فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از ۶۰ زن

شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد

۱۳۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان
بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

 

فهرست مطالب

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول:…………………………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………..

متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها……………………………………………………………………….

فصل دوم:……………………………………………………………………………………………………

دین و تعاریف آن………………………………………………………………………………………….

دو معنی برای دین در تاریخ ادیان…………………………………………………………………..

مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین…………………………………………………….

خاستگاه و نقش دین……………………………………………………………………………………..

تاریخچه دینداری………………………………………………………………………………………….

ضرورت دینداری و خدا پرستی……………………………………………………………………..

ارزش زندگی دینی………………………………………………………………………………………..

آثار دین در زندگی………………………………………………………………………………………..

فواید دینداری در حیطه روان شناختی…………………………………………………………….

نقش روانی دین…………………………………………………………………………………………….

دین و جامعه………………………………………………………………………………………………..

نقش اجتماعی دین…………………………………………………………………………………………

علل رویگردانی از دین…………………………………………………………………………………..

روشهای اندازه گیری دینداری……………………………………………………………………….

تاریخچه روانشناسی دین……………………………………………………………………………….

حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین………………………………………………….

دیدگاه‌های نظری در مورد دین………………………………………………………………………

طلاق و تعریف آن…………………………………………………………………………………………

تاریخچه طلاق در جوامع قدیم………………………………………………………………………..

طلاق در ادیان………………………………………………………………………………………………

طلاق در کشورهای مختلف…………………………………………………………………………….

نظر اسلام پیرامون طلاق……………………………………………………………………………….

مشکلات ناشی از طلاق………………………………………………………………………………….

علل و عوامل طلاق………………………………………………………………………………………..

دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق……………………………………………………………………..

تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق………………………………………………………..

فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………..

طرح پژوهشی……………………………………………………………………………………………….

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………..

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………..

فصل چهارم:………………………………………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری……………………………………………………………………….

توصیف داده‌ها……………………………………………………………………………………………..

تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم:…………………………………………………………………………………………………..

خلاصه نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………….

محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………….

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………

پیوست

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند (ساچمن و ماتیوز، ) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند

و به دین به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی، )

طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به گسست

خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، ).

طلاق همان گونه که یک پدیده اجتماعی است و در راه شناخت آن به علل و عوامل اجتماعی باید پرداخت یک پدیده روانشناختی یا بهتر (روانشناختی- جامعه شناختی) نیز‌هست. باید از طریق آموزش، حساس‌سازی انسان‌ها، آگاه سازی آنان و در نهایت ایجاد همدلی چنان کرد که حتی نام طلاق، زشت باشد انسان را ناخوش آید و دل را آزار دهد.

حراست از میثاق مقدس زوجیت، هدفی پاک و بزرگ است، چه برای سعادت انسانها، چه برای جامعه، در کشاکش گردونه زندگی، آنانی باقی می‌مانند که رشته‌های پیوند خانوادگی آنان مستکم‌تر است. در سختیهای زندگی تنها خانواده پیام آور جاودان محبت و حمایت است و آنان که به دیگر نهادها دل خوش کنند، با شکست روبرو می‌شوند (ساروخانی، ).

بیان مسئله

در بین تمام نهادها، سازمانها و موسسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیتی خاص دارد، تمامی آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده‌اند، همه مصلحین و اندیشمندان بر خانواده و اهمیت حیاتی آن بر جامعه، تاکید ورزیده‌اند. بدرستی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده‌های سالم برخوردار نباشد

، باز بی هیچ شبهه هیچ یک از آسیبهای اجتماعی نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، ) با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت بهداشت روانی افراد جامعه قائل است بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و سرانجام ریشه دار شدن این مشکلات که منجر به جدایی می‌گردد ضروری بنظر می‌رسد.

