فروشگاه

توضیحات

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس

حسابرسی داخلی  در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین بخشهای سازمانها در مسایل مالی مطرح شده است.

امروزه حسابرسی داخلی توانسته است با اتکای به موازین علمی و برخورداری از تئوریهای نوین

، اثر بخشی خود را در سازمانها بیشتر مطرح نموده و سبب گردد تا بکارگیری حسابرسان داخلی در سازمانها با

قوت و شدت بیشتری در جریان باشد. این تغییر موضع نسبت به موضوع حسابرسی داخلی در گرو چندین

عامل می باشد. رقابتهای فزاینده و محدودیتهای مالی و نیز میل به ارتقا و پیشرفت در مسایل مالی و نیز وجود

انواع انواع تهدیدات سبب گردیده است تا  به حسابرسی داخلی بیش از هر زمان دیگری توجه به عمل اید.

در این فصل سعی گردیده است تا ضمن بیان مساله و تشریح موضوع ، اهمیت و ضرورت ان مورد مطالعه قرار گیرد

. در ادامه این فصل به بیان اهداف تحقیق و نیز طرح سوالات پژوهش پرداخته شده است. علاوه بر این

در فصل حاضر به بررسی فرضیه های تحقیق و نیز تعریف متغیرهای پزوهش اشاره شده است. همچنین

  سعی شده است تا با نگاهی روش شناختی به بررسی رو ش تحقیق، جامعه اماری ، نمونه گیری و روش مربوط به ان و نیز ابزار گرداوری اطلاعات پرداخته شده است.

۱۱۰صفحه فایل ورد فونت ۱۴ (فصل ۲ ندارد )جامعه آماری و منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 ا

بررسی  اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس
بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس

 

-۴ اهداف حسابرسی داخلی:

با توجه به تعاریف حسابرسی داخلی قابل ذکر است که سیستم کنترل داخلی برای

خدمت به یک سازمان به وجود می‌‌آید، همه اجزای سازمان را در بر میگیرد و وجود آن، اداره امور سازمان را به گونه‌ای کارآمد، اثر بخش. اقتصادی، امکان پذیر می سازد. به عبارت دیگر وجود سیستم کنترل داخلی سبب  می شود

که سازمان بتواند به هدف ها و برنامه های خود دست یابد. بدین ترتیب هدف ها و دامنه سیست

م کنترل داخلی بر اساس هدف ها و برنامه های سازمان و از پیش تعیین می‌شود. هدف ها و دامنه

حسابرسی داخلی که جزیی از سیستم کنترل داخلی است نیز بدین ترتیب، از پیش تعیین می شود. هدف‌های حسابرسی داخلی با هدف ها و برنامه های سازمان پیوندی ناگسستنی دارد. (محمودیان،۲۱:)

 در ضمن قابل ذکر است که فعالیتهای حسابرسی داخلی در محیطهای قانونی و فرهنگی مختلف

، سازمانهایی با تفاوت در هدفها، اندازه و ساختار، توسط افرادی در درون سازمان و یادر خارج از آن انجام می‌شود.

چنین تفاوتهایی ممکن است براجرای عملیات حسابرسی داخلی در هر محیط تاثیر گذار باشد.

ولی با همه این اوصاف میتوان به موارد زیر برای استقرار یک سیستم کنترل داخلی قوی اشاره کرد:

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس

۱-   اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان .

۲-   شناسای و شناساندن اصول و ارزش های سازمان.

۳-   رعایت قوانین و مقررات.

۴-   دقیق و قابل اعتماد بودن صورت های مالی و سایر اطلاعاتی که منتشر می شود.

۵-   مدیری کارآمد واثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع.

۶-   رعایت مسایل اجتماعی، شامل محیط زیست.

هدف‌ حسابرسی داخلی، کمک به مدیری است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا، به همان گونه که باید، اجرا یا رعایت شود.

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی بورس

با این حال هدف اصلی حسابرسی داخلی، ارزیابی نحوه انجام وظایف محول بر واحدهای مختلف مؤسسه است.

کارکنان حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر مدیر عامل یامقام ارشد دیگری می باشند.

