فروشگاه

توضیحات

کابردهای پرتابه

  موضوع اصلی در این مقاله، توسعه و تلاش برای اثبات یک سیستم پرتابه­ی الکترومغناطیسی

برای میدان­های  خارج از دید و استفاده­های توپخانه­ای می­باشد. حرکت بسوی توسعه­ی پرتابه­های الکترومغناطیسی برای کاربردهای نظامی، از طریق پروژه­ی خمپاره­ی الکترومغناطیسی آغاز شد.

برای اثبات قابلیت پرتابه، M-934 120mm از نظر لجستیکی و قابل ساخت بودن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بهبود سرعت پرتابه، ۴۲۰m/s

برای M-934، از ۷ تا ۹ کیلومتر، یعنی ۳۰%  بهبود در سرعت حاصل شد. مدل اصلاح شده­ی پرتابه­ی M-934 برای هر دو حالت تفنگ ریلی و تفنگ کویلی

طراحی و ساخته شده است. مقاله فوق الذکر، طراحی، ساخت و تست خمپاره­ی تکمیلی در هر دو حالت ریلی و کویلی را ارائه می­دهد.

۱۰۰صفحه فایل ورد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

کاربرد های پرتابه
کاربرد های پرتابه

 

 

کاربرد های پرتابه

این مقاله با توضیحاتی در مورد پرتابه­های الکترومغناطیسی، تفنگ­های ریلی و کویلی آغاز می­شود. در ادامه فوائد جنگ­افزارهای الکترومغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است. خطا در سرعت پیش­بینی شده نیز در ضمن این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

همانطور که اشاره شد، Turman و Kaye اثبات خمپاره­ی الکترومغناطیسی را بصورت آزمایشگاهی ارائه داده­اند. این اثبات در ویژگی­ها و پارامترهای مشخصی به انجام رسیده است.

در نهایت خمپاره­ی الکترومغناطیسی تکمیلی ارائه شده است. همچنین طراحی خمپاره­ی الکترومغناطیسی بر پایه­ی تفنگ ریلی به انجام رسیده است. از طرف دیگر، وضعیت تفنگ کویلی بصورت آزمایشگاهی شبیه سازی شده است.

ویژگی­های طراحی برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشیم، در ضمن این مقاله ارائه شده است. در مرحله­ی بعدی، خمپاره­ی الکترومغناطیسی بر پایه­ی تفنگ ریلی طراحی شده است. در این مورد نیز ویژگی­های ریل برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشیم، به همراه شبیه­سازی در محیط آزمایشگاهی آورده شده است. از جمله نتایج این مقاله، تست با مقیاس کامل برای M-934 می­باشد.

  1. در مقاله­ای که توسط James J.Scalon و Jad H.Batteh در سال ۱۹۹۵ ارائه شد، موضوع کاربردهای تاکتیکی برای پرتابه­های الکترومغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت.

مزیت عمده­ی نیروی محرکه­ی الکترومغناطیسی برای دست­یابی به سرعت­های برخورد بالاتر، موضوع مورد اهمیت در این مقاله است. Scalon و Batteh برای بهبود سیستم­های پرتابه­ی الکترومغناطیسی برای کاربردهای تاکتیکی روش­هایی را ارائه داده­اند. در اثبات این روش، آنها یک آنالیز برای توصیف بیشترین ترکیب موثر برای یک پرتابه­ی با لوله­ی بزرگ و یکپارچه­ی تنگستن ارائه داده­اند.

این مقاله در ابتدا با معرفی مزیت­های پرتابه­های الکترومغناطیسی شروع می­شود

. در قسمت بعدی روش مدل­سازی بر پایه­ی کارهای Jamison و  Zielinski معرفی شده است.

برای این قسمت توضیحات و پارامترهایی برای مدل نفوذ داده شده است. همچنین فرمول­ها و روابط مهم برای این قسمت آورده شده است. در قدم بعدی روش بدست آوردن انرژی جنبشی ارائه شده است که با تخمین جرم آرمیچر برای طول میله­ی پرتابه بدست می­آید.

در نهایت محدودیت­های اضافی برای محدود کردن پارامترهای فضای مجازی برروی مدل اعمال شده است. برآوردهای نمونه­گیری قدم بعدی این مقاله می­باشد. این مدل در پی بهینه­ی عملکرد و انرژی­های مورد نیاز برای قطر لوله می­باشد.

کاربرد های پرتابه

شیب اندوکتانس پارامتری است که در این مقاله روش بدست آوردن آن ارائه شده است. همچنین سرعت پرتابه به عنوان یک پارامتر مهم معرفی شده است و روابط کلیدی و مهم برای بدست آوردن آن تعیین شده است. در کل این مقاله یک روش برای بهینه نمودن پرتابه­ی الکترومغناطیسی ارائه می­دهد. کاهش در ابعاد دهانه و انرژی نفوذ از جمله پارامترهایی است که بهینه شده است.