گیلن[۱] و پوز (۱۹۸۸) هم چنان اسپروسگی[۲] و هاگستون[۳] () نشان داده‌اند افرادی که برای مدت طولانی با هم زندگی می‌کنند دین را به عنوان مهمترین عامل رضایت مندی در زندگی‌تلقی می‌کنند. جریگان[۴] و‌ناک بعد از‌بررسی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دین مهمترین عامل ثابت و پایداری در ازدواج است (همان منبع).

کیم و دیگران (۲۰۰۴) به این نتیجه رسیدند دین با هیجانات مثبت مثل خوش خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطه مثبت دارد.

شرکات (۲۰۰۴) بعد از بررسی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که اختلاف دینی در خانواده‌ها موجب بروز مشکلات برای ازدواج می‌شود که منجر به کاهش رضایت مندی و افزایش تعارضات زناشویی و طلاق می‌شود.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت باورها و نهادهای دینی بر انسان و زندگی فردی و اجتماعی او کاملا آشکار است. این به شکلهای مختلف در هر فرهنگ شناخت شده‌ای وجود دارد معمولا نقش اصلی و‌اغلب محوری را‌در زندگی افراد آن‌بازی می‌کند. بسیاری از مردم دنیا امروزه خود را‌دیندار می‌دانند و‌انگیزه‌های دینی، در شکل گیری حرکتهای اجتماعی و سیاسی معاصر مشهود است. (آرین، ).

اخیرا پژوهشهای متعددی در مورد اثر دین بر سلامت روان انجام شده است، نتایج تحقیقات نشان دهنده اثر مثبت بر سازگاری و بهداشت روانی و اثر کاهنده دین بر علائم بیماری بوده است (گری و همکاران، ) آلن برگین (۱۹۹۲) یکی دیگر از محققین است که طی پژوهشهای ده ساله (۱۹۹۱- ۱۹۸۰) با عنوان کردن نقش ارزشها در روان‌درمانی و‌ارتباط آن‌با بهداشت‌روانی شخصا‌به ضرورت‌بکارگیری موضوعات ارزشی و دینی در

آموزشهای بالینی و آموزش بیماران مشخصا تاکید می‌کند. او در سال ۱۹۸۰ چنین ادعا کرد که به عنوان یک روان شناس نمی‌خواهد از مذاهب متعارف و سازمان یافته بعنوان فرآیند کلی حمایت کند ولی از تئوریهایی که بخشی از زندگی دینی هستند و دارای بیشترین منابع بهداشتی می‌باشند حمایت می‌نماید. او همچنین می‌گوید: اعتقاد دینی که مبنی‌بر علوم روان شناختی هستند دارای تاثیراتی بر ساختار اجتماعی می‌باشند.

(برمر، آبریگو، شوسترم، ۱۹۹۳) خانواده اساسا کانون کمک، تسکین، التیام و شفا بخشی است، کانونی است که باید فشارهای روانی وارد شده بر اعضا‌خود را تخفیف‌دهد و راه رشد و شکوفایی آنها را هموار کند، اگر خانواده محیط سالم و‌سازنده‌ای برای اعضا خود باشد و نیازهای جسمانی و روانی آنها را برآورده کند کمتر ممکن است به نهادهای درمانی خارج از خانواده احتیاج پیدا کند. (ثنایی، )

معمولا خانواده سالم افراد سالم را تحویل اجتماعی می‌دهد و خانواده ناسالم موجب بروز مسائل فراوانی در سطح جامعه خواهد شد و اگر سعی در بهبود و پیشرفت خانواده نشود، مشکلات اجتماعی روز به روز بیشتر خواهد شد. (ستیر، )

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

نگاهی به آمار فزاینده طلاق در جوامع مختلف و بویژه در کشور ما در سالها اخیر لزوم توجه بیش از حد به عوامل زمینه ساز طلاق و نحوه مقابله موثر با پدیده شوم طلاق را آشکارتر می‌سازد.

