فروشگاه

توضیحات

طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

مرکز داده، یک انبار متمرکز برای ذخیره سازی، مدیریت و انتشار داده ها و اطلاعات در یک مرکز علمی یا یک تجارت خاص می باشد. در بسیاری از شرکتها، مرکز داده می تواند عملیات بسار بزرگ و پیچیده ای باشد، چرا که بایستی به صورت منظم به تجهیزاتی مثل سرورها و واحدهای

ذخیره سازی رسیدگی نمود. به خاطر وجود تعداد بسیار زیاد داراییهای مربوط به

فناوری ارتباطات در یک مرکز داده که بایستی مدام پیگیری و مدیریت شوند، باید سیتمهای جدیدی داشته باشیم که بتوانند به این نیازها پاسخگو باشند.

شناسایی از طریق امواج رادیویی یا RFID یکی از این راه حلها می باشد.

RFID سیستمی است که هویت یک شیء یا یک فرد را از طریق امواج رادیویی انتقال می دهد. یک سیستم RFID از ۴ جزء آنتن، برچسب(RFID)، دستگاه قرائتگر(Reader) و یک دستگاه کنترل کننده(Host) تشکیل میشود. جای

تعجب نیست که پیگیری منابع و حفظ امنیت، یکی از رایجترین کاربردهای RFID می باشد.

طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

چندین سال است که دردنیا RFID به عنوان یک کلید الکترونیکی برای کنترل کسانی که به ساختمانهای اداری یا فضاهای داخلی آن دسترسی دارند، استفاده می شود.

به منظور حل چالش مربوط به شناسایی صحیح داراییها و افزایش امنیت در مراکز داده، در این

تحقیق برای پیاده سازی RFID در مراکز داده مدلی متشکل از ۳۷ مرحله ارائه داده ایم.

سپس از یک نمایش ۴ لایهای برای مدلسازی امنیت سیستم در نقاط مختلف یک مرکز داده استفاده
می کنیم. در انتها، مدل امنیتی ارائه شده را با نرم افزار Enterprise Dynamic شبیه سازی می کنیم. با استفاده از این مدل، امنیت مراکز داده و توانایی پیگیری منابع در آن افزایش خواهد یافت.

 

 ۱۱۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID
طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲

فصل اول : بیان مساله ۴
۱٫۱٫ موضوع تحقیق ۵
۲٫۱٫ اهداف تحقیق ۶
۳٫۱٫ سوالات تحقیق ۶
۴٫۱٫ قلمرو تحقیق ۶
۱٫۴٫۱٫ قلمرو مکانی ۶
۲٫۴٫۱٫ قلمرو زمانی ۶
۳٫۴٫۱٫ قلمرو موضوعی ۷
۵٫۱٫ روش تحقیق ۷

فصل دوم : شناخت مراکز داده ۸
۱٫۲٫ تاریخچه و تعریف ۹
۲٫۲٫ فضاهای موجود درمرکزداده ۱۱
۳٫۲٫ روش طراحی ۱۵

۱٫۳٫۲٫ بررسی نیازهای حرفه ای و فنی و امکان سنجی اولیه ۱۵

۲٫۳٫۲٫ طراحی مرکزداده ۱۵
۳٫۳٫۲٫ پیاده سازی مرکزداده ۱۶
۴٫۳٫۲٫ ارزیابی مرکزداده برمبنای استاندارد ۱۶
۴٫۲٫ دسته بندی مراکزداده ۱۶
۵٫۲٫ ساختارشبکه ای مرکزداده ۱۷
۶٫۲٫ ساختار برنامه کاربردی مرکزداده ۱۷
۷٫۲٫ استاندارد مرکزداده ۱۷
۸٫۲٫ امنیت درمرکزداده ۱۸
۹٫۲٫ مزایا ی مرکزداده ۱۹
۱۰٫۲٫ نمونه ای از مرکزداده ۲۰

