد فازی با تابع عضویت مثلثی و زنگوله ای و ذوزنقه‌ای قابل نمایش است.

پایان نامه برنامه ریزی فازی

عدد فازی مسطح با تابع عضویت ذوزنقه‌ای قابل نمایش می‌باشد.

مثال ۱-۳٫ مجموعه فازی زیر، عدد فازی “حدوداً ۱۰″می‌باشد.

که تابع عضویت زنگوله‌ای شکل دارد.

نکته ۱-۱٫ توجه داریم که معانی زیادی برای عبارات دارای ابهام مثل “حدوداً ۱۰” وجود دارد. بنابراین مجموعه‌های مختلفی ممکن است برای توصیف مفهوم “حدوداً ۱۰” به ‌کار برده ‌شود. در عملیات حساب فازی، در هر زمان تنها یک مفهوم را با توجه به نوع کاربرد،

احتیاجات و الزامات به‌کار می‌بریم، بطوریکه به معیار آن کاربرد خاص نزدیک باشد.بنابراین توابع مختلفی برای نمایش اعداد فازی وجود دارند، از جمله توابع عضویت متداول می‌توان توابع مثلثی و زنگوله‌ای و ذوزنقه‌ای (شکل۱-۱) را نام برد.

شکل۱-۱. انواع توابع عضویت (الف) مثلثی (ب) زنگوله‌ای (ج) ذوزنقه‌ای.

۳-۱. اپراتورهای مجموعه فازی

تابع عضویت عامل مشخص‌کننده یک مجموعه فازی می‌باشد. بنابراین برای اپراتورهای مجموعه فازی تعاریفی با استفاده از تابع عضویت مجموعه‌ها ارائه می‌کنیم. در این بخش ابتدا به تعاریف پیشنهادی پروفسور ‌زاده می‌پردازیم. سپس به تعاریف دیگری که در این رابطه عنوان شده، خواهیم ‌پرداخت. خواهیم دید که تعریف واحدی برای اپراتورهای مجموعه فازی وجود ندارد.

تعریف ۷-۱. اپراتور مینیمم: اگر  آنگاه تابع عضویت اشتراک دو مجموعه فازی  یعنی،  برابر است با:

تعریف ۸-۱. اپراتور ماکسیمم: اگر  آنگاه تابع عضویت اجتماع دو مجموعه فازی  یعنی،  برابر است با:

تعریف ۹-۱. مجموعه فازی متمم: مجموعه فازی  متمم مجموعه فازی  است اگر:

بلمن و گیتز [۱]در سال ۱۹۷۳ شرایطی را برای اپراتورهای فازی پیشنهاد کردند که این شرایط برای منطق گزاره‌ها بیان شده ‌است. یک مجموعه فازی  را با گزاره “عنصر x به مجموعه فازی  تعلق دارد” می‌توان جایگزین کرد. یعنی میزان راستی گزاره، درجه عضویت

عنصر x در  را نشان می‌دهد که مقداری بین صفر و یک می‌باشد. اپراتورهای “و” و “یا” در منطق گزاره‌ها مشابه اپراتورهای “اشتراک” و “اجتماع” در تئوری مجموعه‌ها می‌باشند.  و  را دو گزاره در نظر می‌گیریم به طوریکه  و  بترتیب ارزش راستی گزاره  و   …………………

[۱]Bellman and Gietz…………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

پایان نامه برنامه ریزی فازی

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بهینه‌ سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی”

بهینه‌ سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3309

قیمت : تومان9,800