فروشگاه

توضیحات

مدیریت با تکیه بر معنویت

مدیریت معنوی به معنای تحرک درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است.

بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را می توان به عنوان نیازهای ثانویه تلقی

کرد که مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و. موفقیت و … که درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. (ایران

نژاد، ۱۳۷۶، ۳۷۶) در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که نیازهای کارکنان شرکت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که مهمترین عامل مؤثر بر نظام

مدیریت معنوی به شمار می رود. در سنجش نیازهای شدید کارکنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو که به ترتیب عبارتند از نیازهای

فیزیولوژیک، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشکوفایی و همچنین

ترکیب نیازهای شدید کارکنان وضعیت مدیریت معنویی آنان را نشان خواهد داد و با مطالع

و بررسی بیشتر مشخص خواهد گردید که سازمان مذکور تا چه حد به ارضای این نیازها توجه جدی دارد.

۸۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

۱۱      بیان مسئله

سازمانها دیرزمانی است که منابع مالی و مادی خود را از دیدگاه بلند مدت مد نظر قرار داده اند،

تنها در سالهای اخیر است که به طور جدی به کاربرد همین دیدگاه در زمینه منابع انسانی پرداخته اند.

اکنون بسیاری از سازمانها مایلند که کارمندان خود را به صورت منابعی همانند یک بانک استعداد برای آینده پرورش دهند تا با پیشرفت و رشد آنان از این منابع انسانی بهره گیرند (ستیرز روپورتر، ، ۵)

فلسفه وجودی شرکت مبنی بر دریافت، فروش و توزیع نفت شهری در محدوده فرمانداری های ری،

تهران و شمیرانات می باشد. کارکنان می‌بایست در بالاترین سطح مدیریت معنوی جهت ارائه خدمات و ارضای منافع مردم (مشترکین) باشند و مدیریت می بایست در این راستا تمام امکانات خود را در جهت ارتقاء سطح مدیریت معنوی کارکنان به کار گیرد.

سطح مدیریت معنوی کارکنان در نحوه ارائه خدمت، نظم و انضباط حاکم بر فضای سازمان، میزان جابجایی و غیبت و … منعکس می گردد. چنین به نظر می رسد که عوامل گوناگونی از قبیل پایین بودن حقوق و دستمزد، پایین بودن اضافه کاری،

محیط فیزیکی کار، حجم بالای کار، تقسیم نادرست کار در به وجود آمدن مشکلات دخالت

مدیریت با تکیه بر معنویت

داشته است.

نتیجتاً پیامدهایی که این کمبودها برای سازمان تحمیل می کند،

می تواند مواردی از قبیل پایین بودن بهره وری، عدم رغبت به کار، کم کاری

، افزایش غیبت باشد. با توجه به این واقعیت می توان دریافت که کارکنان در حد مطلوب

مدیریت معنوی کار نمی کنند. جهت بررسی و ارزیابی علل ایجاد افت مدیریت معنوی محقق اقدام به تحقیق فوق نموده است.

در این روند پایه اساسی پژوهش مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه

نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ، تئوری مک کلند می باشد تا بتوان ترکیب

نیازهای شدید کارکنان را شناخت و بر اساس اهمیت نیازها به اولویت بندی آن نیازها

پرداخت و از طریق راه کار مورد لازوم جهت ارضای نیازهای ضروری بر حسب اولویت آنها ب

ه مدیریت ارائه نمود تا مدیریت سازمان با استفاده از راه کار ارائه شده در جهت افزایش

مدیریت معنوی کارکنان حرکت نموده و در نهایت مدیریت معنوی کل سازمان بهبود یابد.

۲-۱  اهمیت و ضرورت تحقیق

هر سازمانی می تواند با ایجاد مدیریت معنوی در کارکنان به هدفهای مطلوب خود دست یابد. لازمه ایجاد چنین مدیریت معنویی شناخت نیازهای کارکنان و اقدام در جهت ارضای نیازهای آنان است. یکی از ضرورتهای مدیریت

هر سازمان شناخت نیازهای کارکنان است زیرا با شناخت نیازها پی به چرایی رفتار گذشته آنان برده و رفتار آینده آنان را پیش بینی نموده و از این طریق بهتر می تواند امر هدایت، کنترل و در صورت لزوم تغییر رفتار کارکنان را فراهم سازد. به بیان دیگر توانایی کار با دیگران را در کارکنان تقویت می نماید و به اهداف مطلوب خود دست می یابد.

۳-۱ اهداف تحقیق

– هدف اصلی: هدف اصلی این تحقیق شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در مدیریت معنوی کارکنان امور اداری شرکت ملی نفت تهران بزرگ می باشد.

– هدف فرعی: اولویت بندی نیازهای شدید کارکنان به منظور زمینه سازی برای ایجاد نظام مدیریت معنوی.

۴-۱ فرضیه و سؤالات تحقیق

فرضیات:

بین ارضاء نیازهای شاغلین و مدیریت معنوی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

سوالات:

آیا بین ارضاء نیازهای شاغلین و مدیریت معنوی آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟
۵-۱ تعریف عملیاتی متغییرها در تحقیق

الف- متغیر مستقل

۱-نیاز فیزیولوژیک: همان‌هایی هستند که انسان را زنده نگه می دارند و آنها شامل غذا، لباس، پناهگاه، آسایش و رفاه و حفاظت از خود می باشند.

۲-نیاز ایمنی: آن احتیاجاتی است که به انسان امنیت جانی و مالی می دهد که خود می تواند شامل امنیت از خود و دارایی ها، اجتناب از ریسک، اجتناب از آسیب دیدگی، اجتناب از رنج و زحمت باشند.

۳-نیاز اجتماعی: همان هایی است که انسان را مقبول گروه نماید که خود شامل ازدواج، مورد پذیرش قرار گرفتن، عشق و تعلق، عضویت در گروه است.

۴-نیاز به احترام: نیازهایی هستند که انسان را پیش دیگر اعضای گروه مطرح می کند که خود شامل مسئولیت پذیری، عزت نفس (احترام به خود)، خودشناسی، احساس کامیابی، قدرت در انجام وظایف است.

۵-نیاز به خودشکوفایی: نیازهایی که موجب به حداکثر رساندن توانایی شخص می گردد و خود شامل رسیدن به آنچه باید باشد، استقلال، خلاقیت خود را نشان می دهد.

۶-نیاز به کسب موفقیت: نیازی است که فرد مشتاق انجام کارهای مشکل است. استانداردهای بالایی را انتخاب می کند و خواهان تلاش در جهت اهداف دوربرد است.

۷-نیاز به استقلال: نیازی است که فرد تلاش می کند از هر نوع قید و بند و محدودیت اجتناب کند، از وابسته نبودن، آزادی، تعلق نداشتن به اشخاص، اماکن و یا الزامات احساس خوشنودی می کند.

۸-نیاز به پرستاری: نیازی است که فرد ابراز همدردی می کند و دلداری می دهد، تا جایی که ممکن است به دیگران کمک می کند.

۹-نیاز به نظم: نیازی است که فرد علاقه‌مند است اثرات شخصی و محیط اطراف مرتب و سازمان یافته باشد.

۱۰-نیاز به ارائه خودنمایی: نیازی است که فرد می خواهد مرکز توجه باشد، از داشتن مستمع لذت می برد. در فعالیتهایی وارد می شود که باعث جلب توجه دیگران می شود.

۱۱-نیاز به قدرت: نیازی است که فرد تلاش می‌کند محیط اطراف را به حیطه اقتدار خود درآورد و بر دیگران نفوذ گذارد و آنها را هدایت کند.

۱۲-نیاز به رشد و پیشرفت: نیازی است که افراد در جهت رشد و پیشرفت  در سازمان و ارتقاء شغلی تلاش می‌کنند.

۱۳-نیاز به شهرت: نیازی است در جهت مطرح شدن افراد در سازمان.

۱۴-نیاز به مسئولیت: نیازی است که افراد در محیط کار مسئولیت کاری می پذیرند.

۱۵-نیاز به سرپرستی: نیازی است که افراد در محیط کار احساس می کنند باید تحت نظارت باشند.

 

ب- متغیر وابسته

مدیریت معنوی

۶-۱قلمرو تحقیق

قلمرو موضوع

پر واضح است که عوامل زیادی بر مدیریت معنوی اثرگذار می باشند. با این وجود این تحقیق تنها به ترکیب نیازهای شدید کارکنان می پردازد.

قلمرو مکانی

تحقیق حاضر از نظر مکانی شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی نفت تهران بزرگ است.

قلمرو زمانی

تحقیق حاضر ۶ ماهه دوم سالرا شامل می‌شود.

مدیریت با تکیه بر معنویت

۷-۱ واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

الف-تعریف مدیریت معنوی

ب-نیاز

به معنی نوع کسر و کمبود روانی و فیزیولوژیک است که می تواند دستاورد خاصی را جذب نماید. (رابینز ۱۹۹۷، ۷۲)

ج-ترکیب بندی نیازهای شدید

 

۱-۲ معرفی شرکت

شرکت نفت تهران بزرگ در سال ۱۳۷۷ تأسیس یافته است.

فعالیتهای جاری این شرکت مبنی بر دریافت، فروش و توزیع نفت

شهری در محدوده فرمانداری‌های ری، تهران، شمیرانات می باشد

که طبعاً جایگزینی نفت طبیعی در رابطه با سایر سوختهای فسیلی در حوزه استحفاظی اشاره شده .

هنگفت و موثری را برای شهروندان و کشور دربرخواهد داشت.

این شرکت در ادامه فعالیتهای منطقه ۳ سابق با اجرا ………………………………..

 

 

………………..

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مدیریت با تکیه بر معنویت”

مدیریت با تکیه بر معنویت

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1465

مدیریت با تکیه بر معنویت

قیمت : تومان19,900