فصل سوم : آشنایی با فناوری RFID 22
۱٫۳٫ سیستم های شناسایی ۲۳
۱٫۱٫۳٫ OCR 23
۲٫۱٫۳٫ روش های بیومتریک ۲۳
۳٫۱٫۳٫ کارت های هوشمند ۲۴
۴٫۱٫۳٫ سیستم های بارکد ۲۴
۵٫۱٫۳٫ سیستم های RFID 25
۲٫۳٫ تاریخچه RFID 26
۳٫۳٫ اجزای تشکیل دهنده سیستم RFID 28
۱٫۳٫۳٫ برچسب ۲۹
۱٫۱٫۳٫۳٫ دسته بندی بر اساس نوع فعالیت ۲۹
الف. برچسب فعال ۳۰
ب. برچسب نیمه فعال ۳۰
ج. برچسب غیرفعال ۳۰
۲٫۱٫۳٫۳٫ دسته بندی بر اساس کارکرد حافظه داخلی ۳۱

طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

الف. دسته صفر ۳۱
ب. دسته یک ۳۱
ج. دسته دو ۳۱
د. دسته سه ۳۲
ه. دسته چهار ۳۲
۲٫۳٫۳٫ دستگاه قرائتگر ۳۲
۳٫۳٫۳٫ آنتن ۳۴
۴٫۳٫۳٫ دستگاه کنترل کننده ۳۵
۴٫۳٫ محدوده فرکانسی RFID 35
۵٫۳٫ استانداردهای RFID 36
۱٫۵٫۳٫ استاندارد ISO 36
۱٫۱٫۵٫۳٫ خصوصیات فیزیکی ۳۸
۲٫۱٫۵٫۳٫ توان فرکانس رادیویی و محوه ارسال فریم ها ۳۸
۳٫۱٫۵٫۳٫ پروتکل انتقال داده ۳۹
الف. کدیکتا (UID) 39
ب. شناسه خانواده برنامه کاربردی(AFI) 40
ج. شناسه فرمت ذخیره کردن داده (DSFID) 40
د. بررسی افزونگی دوره ای (CRC) 40
۲٫۵٫۳٫ استاندارد EPC 40
۳٫۵٫۳٫ استاندارد IP-X 43
۶٫۳٫ کاربردهای RFID 43

۷٫۳٫ مزایا و معایب سیستم های RFID 47
۸٫۳٫ مقایسه بارکد با فناوری RFID 49
۹٫۳٫ امنیت فناوری RFID 52

فصل چهارم : کاربردهای RFID در مراکزداده ۵۴
۱٫۴٫ مدیریت منابع ۵۵
۲٫۴٫ پیشگیری از سرقت ۵۷
۳٫۴٫ تائید اصالت تجهیزات ۵۸
۴٫۴٫ نگهداری و کنترل تاریخ مصرف منابع و تجهیزات ۵۹

طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

۵٫۴٫ مکان یابی اشخاص ۵۹
۶٫۴٫ کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه ۶۰
۷٫۴٫ ردیابی کانتینرها و لیفتراک ها ۶۱
۸٫۴٫ مدیریت ابزارهای موجود ۶۱
۹٫۴٫ ردیابی منابع قابل استفاده مجدد ۶۲

فصل پنجم : مدل پیشنهادی ۶۳

فصل ششم : شبیه سازی ۸۳
۱٫۶٫ تعریف کار ۸۴
۲٫۶٫ نرم افزار Enterprise Dynamic 85
۱٫۶٫ مراحل شبیه سازی مدل پیشنهادی ۹۰

فصل هفتم : بحث و نتیجه گیری ۹۹
۱٫۷٫ بحث و نتیجه گیری ۱۰۰
۲٫۷٫ آینده فناوری RFID 103

مراجع ۱۰۴
پیوست ۱۰۷

 

طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

مقدمه
با توجه به پیشرفت روز افزون سیستم های کامپیوتری، امروزه فناوری اطلاعات به یکی از اساسیترین ابزارها در زمینه های مختلف تبدیل شده به طوریکه داده های الکترونیکی هرسازمان عملاً به صورت مهمترین دارایی آن سازمان درآمده است. در این میان، مراکز داده نقشی اساسی در ساماندهی و

