فروشگاه

توضیحات

بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی

در پژوهش حاضر، سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای این منظور یک گروه نمونه ۵۰ نفری (شامل ۲۵ نفر از معلمان کودکان عقب مانده ذهنی و ۲۵ نفر از معلمان کودکان عادی)

از شهر تهران از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب و تست اضطراب اشپیل برگر بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان داد که:

بین میزان اضطراب معلمان کودکان عادی و عقب مانده ذهنی تفاوت معنادار وجود ندارد.

۱۰۲ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع ،جامعه آماری و پرسشنامه دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی
بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی

 

 

بیان مسئله:

معلمان همچون دیگر انسانها در معرض همه اضطربات و عوامل عاطفی و

احساسی هستند که می‌تواند نحوه برخورد آنها را نه تنها با دانش‌آموز خود،

بلکه با کلیه انسانهای پیرامونشان دگرگون کرده، زندگی ویژه ای را برای آنها

به وجود آورد. اندکی احساس اضطراب در ابتدای تدریس تدریجاً به اضطرابی

بزرگتر مبدل می شود که تدریس را برای معلم دشوار و حتی ناممکن سازد،

به عبارت دیگر، احساس اضطراب در یک کلاس ممکن است در کار آن روز یا

بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی

هفته و حتی آن دوره معلم اثر منفی بگذارد و به کلی او را از کارش بازدارد

(فرهنگی، ۱). حال اگر دانش‌آموزان این معلم، کودکان استثنایی بخصوص

عقب مانده ذهنی باشند، مسلماً نگرش معلم نسبت به آنها نسبت به

کودکان عادی متفاوت خواهد بود، در نتیجه سطح اضطراب این معلمان هم

متفاوت از معلمان کودکان عادی خواهد بود. لذا این تحقیق بر آن است که

به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین سطح اضطراب آشکار و پنهان معلمان کودکان استثنایی و عادی تفاوت وجود دارد؟

هدف پژوهش :

هدف پژوهش مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)

و معلمان کودکان عادی می باشد. از آنجا که مسئله اضطراب

معلمان، اصولاً چیزی نیست که تنها به شخص معلم تأثیر بگذارد،

و این معضل قطعاً از طریق معلم به اقشار آینده ساز جامعه و درواقع اکثریت

جامعه ممکن است منتقل شود و اثر نامطلوبی از خود باقی گذارد.

لذا در این پژوهش سعی بر این است که به علل و عواملی که سبب ساز اضطراب معلمان می‌شود،

پرداخته شده و سپس در یک مقایسه، این سطح

اضطراب را بین معلمان کودکان استثنایی و عادی مورد بررسی قرار داده و در نهایت راه حلهایی را برای رفع مشکل پیدا کرده و ارائه شود.

 

پرسش پژوهش:

آیا بین معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) از لحاظ سطوح اضطراب آشکار و پنهان تفاوت وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش:

۱-    بین سطح اضطراب آشکار معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی تفاوت معنی دار وجود دارد.

۲-    بین سطح اضطراب پنهان معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی تفاوت معنی دار وجود دارد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

اضطراب معلم کار تدریس را برای آنها دشوار کرده، از درجه موفقیت آنها به میزان قابل توجهی می کاهد. اندکی احساس اضطراب در ابتدای تدریس، تدریجاً به اضطرابی بزرگتر مبدل می شود که تدریس را برای معلم دشوار و حتی ناممکن

می سازد، به عبارت دیگر، احساس اضطراب در یک کلاس ممکن است در آن روز یا هفته و حتی آن دوره معلم اثر منفی بگذارد و به کلی او را از کارش بازدارد.

هیچ معلمی حتی پس از سالهای متمادی تدریس، در مقابل روشهای نادرست و ناموفق و در مقابل دانش‌آموزان مسأله ساز،

از ترس از صحنه مصونیت ندارد. اضطراب معلم براثر «پیشگویی خود کامرواساز[۱]» خود او بیشتر گسترش می یابد و رفتار نادرستی را در او پدید می آورد.

در چنین موردی رفتار او کاملاً به انتظاراتش وابسته است و همین انتظارات، وضعیتی را در او ایجاد می کند که توقع پیدا می کند تمام دانش‌آموزان در

کلاس او سراپاگوش باشند و دست از پا خطا نکنند. اما از آنجا که در این مورد بخصوص در کار خود موفق نیست، به رفتاری اضطراب آلود دست می زند و

همین رفتار عامل تشدیدکننده رفتار نادرست‌تر در دانش‌آموزان می گردد (فرهنگی، ۱).