این موقعیت بالا در ساختار سازمانی مؤسسه، اطمینان می دهد که حسابرسان داخلی به اکثر واحدهای مؤسسه دسترسی داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلی مستقل از رؤسای قسمتها و مدیرانی باشند که کار آنان را حسابرسی می کنند. (خدارحمی،۱۳۱:)

برای اطمینان از اثر بخشی حسابرسی داخلی، وهمچنین بررسی دست یابی به اهداف آن،

شرکت‌ها باید چارچوبی برای بررسی نتایج کار حسابرسی داخلی توسط مدیران غیر اجرائی فراهم آورند. به همین منظور و برای دستیابی به استقلال سازمانی، مدیر حسابرسی داخلی باید به سطحی گزارش کند که تفکر بدون سوگیری داشته و نسبت به شرکت بی طرف و به دور از تضاد منافع باشد. (سیفی،۴۰:)

در ضمن باید توجه کرد که محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند دستخوش تغییرات

و نوسانهای دایمی است. از اینرو، سازمانها برای دستیابی به هدف‌های خود ناگذیرند پابه پای این گونه تغییرات حرکت کنند. همچنین، هدف های سازمان نیز ممکن است به دلیل این تغییرات و نوسان ها، مستلزم تعدیل شوند

حسابرسی داخلی برای مطمئن شدن از اجرای این فرایند باید سیستم کنترل داخلی را

بطور مرتب بررسی کند. هدف های حسابرسی داخلی نیز به منظور هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در هدف‌های سازمانی باید بطور مرتب ارزیابی و در صورت لزوم، تعدیل شود.(آندرسون،۴۱۱:)

۲-۵ وظایف حسابرسی داخلی: وظیفه حسابرسی داخلی بررسی و ارزیابی مستمر سیستم کنترل داخلی است.

استاندارد حسابرسی ایران شماره ۶۱ وظایف حسابرسی داخلی را چنین بیان می کند:‌

یک فعالیت ارزیابی بیطرفانه و بخشی از محیط کنترل واحد مورد رسیدگی است که جهت ارائه خدمت به واحد مورد رسیدگی فعالیت می کند.

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس

وظایف حسابرسی داخلی عبارت است از :‌

  • نظارت بر کنترلهای داخلی و ارائه توصیه هایی برای بهبود آن.
  • رسیدگی به گزارشهای مالی و عملیاتی .
  • بررسی صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی عملیات مالی و غیر مالی .
  • بررسی رعایت قوانین و مقررات و سیاستها و دستورالعملهای مدیریت

همانطور که بیان شد بزرگترین وظیفه حسابرس داخلی رسیدن به اهداف سازمان است. سازمان نیز برای رسیدن به اهدافش کنترل هایی را وضع می کند.

اما باید توجه کنیم که کنترل، در خلاء وجود ندارد، کنترل ابزاری است برای رسیدن به اهداف. مدیریت معمولاً اهدافی را وضع می کند و در رسیدن و دستیابی به این اهداف، با یک سری مخاطرات  و ریسکهایی موجه است. برای اینکه بتواند این ریسکها را دیری کند، کنترلهای داخلی مناسب برای آن وضع می کند

و طبیعتاً مکانیزمی برای ارزیابی این کنترلها که می خواهد سازمان را به اهدافش برساند،

ضرورت می یابد. این مکانیزم همان حسابرسی داخلی است. آنچه مورد انتظار سهامداران است این است که اطلاعات و گزارشی که به دستشان می رسد عاری از اشتباهات و تحریفات با اهمیت باشد. و دیگر این که منابع سازمان در جهت تحقق هدفها و ایجاد ارزش افزوده به کار رود.