متمرکز نمودن منابع و ظرفیت های محاسباتی یک سازمان جهت یکپارچه سازی تجهیزات، اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضایی کاملاً مطمئن و دارای قابلیت گسترش را به عهده دارد. در نتیجه تمامی سرویس های ارائه شده در آنها باید دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه ای

عمل نمایند. ایجاد یک مرکز داده به برنامه ریزی بسیار دقیق و گسترده نیاز دارد و اهداف مورد نظر از طراحی آن باید به وضوح تعریف شده باشد تا نیل به آن اهداف امکانپذیر شود،. بنابراین وجود یک مرکزداده یکپارچه و منسجم در هرکشور جزئی از الزامات می باشد.

از جمله چالش های اساسی در مراکزداده که درحال حاضر نمود زیادی پیدا کرده، می توان به مسئله حفاظت و ایمن سازی اطلاعات در مقابل حملات نفوذگران و کنترل دسترسی افراد اشاره نمود. بنابراین دید کافی و همه جانبه و بهره گیری از علوم روز بسیار ضروری است. برای این منظور

می توان از سیستم های مبتنی بر RFID در حوزه امنیت استفاده نمود. به طورکلی شناسایی خودکار و نگهداری داده ها روشی است که در آن تجهیزات

سخت افزاری و نرم افزاری ، قادر به خواندن و تشخیص داده ها بدون کمک گرفتن از یک فرد هستند. اخیراً این روش جهت شناسایی افراد یا کالاها مورد توجه متخصصین و محققین علم فناوری اطلاعات و علم الکترونیک قرار گرفته است.

طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

در این تحقیق جهت حفظ مسائل امنیتی و تسهیل در تردد روزمره منابع سازمانی در محدوده های امنیتی مختلف از یک مرکز داده، از فناوری RFID استفاده می کنیم.
این مستند شامل هفت فصل می باشد. در فصل اول کلیات تحقیق از جمله موضوع تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق، محدوده مکانی و زمانی تحقیق و روش انجام آن آورده شده است. در فصل دوم به تعریف مراکزداده، ساختار و اجزاء تشکیل دهنده و مشکلات آن می پردازیم. در فصل سوم ضمن تشریح

فناوری RFID، مزایا و معایب آن بیان شده و کاربردهای آن نام برده می شود. در فصل چهارم به کاربردهایRFID درمراکزداده پرداخته شده است. دربخش پنجم یک مدل امنیتی برای مرکزداده نشان داده شده و در فصل ششم شبیه سازی مدل با استفاده از نرم افزار Enterprise Dynamic بیان شده است. در فصل هفتم، بحث و نتیجه گیری مطالب و درپایان نیزمنابع مورد استفاده در این تحقیق بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم
آشنایی با فناوری RFID

 

 

 

 

۳-۱ سیستم های شناسایی
امروزه امر تشخیص و شناسایی افراد، اشیاء و کالاها از جمله موارد متعددی است که همواره بشر در راه آسانترکردن آن روز به روز به پیشرفت های جدیدی دست پیدا می کند. اصولاً به هر سیستمی که قادر به خواندن و تشخیص اطلاعات افراد یا کالاها باشد سیستم شناسایی گفته می¬شود.

به طور کلی شناسایی خودکار و نگهداری داده ها روشی است که طی آن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری قادر به خواندن و تشخیص داده ها بدون کمک گرفتن از یک فرد هستند. ازجمله سیستم های شناسایی عبارتند از:…………..
………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

1 نقد وبررسی برای طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

  1. داود

    طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری
    RFID

افزودن نقد و بررسی

طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

1 نقد و بررسی
طراحی و شبیه سازی مدلی جهت احراز هویت ردیابی در مراکزداده با فناوری RFID

قیمت : تومان9,900