هر دو گروه معلمان کودکان عادی و استثنایی به خاطر شرایط

بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی

ویژه کاری از لحاظ سطح سلامت جسمی، روانی، رفتاری و شخصیتی دچار دگرگونی می شوند. اما در این میان معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده

ذهنی) احتمالاً به علت احساس مسئولیت و مراقبت و دخالت در درمان این کودکان از یک سو و سروکار داشتن با قشر بیماران ذهنی از سوی دیگر،

استرس بیشتری را نسبت به معلمان کودکان عادی تجربه می کنند و در نتیجه نشانه های روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی متفاوتی را ظاهر می

سازند (صادقی. پس پرداختن به چنین پژوهشی لازم و ضروریست، زیرا با کاهش اضطراب و بهبود بخشیدن به بهداشت روانی معلمان، می‌توان

سبب رضایت هر چه بیشتر آنها نسبت به شغل پرمسئولیت و انسان

سازشان شد و با چاره جویی و رفع نسبی مشکلات آنها می توان زمینه علاقه‌مندی هر چه بیشتر ایشان را نسبت به تحقیق و تفحص بیشتر کرد، و در نتیجه با بار علمی بیشتر و نشاط روحی و روانی بالاتر آنها را در جهت خدمت به

جامعه دانش‌آموزان و تعلیم و تربیت مفیدتر آنها را سوق داده و در نتیجه

با کارآمدتر شدن هر چه بیشتر این معماران جامعه، در انتظار جامعه ای سالم تر و موفق تر بود.

تعاریف عملیاتی پژوهش:

حالت اضطراب[۲] : احساس ناخوشایند، زودگذر و آگاهانه ای از تنش، بیم، عصبیت و نگرانی است که با فعال شدن یا برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار و رفتارها و واکنشهای مربوط به آن (تعرّق، لرزش، افزایش ضربان قلب و غیره) همراه است.

صفت اضطراب[۳]: انگیزه یا زمینه رفتاری است که فرد را آماده می کند تا در مقابل موقعیت های بسیاری که خطری ندارند، مضطرب شود و نسبت به آنها حالت اضطراب داشته باشد.

معلم مدارس عادی: کسی است که به صورت استخدام رسمی در مناطق ۱۹گانه مدارس عادی

شهر تهران در مقطع ابتدایی مشغول به تدریس است.

معلم مدارس استثنایی: کسی است که به صورت استخدام رسمی در مناطق مختلف مدارس استثنایی (عقب مانده ذهنی) شهر تهران در مقطع ابتدایی مشغول به تدریس است.

اضطراب پنهان: در این پژوهش یعنی نمراتی که فرد در مقیاس اشپیل برگر به دست می آورد.

بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی

اضطراب آشکار: در این پژوهش یعنی نمراتی که فرد در مقیاس اشپیل برگر به دست می آورد.

خلاصه فصل:

همان طور که در مقدمه ذکر شد بیشتر معلمان از اضطرابات

و دلواپسیهایی که از منابع بسیاری نشأت می گیرد در عذاب اند، این اضطراب ها از هر منبعی که باشد، کار تدریس را برای آنها دشوار کرده از درجه موفقیت آنها به میزان قابل توجهی می کاهد.

هدف از این تحقیق: بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) بوده است. از آنجا که مسئله اضطراب معلمان، اصولاً چیزی نیست که تنها به شخص معلم تأثیر بگذارد لذا در این پژوهش سعی بر این است که به علل و عوامل که سب ساز اضطراب معلمان می شود، پرداخته شود.

در نتیجه پرداختن به چنین پژوهشی لازم و ضروریست، زیرا با کاهش اضطراب و بهبود بخشیدن به بهداشت روانی معلمان، می توان سبب رضایت هر چه بیشتر آنها نسبت به شغل پرمسئولیت و انسان سازشان شد.

همچنین در این تحقیق به تعریف مفاهیم و واژه‌هایی پرداخته شده است که عبارتند از: حالت اضطراب، صفت اضطراب، معلم عادی، معلم استثنایی، اضطراب آشکار و پنهان.

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

2 نقد وبررسی برای بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی

  1. Awmqxjs

    مطلب عای و کاربردی بود ممنونم

  2. عبدالحمیدی

    پایان نامه خیلی خوبی بود

افزودن نقد و بررسی

بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی

2 نقد و بررسی
بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

قیمت : تومان99,500