دو نقش عمده برای حسابرسی متصور است؛ یکی نقش بازدارندگی و دیگری نقش پالایش و زودودن آلودگی اطلاعات، حسابرسی، چه مستقل و چه داخلی، رهر سازمان به لحاظ نظارتی که دارد و اشتباهاتی که کشف و گزارش می کند، نقش بازدارندگی دارد و باعث می شود که شخص در موقعیتی قرار نگیرد که

مرتکب تقلب و اشتباه بشود و ا» را پنهان بکند. (تمنایی،)

در فرآیند گزارشگری مالی، حسابرس مستقل، از جهت اعتباردهی به بیرون سازمان و ح

سابرس داخلی از جهت اعتبار دهی به درون سازمان باعث می شود که چنانچه اشتباهات و تحریفاتی در گزاراشهای مالی صورت گرفته، آنها را کشف و گزارش بکند تا اصلاح بشود و گزارشهای مالی که قرار است مبنای تصمیم‌گیری باشند از آلودگیها پاک شود. حسابرسی داخلی گزارشهای خود را در صورت وجود کمیته حسابرسی، به ایشان ارائه دهد.

 
ابزارهای گردآوری اطلاعات  :

 

در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده­ها و اطلاعات از ابزار پرسش­نامه محقق ساخته و مصاحبه استفاده خواهد شد. پرسش­نامه حاوی دو قسمت خواهد بود. بخش نخست پرسش­نامه به مشخصات حسابرسان اختصاص دارد و شامل سؤالاتی است که به میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سا بقه کار

در حسابرسی و نظایر آن می­پردازد. بخش دوم پرسش­نامه سؤالات اصلی تحقیق است که به تحلیل اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. به منظور سنجش روایی ۱ پرسش­نامه از روش روایی محتوا استفاده خواهد شد. یعنی سؤالات تحقیق پس از تدوین

در اختیار استاد محترم راهنما و مشاور و نیز صاحب نظران قرار می­گیرد تا نسبت به روایی سؤالات اظهار نظر و تأیید نمایند.

به منظور سنجش پایایی  (اعتبار) پرسش­نامه از روش بازآزمون استفاده شده است.

یعی پرسش­نامه ابتدا بین ۱۵ نفر از حسابرسان داخلی توزیع  شد تا به آن پاسخ دهند. سپس بعد از ۱۰ روز مجدداً پرسش­نامه به افراد یاد شده ارایه ­گردید تا مجددا به آن پا سخ دهند. از طریق محا سبه ضریب آلفای کرونباخ، میزان اعتبار پرسش­نامه برابر با ۸۲/۰ محاسبه گردید.

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس

سوالات پرسشنامه:

به منظور سنجش متغیر  اهداف حسابرسی از ۴ سوال به روش طیف لیکرت استفاده شده است . این پرسشها عبارتند از :

اهداف حسابرسی داخلی همواره مورد تایید مدیریت ارشد شرکت بوده است.

اهداف حسابرسی داخلی متناسب با اهداف کلی شرکت بوده است.

اهداف حسابرسی داخلی با توجه به تغییرات در اهداف و برنامه‌های شرکت به طور مرتب سعی در ارزیابی و بازبینی اهداف خود داشته است.

  در این شرکت حسابرسان داخلی به مدیران اجرایی برای آگاهی بیشتر نسبت به عملکردها و نتایج  کمک می نمایند.

به منظور سنجش متغیر قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی از ۴ سوال به روش طیف لیکرت استفاده شده است . این پرسشها عبارتند از :

گزارش‌های حسابرسی داخلی همواره سبب  افزایش اعتماد مدیریت  به واحد حسابرسی شرکت گردیده است.

 اثربخشی حسابرسی داخلی

چنانچه اشتباهات و تحریفاتی در گزارشهای مالی صورت گرفته باشد،  حسابرسان داخلی آنها را کشف  وگزارش می نمایند تا اصلا‌ح شود و از این طریق گزارشهای مالی اعتبار بیشتری می یابند.

در این شرکت حسابرس داخلی مراقبت  می کند  تا استانداردهای حسابداری رعایت شده باشد و رویدادهای مالی بدون اشتباه در حسابها بازتاب داشته باشد.

مدیریت شرکت تاکید زیادی بر گزارش‌های مالی تایید شده توسط حسابرسان داخلی دارد.

به منظور سنجش متغیر  افزایش کارایی عملیات از ۴ سوال به روش طیف لیکرت استفاده شده است . این پرسشها عبارتند از :

فعالیت حسابرسان داخلی در این شرکت سبب تسریع در ثبت صحیح  و به موقع فعالیت‌های شرکت شده است.