طلاق، آفتی اجتماعی است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند نسبت به آن بی توجه بماند: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند. اگر از خانواده‌هایی استوار برخوردار نباشد. هرگز هدف این نیست که قوانین در حذف طلاق وضع شود، طلاق هست. همانگونه که جامعه هست و ارتباطات انسانی هست. هرگز نمی‌توان تصور کرد که تمامی ارتباطات انسانی‌برجا می‌ماند و‌هرگز هیچ‌ارتباطی آسیب نبیند، اما جامعه باید در اندیشه کاستن از تعداد طلاق باشد. بیان زیبای پیامبر اکرم (ص) را به یاد آوریم: «انعبض الاشیاء عندی الطلاق» «بدترین امور برای من طلاق است.»

اگر جامعه‌ای به سوی افزایش طلاق رود، بی هیچ شبهه، در آستانه بحران قرار دارد. بدین سان به درستی می‌توان گفت: میزان طلاق، نشانه دقیق سلامت یا بیماری جامعه است. (ساروخانی، ).

از حیث نظری یا عملی بحث و تحقیق کند. بلکه فقط می‌خواهد راهبردی عملی جهت کشف و درک رابطه دینداری با میزان طلاق افراد مذهبی در مقایسه با افرادی که از این نظر در سطح پایین قرار دارند، ارائه نماید. (ابراهیمی، )

 

فرضیه پژوهش

در این پژوهش فرض بر این است که بین دینداری و میزان طلاق زنان رابطه وجود دارد.

متغیر مستقل

متغیری است که توسط پژوهشگر دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تایید و رابطه آن با متغیر دیگری اندازه گیری شود. (دلاور، )

در پژوهش حاضر متغیر مستقل دینداری می‌باشد.

تغییر وابسته

متغیری که مشاهده یا اندازه گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم گردد. (دلاور، ) در پژوهش حاضر میزان طلاق متغیر وابسته می‌باشد.

تغییر کنترل

گاهی اوقات در یک پژوهش آزمایشی متغیرهایی دریافت می‌شود که تاثیر برخی از آنها در تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته باید خنثی یا ثابت نگه داشته شوند. این متغیرها که تاثیر آنها باید خنثی یا حذف شود متغیر کنترل نامیده می‌شود. (دلاور، )

در این پژوهش متغیر کنترل عبارتند از:

سن: کلیه آزمودنیها در مقطع سنی ۲۰ الی ۳۵ سال قرار دارند.

تحصیلات: کلیه آزمودنیها دارای تحصیلات سیکل تا فوق لیسانس می‌باشند.

تعریف عملیاتی دینداری

میزان شدت یا ضعف ارتباط معنوی انسان با قدرت ماوراء الطبیعه (در عمل) که در این پژوهش از طریق پرسشنامه معبد گلزاری سنجیده شده است.

تعریف عملیاتی طلاق

 

فصل اول

 

تعریف دین

دین‌عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که پیغمبران از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‌اند. (طباطبایی، )

دانستن این عقاید و انجام این دستورها سبب خوشبختی انسان در دو جهان است. (طباطبایی، ) اگر ما دیندار باشیم و از دستورهای خدا و پیغمبر اطاعت کنیم در این دنیای گذرا خوشبخت و در زندگی جاوید و بی پایان جهان دیگر هم سعادتمند خواهیم بود. (طباطبایی، )

«ان الذین آمنوا والذین هادوالصائبین و النصاری من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم.» (سوره بقره، آیه ۶۲)

از میان کسانی که مسلمان یا یهودی یا نصرانی نامیده می‌شوند، آنان که براستی به خدا و روز حیات ایمان آورده‌اند و عمل شایسته دارند پیش خدا دارای پاداش نیک خواهند بود.

تعریف واژه دین در فرهنگ آکسفورد یک دید کلی می‌دهد و بیشتر تعریف دقیقی از دین‌خود کامه است در فرهنگ یاد شده این عبارت است از شناسایی یک قدرت نامرئی برتر که بر‌سرنوشت انسان تسلط داشته و واجب الاحترام و اطاعت می‌باشد. (جمالی، به نقل از فروم).

