فروشگاه

توضیحات

معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور   

چکیده

 

در این مقاله ضمن معرفی سیستم‌های عملیات از راه دور و خصوصیات آنها، پارامترهایی که بمنظور بررسی و ارزیابی این سیستم‌ها می‌بایست مورد توجه قرار گیرند معرفی شده اند. در سال ۱۹۸۵، “ورتوت” و “کویفت” ، شاخصی را شامل ۳۲ ویژگی برای ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه‌دور مکانیکی یا ماشینی ارائه نموده ‌اند. در شاخص های مزبور به پارامترهایی نظیر کنش پذیری، پایداری، ردیابی و فاکتورهای امنیتی توجه نشده است و یا بصورت ناچیز در نظر گرفته شده است. در اینجا ضمن تعمیم و تصحیح این دسته‌بندی، و با استفاده از پیشرفت‌های جدید حاصل در زمینه سیستم‌های عملیات راه‌دور، پارامترهای مختلف بمنظور ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور در قالب پنج دسته مختلف پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی:

‌عملیات از راه دور،کنترل از راه دور،روبونت،  اینترنت

 

۵۵صفحه فونت ۱۲ فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد 

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

 

v      فهرست                                                                                                                                         ۱

v      ` معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور                                                                   ۷

v      چکیده                                                                                                                                          ۷

v      واژه های کلیدی:                                                                                                                              ۷

v      ‌عملیات از راه دور،کنترل از راه دور،روبونت،  اینترنت                                                                                 ۷

v      مقدمه                                                                                                                                           ۷

v      سیستم‌های عملیات از راه دور                                                                                                              ۷

v      ۲-۱- مفهوم کنترل از راه دور                                                                                                              ۷

v      فاکتورهای مکانیکی                                                                                                                           ۱۰

v      ۳-۱- فضای قابل دسترسی توسط سیستم فرمانبر                                                                                         ۱۰       

v      ۳-۲- بار مؤثر و نیروی قابل دسترس                                                                                                      ۱۰

v      ۳-۳- نیروی گرفتن                                                                                                                           ۱۰

v      ۳-۴- نسبت بارمؤثر به جرم بازو( نسبت جرم)                                                                                           ۱۰

v      ۳-۵- تعداد درجات آزادی                                                                                                                 ۱۰

v      ۳-۶- کوپل بین مفاصل                                                                                                                      ۱۰

v      ۳-۷- فشردگی                                                                                                                                ۱۰

v      ۳-۸- گشتاور روی بازو                                                                                                                      ۱۰

v      ۳-۹- اینرسی                                                                                                                                  ۱۱

v      ۳-۱۰- واکنش                                                                                                                                ۱۱

v      ۳-۱۱- اصطکاک                                                                                                                             ۱۱

v      ۳-۱۲- قابلیت انعطاف                                                                                                                       ۱۱

v      ۳-۱۳-تقابل بین حرکات ممکن و حرکات لازم برای انجام کار                                                                                   ۱۱

v      فاکتورهای کنترلی                                                                                                                             ۱۱

v      ۴-۱- معیار پایداری                                                                                                                          ۱۱

v      ۴-۲- معیار ردیابی                                                                                                                           ۱۱

v      ۴-۳- معیار پایبندی                                                                                                                           ۱۲

v      ۴-۴- معیار کارایی                                                                                                                           ۱۲

v      ۴-۵- سرعت و شتاب                                                                                                                                    ۱۲

v      ۴-۶- دقت مکانی                                                                                                                            ۱۲

v      ۴-۷- رزولوشن مکانی                                                                                                                       ۱۲

v      ۴-۸-انحراف                                                                                                                                  ۱۲

v      فاکتورهای انسانی                                                                                                                             ۱۳

v      ۵-۱- حساسیت                                                                                                                               ۱۳

v      ۵-۲- کیفیت فیدبک سیگنال‌های کنترل به اپراتور                                                                                        ۱۳

v      ۵-۳- طراحی ایستگاه کنترل                                                                                                                 ۱۳

v      ۵-۴- عملکردهای کامپیوتر                                                                                                                  ۱۳

v      ۵-۵- ملزومات اپراتور                                                                                                                       ۱۳

v      فاکتورهای امنیتی                                                                                                                              ۱۳

v      ۶-۱- مقاومت                                                                                                                                 ۱۳

v      ۶-۲- مقاومت در برابر فاکتورهای محیطی                                                                                                            ۱۳

v      ۶-۳- اعتبار                                                                                                                                                ۱۴

v      ۶-۴- قابلیت نگهداری یا قابلیت تعمیرپذیری                                                                                            ۱۴       

v      ۶-۵- قابلیت خودتعمیری                                                                                                                   ۱۴

v      ۶-۶- قابلیت حفظ ایمنی                                                                                                                    ۱۴

v      ۶-۷- قابلیت محافظت از خود                                                                                                              ۱۴

v      ۶-۸- دسترسی‌پذیری                                                                                                                                    ۱۴

v      فاکتورهای دیگر                                                                                                                               ۱۴

v      ۷-۱-هزینه                                                                                                                                     ۱۴

v      ۷-۲- توان مجتمع و کارایی انرژی                                                                                                         ۱۴

v      ۷-۳- زیبایی                                                                                                                                   ۱۵

v      ارزیابی پارامترهای موثر در عملیات از راه دور                                                                                           ۱۵

v      نتیجه گیری                                                                                                                                     ۱۵

v      تله مدیسین و سلامت الکترونیک                                                                                                              ۱۵                   

v      زمینه های فعالیت تله مدیسین                                                                                                                ۱۶

v      مقدمه                                                                                                                                           ۱۶

v      خلاصه مقاله:                                                                                                                                  ۱۷.
انجمن تله مدیسین بریتانیا، تله مدیسین را چنین تعریف می‌کند:                                                                         ۱۷

v      . پزشکی از راه دور  Telemedicine                                                                                             ۱۷

v      تاریخچه تله مدیسن                                                                                                                           ۱۸

v      تعریف تله مدیسن                                                                                                                             ۱۸

v      دستاوردهای تله مدیسن                                                                                                                      ۱۸

v      اهداف                                                                                                                                          ۱۸      

v      کاربرد تله مدیسن در ایران                                                                                                                   ۱۹

v      راهکارها یی جهت استفاده پزشکی از راه دور در ایران                                                                                ۱۹      

v      پزشکی از راه دورچیست                                                                                                                   ۲۰

v      اهداف پزشکی از راهدور                                                                                                                   ۲۰

v      کاربرد اصلی پزشکی از راهدور                                                                                                                        ۲۰

v      انواع پزشکی از راهدور                                                                                                                     ۲۱

v      ۴۲مشاوره از راهدور                                                                                                                      ۲۱

v      ۵۲آموزش از راهدور                                                                                                                     ۲۱

v      ۶۲تصویربرداری از راهدور                                                                                                              ۲۱       

v      ۷۲آسیب شناسی ازراهدور                                                               &

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور”

معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 661

قیمت : تومان98,000