از طریق حسابرسی داخلی کلیه تعهدات شرکت در حساب‌ها منعکس گردیده است.

حسابرسان داخلی از طریق اعمال نظارت به روند  بهبود فرآیندها در شرکت کمک می نماید.

در شرکت ما دامنه فعالیت حسابرسان داخلی به مراتب از فضای کنترل مالی و نقش مباشرتی سنتی فراتر رفته است و حسابرسان داخلی در زمینه های مالی با ارایه پیشنهادات مناسب نقش مهمی در افزایش کارایی عملیات دارند.

به منظور سنجش متغیر رعایت قوانین و مقررات از ۴ سوال به روش طیف لیکرت استفاده شده است . این پرسشها عبارتند از :

 فعالیت حسابرسان داخلی به امور مالی شرکت نظم و سامان بخشیده است.

از طریق نظارتهای حسابرسان داخلی ، صحت و سقم گزارشهای مالی افزایش می یابد.

حسابرسان داخلی‌ با اعمال شیوه های علمی و وبا نظارت بر رعایت قوانین و بخشنامه های داخلی مربوطه و استانداردهای حرفه ای  رویدادهای مالی را در این شرکت کنترل می نمایند.

از طریق فرایندهای پیش بینی هزینه ها و درامدهای شرکت توسط حسابرسان داخلی انظباط مالی در این شرکت به وجود امده است

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و جهت آزمون فرضیه­ها از روش آمار استنباطی (آزمون کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است.

داده­ها پس از ورود به رایانه از طریق نرم افزار آماری SPSS نسخه ۵/۱۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

خلاصه فصل:

در این فصل مطرح گردید که پزوهش خاضر از توع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. جامعه اماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان حسابرسان و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. همچنین مطرح شد که از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش امار توصیفی و استنباطی استفاده  شده است.

مقدمه:

در این فصل ابتدا به بیان خلاصه ای از تحقیق اشاره شده است و در ادامه به تبیین و تفسیر نتایج تحقیق اشاره شده است. همچنین دراین بخش  ضمن ازمون فرضیه های تحقیق به نتایج تحقیقات مشابه اشاره شده و همسویی و همخوانی نتایج ان تحقیقات با پژوهش فعلی مورد مقایسه قرار گرفته است. در ادامه به پیشنهادات تحقیق پرداخته شده است و در انتها نیز به مشکلات و محدودیتهای پژوهش پرداخته شده است.

خلاصه تحقیق:

حرفه حسابرسی داخلی در سالهای اخیر از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار گردیده است. علی­رغم آنکه در گذشته دامنه فعالیت­ها و مداخلات حسابرسان داخلی به ارزیابی و کنترل در موارد محدود و معدود، ختم پیدا می­کرد، اما در سالهای اخیر طیف وسیع و گسترده­ای از فعالیت­ها و خدمات در این حرفه توسعه پیدا نموده است.

شرکت­های پذیرفته شده در بورس  در کشورمان به عنوان واحدهای بسیار بزرگ و گسترده که دارای بخش­ها و قسمت­های متنوعی نیز هستند و نیز درگیر بودن واحدهای تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی با در اختیار داشتن حجم عملیاتی بسیار گسترده و سایر فعالیت­های جنبی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  را به عنوان یکی از قطب­های اقتصادی کشورمان مطرح ساخته است.

بدون تردید با وجود رقابت فزاینده بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس در داخل و خارج از کشور و نیز افزایش سطح مطالبات و آگاهی مردم، انتظار ارایه خدمات و نیز افزایش کیفیت در محصولات، همگی وجود سیستم مدیریت کارآمد را در این شرکت­ها به اذهان متبادر می­سازد. لذا در این شرایط ارایه خدمات اثربخش حسابرسی داخلی می­تواند به توفیق بیش از پیش کمک شایانی نماید.

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و تعیین میزان  اثربخشی حسابرسی داخلی دربهبود کنترلهای داخلی درشرکت­های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران  می­باشد……………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس”

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 605

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شركت‌های بورس

قیمت : تومان35,000