سید قطب می‌گوید: دین به معنای راه است راهی که به سوی سعادت و هدف نهایی انسان همان رسیدن به سعادت است. (جمالی، به نقل از طباطبایی)

ویلیام جیمز در کتاب دین و روان، دین را عبارت از نظم نامرئی موجود در جهان می‌داند که وظیفه‌ی انسان هماهنگی با این نظم است. او در بررسی‌های خود چیزی مشترک را‌در ادیان‌مختلف یافت که آن رهایی از ناراحتی و دست یابی به آرامش بود.

به نظر یونگ دین به میزان قابل ملاحظه‌‌ای جنبه‌ی روان شناختی دارد. یونگ دین را با توجه ریشه‌ی لاتینی آن عبارت از تفکر از روی وجدان می‌داند (جمالی، )

کلمه دین در زبان عربی اشاره دارد به علاقه و ارتباط میان دو طرف که یکی از دو طرف، طرف مقابل را بزرگ می‌دارد و طرف دیگر در برابر طرف مقابل خاضع است. اگر طرف اول به کلمه «دین» وصف گردد: «دین» عبارت از خضوع و انقیاد می‌باشد و اگر طرف دوم به کلمه دین وصف شود،

 


[۱] . Glenn

[۲] . Sparawski

[۳] . Hovghston

[۴] . Jerrigan

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. بطور کلی تجزیه

و تحلیل عبارتست از: روشی که از طریق آن فرآیند‌پژوهش، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت می‌شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می‌گیرند، خیلی گسترده و وسیع هستند پژوهشگران برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه‌هایی

که صورت بندی کرده‌اند، از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کنند. (دلاور، )

در‌پژوهش حاضر که به‌بررسی رابطه‌دینداری و میزان طلاق در میان زنان شهرستان پرداخته‌شده است.

محقق بعد از اجرای آزمونهای مورد نظر، اقدام به استخراج داده‌ها نموده است.

 

فصل پنجم

 

خلاصه نتایج پژوهش

برای آزمودن این فرضیه که بین دینداری و میزان طلاق رابطه‌ی معنا دار وجود دارد، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

در ضریب همبستگی دو فرض مطرح است:

۱٫ فرض صفر H0: رابطه بین دو متغیر دینداری و طلاق مساوی یا صفر است و بین این دو متغیر همبستگی وجود ندارد.

۲٫ فرض خلاف H1: بین دو متغیر دینداری و میزان طلاق همبستگی وجود دارد.

براساس یافته‌های این پژوهش و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی فرض خلاف

(فرضیه پژوهش) تایید و فرضی صفر یعنی عدم رابطه معنی دار میان متغیرها (دینداری و طلاق) رد می‌گردد.

لذا بر این اساس میان دینداری و میزان طلاق رابطه معنا داری وجود دارد.

محدودیتهای پژوهش

علیرغم تنگناها و محدودیتهای مربوط به تحقیق و پژوهش در مسائل روان شناختی خصوصا در

حوزه انسان با توجه به فراوانی متغیرها و پیچیدگیهای ذهنی و روانی و عاطفی و تاثیر محیط و موقعیتهای گوناگون در کنش و واکنش و ظهور رفتار نباید از نظر دور داشت که تحقیقات‌مربوط به امور انسان علاوه بر راهگشایی

مسایل انسانی، ما را با عوالم ناشناخته او آشنا می‌سازد و این یک حقیقت است که دانسته‌های ما نسبت به نادانسته‌های ما درباره انسان به مراتب کوچک و حقیر است. بنابراین تحقیق در‌حوزه انسان و دسترسی به نتایج مطمئن، خود تحقیقات گسترده‌تر و نمونه فراوانی را می‌طلبد.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان”