فروشگاه

توضیحات

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

بیان مسأله

ظاهراً قرن ها از سقوط شیوه برده داری در سراسر جهان می گذرد اما با کمال تأسف باید

گفت که شمار بردگان در سال های آغازین قرن بیست و یکم در سایه دکترین

نظم نوین جهانی بسی افزون تر در بردگان قرن شانزدهم و هفدهم میلادی است.

بردگانی که خرید و فروش می شوند و ناخواسته به پست ترین و شنیع ترین کارها یعنی تن فروشی و روسپی گری تن می دهند.

روسپیگری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین  کجرویهای

بشری که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد.

مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً بر اساس قاچاق زنان، کودکان، یا

قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد در حالی

که قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی

بهتر به ترک خانه و میهن خود دست زده اند، نه تنها به آن دست

پیدا نکرده بلکه بیش از پیش در گردابی فرورفته که هیچ راه گریزی نمی توان یافت.

بسیاری از این زنان که اثیر دست قاچاقچیان انسان می شوند

، تنها قصد دارند با پیدا کردن کاری نسبتاً پر درآمد خود و خانواده

خویش را از فقر شدیدی که گرفتار آن هستند برهانند، اما گرفتار شده و سرنوشتی به مراتب سیاه تر از میهن پیدا می کنند.

 ۸۵صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع  دارد ۶فصل کامل

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان
تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

 

فهرست

عنوان صفحه فصل اول: کلیات مقدمه ۲ مسأله پژوهشی ۳ اهمیت مسأله پژوهشی ۴ اهداف پژوهش ۵ پرسش های تحقیق ۷ تعاریف و اصطلاحات ۱۲

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش ۱۴ فصل سوم: روش پژوهش ۱۶ فصل چهارم: یافته های پژوهش ۱۷ بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد ۲۰

بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای فساد ۲۳ بخش سوم: راههای فعالیت

باندهای قاچاق دختران ۲۴ بخش چهارم: نحوه فعالیت باند ۲۸ بخش پنجم:

مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران ۳۲ بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد ۳۳ بخش هفتم: قوانین اقدامات ۳۵ بخش هشتم:

علل فحشا ۴۶ بخش نهم: شیوه های مقابله ۵۷ فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده بخش ۱) شغل ۵۹ بخش ۲) سن ۶۱ بخش ۳) وضعیت

تأهل ۶۲ بخش ۴)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده ۶۴ فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش بخش ۱) نتایج نهایی ۶۶ بخش ۲) پیشنهادات ۶۸ منابع و مآخذ ۸۱ پیوست ها ۸۵

 

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

فصل چهارم : یافته های پژوهش

پیامبر و قرآن متناسب با اوضاع عمر رسالت، گام به گام و واقع بینانه،

در جهت تغییر ساختار مرد سالاری و احقاق حقوق برابر برای زنان کوشش به عمل آورده اند.

نگرش اسلام به زن و تنظیم حقوق او اینکه حیثیت  وی جنبه حق الله داردنه حق الناس حرمت او برای احدی روانیست وهمگان موظف به پاسداری ازمقام زن اند درخلال احکام دینی مشهوداست.

زن انسان است آن هم یک انسان بزرگ زن مربی جامعه است ازدامن انسانها پیدامی شوند

مربی انسانها زن است سعادت وشقاوت کشورها بسته به وجودزن است زن

با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند وباتربیت صحیح خودش کشور راآبادمی کند مبدأهمه سعادتها ازدامن زن بلند می شود .زن مبدأهمه سعادتها باید باشد .

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

ظلمی که به زن درفرهنگ غرب وغربی شده وبرداشت غلطی که اززن درآثارفرهنگ

وادبیات غرب وجوددارد درتمام دوران تاریخ بی سابقه است . زن راوسیله التذاذ

مرد معرفی کرده اند واسمش راگذاشته اند آزادی زن درحالیکه این درواقع

آزادی مردان هرزه برای تمتع اززن است آنها زن رابعنوان یک موجود مصرف

کننده ی دست ودلباز وکارگر کم توقع وکم طلب ارزان تلقی می کنند لکن اسلام اینها را ارزش نمی داند.

استفاده اززنان همواره مورد توجه اشخاص متمول هوسران بوده

وبالطایف الحیل ودسیسه های گوناگون ,قبح فحشاء راازبین برده وبه منظور استیلاء برجوامع ویامردم تمام تلاش خودرادرترویج هنجارشکنی ها وانحطاط اخلاقی به کارمی گیرند .

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان پایان نامه مقاله پروپوزال کار تحقیقی روسپی

تشکیل محافل عیش وعشرت درکاخهای شیوخ وبی استفاده ازوجود

زنان ودختران ، پرداخت پاداش کلان به دختران باکره درمقابل ازاله

بکارت توسط هرکدام ازشیوخ سبب به وجودآمدن باندها وشبکه هایی

سازمان یافته جهت نشان وجذب دختران وزنان شده تاباستفاده

ازروشهای گوناگون آنان رااز کشورهای هدف به کاخ حکام انتقال

وپس ازتمتع شیوخ بوالهوس پاداش وجوه نقدی پرداختی راتصاحب ومبلغی رااز وجوه موصوف دراختیار زنان اغفال شده قرارگیرد .

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

بخش ۱- ابعاد شکل گیری باندهای فساد

۱– قوادان  (خانم رئیس )

۲- رابطین

۳- دختران فراری

۴- زنان بدکاره (مطلقه – شوهردارو…)

۵- مشتریان

نقش قتوادان

نقش زنان قواد در تباهی کشاندن دختران و زنان ایرانی بسیار حائز اهمیت است شبکه های مافیایی با استفاده از قوادان در دبی حتی برای سایر شیخ

نشین های حاشیه خلیج و بعضاً برای کشورهایی از جمله تایلند، مالزی و سنگاپور زن ایرتنی اعزام می نمایند، این شبکه که برای جمع آوری زنان و دختران ایرانی از روش های مختلف استفاده می کنند.

۱- قوادان حرفه ای و کار آموزده در محیط هایی مثل مدارس، مجموعه

های تفریحی- ورزشی، آموزشگاه های هنری، استخرها، سونا، سالنهای بدنسازی، … میهمانیها و   پارتی ها با شگردهای خاص و طراحی شده وارد و دختران و زنان انگیزه دار را شناسایی و جذب می نمایند. سپس آنان را

ترمیم صورت (جراهی پلاستیک) نزد پزشک متخصص و به آموزشگاه های

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان پایان نامه مقاله پروپوزال کار تحقیقی روسپی

رقص جهت آموزش رقص- آموزش های موسیقی جهت نوازندگی، مراکز بدنسازی، جهت ترمیم و بازسازی اندام و نحوه همبستر شدن با مردان و … می برند.

۲- قوادان در شناسایی دختران جهت اعزام به دبی صرفاً به شهر تهران

اکتفا ننموده بلکه، اعزام رابطین و مراجعه به استانهای شمالی کشور، خوزستان، فارس، تبریز، اصفهان، کرج به شکار افراد مورد نظر خود اقدام می نمایند.

۳- قوادان ایرانی بعد از شناسایی دختران و زنان مورد بحث عکس های

آنها را توسط رابط به دبی ارسال و توسط قوادان ایرانی و عرب عکس ها به صورت آلبوم به شیوخ و سرمایه دارای                  ارائه می گردد.

۴- آلبوم زنان و دختران ایرانی در اکثر هتلهای دبی و نزد قوادان ساکن

دبی وجود داشته و افراد متمول با مشاهده آلبوم، فرد مورد نظر را انتخاب و زمینه برای ارتباط ایجاد می گردد.

۵- بعد از آماده شدن دختران و زنان مورد نظر از لحاظ وضعیت جسمانی

و فیزیکی از طریق آژانس های مسافرتی و توریستی و دفاتر تهیه ویزا

در تهران، شیراز، خوزستان، بوشهر و دبی نسبت به تهیه ویزا با استفاده

 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

ازرابطین ودلالان خود در سفارت امارات متحده در تهران اقدام و زمینه اعزام آنها را فراهم می سازند.

چارت تشکیلاتی یک دانسینگ در هتل به شرح ذیل است:

۱- رقاصه به تعداد کافی و انجام هنرنمایی در حضور مراجعین وتماشاگران

۲- خواننده زن ایرانی با صدای مناسب و جذابیت درجهت جلب مشتری

  ۳- نوازنده حرفه ای که بتواند با ساز خود تأثیر مناسب بر روی مشتریان بگذارد.

۴- متصدی بار (توزیع کنندگان مشروب) با داشتن تخصص لازم و جذابیت کافی در جهت جذب مشتری

۵- تعداد قواد در جهت جذب زنان و دختران و دعوت آنها با دانسینگ به منظور جذب افراد پولدار و سرمایه دار

۶- وارد کننده مشروبات قاچاق ایرانی که مشروبات مورد استفاده این دانسینگها را به صورت قاچاق از ایران و سایر کشورها (عراق، ترکیه و … ) وارد می کنند.

 

بخش دوم
ویژگی اعضا شبکه های فساد

شبکه های فساد به صورت زنجیردار به یکدیگر متصل و روز به روز بر دامنه فعالیت آنها افزوده می شود، به نحوی که برخی افراد رابطه میان دو شبکه بوده و با به طعمه گذاری دختران و زنان فاسد و یا آناده برای فساد، آنان را به درون شبکه های خود هدایت و در اختیار مشتریان                   قرار می دهند.

سادگی، ناآگاهی، کنجکاوی و برتری جویی نسبت به همسیالان در میان دختران، کمبودها و عقده های روانی، مشکلات مالی و خانوادگی و دوستان

ناباب در زنان از عواملی هستند که در اکثر افراد بدکاره حداقل یکی از آنها به عنوان اصلی ترین عامل سوق دادن آنها به دام فساد دیده می شود.

مسلم است زمینه های بروز فساد در دختران نسبت به زنان تفاوتهای آشکار با یکدیگر دارند. معمولاً پس از شروع فعالیت های مفسده برانگیز بروز یک

حالت در دختران و زنان بدکاره عمومیت پیدا می کند و آن نوعی بحران هویت و بی تفاوتی است و ممکن است دست به هر کاری بزنند از اینرو علاوه بر

ارتباط نامشروع مواردی نظیر صرف مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر، به دام کشیدن سایر اعضا خانواده، بی تفاوتی اموری هستند که در میان اغلب شبکه های فساد مشاهده شده است……………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

1 نقد وبررسی برای تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

  1. حسن

    تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

افزودن نقد و بررسی

تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

1 نقد و بررسی
 تجارت خرید و فروش دختران و قاچاق زنان

قیمت : تومان11,900