  1. در مقاله­ای که توسط Harlod Vanicek و Scott Fish در سال ۲۰۰۱ و با موضوع پرتابه­های الکترومغناطیسی بالستیک در طیف گسترده ارائه شده است، بالستیک­های با طیف وسیع ارائه شده است. بالستیک­های با طیف وسیع در جزئیاتی که برای پرتابه­های الکترومغناطیسی مهم می­باشند، مورد آزمایش قرار گرفته است. این مقاله، بازه­ی حساسیت، انرژی برخورد و زمان حرکت پرتابه با توجه به سرعت را نشان می­دهد. تمرکز این مقاله بر روی ماکزیمم کردن عملکرد بالستیک­های با درجه­ی انرژی داده شده یا مینیمم کردن انرژی برای عملکرد مطلوب می­باشد. پارامترهایی که در اینجا به عنوان پارامترهای عملکرد معرفی شده است، یا بازه و سرعت برخورد است و یا زمان پرواز پرتابه تا برخورد به جسم می­باشد.

در ارزیابی اطلاعات بالستیک، یک کد دو بعدی درونی( TRAJ2D)  برای جست و جوی طیف گسترده، توسعه  داده شده است. نکته­ی بعدی که در این مقاله بدان توجه شده است، بررسی اثرات اتمسفر بر روی پرتابه­های الکترومغناطیسی می­باشد. برای نشان دادن این موضوع، نتایج شبیه­سازی با و بدون در نظر گرفتن ویژگی­های وابستگی به اتمسفر ارائه شده است.

اما موردی که این مقاله به عنوان محدودیت شناخته شده است، محدودیت انرژی پرتابه می­باشد. پارامتر انرژی یک پارامتر بحرانی در طراحی پرتابه­های الکترومغناطیسی می­باشد. در این مقاله برای جرم و سرعت داده شده برای پرتابه

کاربرد های پرتابه

بهینه زاویه پرتاب در دست­یابی به ماکزیمم انرژی برخورد آورده شده است. نتیجه­ای که می­توان از این مقاله داشت این است که، آنالیز بالستیک در طیف وسیع، به یک مدل از تغییرات غلظت اتمسفر نیاز دارد. آنالیز بر روی سه ترکیب سرعت بحرانی جرم/پرتابه برای یک انرژی مشخص متمرکز شده است. نتیجه­ی دیگر این است که استفاده از سیستم جریان پایه، بیشترین کاربرد را در ماندگاری انرژی جنبشی دارد.

  1. در مقاله­ای که توسط Ashghar Keshtkar و Toraj Maleki و Ali Kalantarnia و Ahmad Keshtkar با عنوان تعیین بهینه ابعاد ریل­ها در تفنگ ریلی بوسیله­ی معادله­ی لاگرانژ ارائه شده است، یکی از روش­هایی که برای افزایش نیروهای شتاب دهنده­ی موشک در تفنگ ریلی، یعنی افزایش شیب اندوکتانس معرفی شده است. در این مقاله، یکی از فاکتورهایی که تغییرات حوزه­ی ریل­ها را محدود می­کند، یعنی جریان قابل تحمل ریل­ها معرفی شده است. همچنین فرمول­های آنالیز برای ماکزیمم شدت جریان و شیب اندوکتانس در ابعادی از ریل­ها معرفی شده است. در ابتدا شیب اندوکتانس و نیروی شتاب­دهنده و روابط آنها آورده شده است.

اساس این مقاله ارائه یک روش برای تعیین ابعاد بهینه ریل­ها برای ماکزیمم مقدار شیب اندوکتانس می­باشد. در ضمن، معادلات لاگرانژ برای محاسبه­ی ابعاد بهینه­ی ریل آورده شده و با نتایج شبیه­سازی مقایسه شده است.در ابتدا معادلات حاکم آورده شده است. سپس معادلات آنالیزی L و Jmax آورده می­شود.

در نهایت روش بهینه سازی ابعاد ریل­ها آورده می­شود. در کل نتیجه­ی این مقاله ارائه یک روش در تعیین ابعاد بهینه­ی ریل­ها در تفنگ ریلی می­باشد. نکته­ی این روش جریان قابل تحمل می­باشد.

  1. در مقاله دیگری از Asghar Keshtkar,Shahab Mozaffari,Ahmad Keshtkar به عنوان اثر باریک شدن ریل بر روی شیب اندوکتانس در مقابل موقعیت آرمیچر بوسیله­ی FEM سه بعدی که در سال ۲۰۱۱ ارائه شد، روشی برای تعیین اثر باریک شدن ریل بر روی شیب اندوکتانس ارائه شده است.

 بر این اساس، نیروی بکار برده شده در راه­اندازی آرمیچر، از واکنش جریان عبوری از آرمیچر با میدان مغناطیسی در آن قسمت نتیجه شده است.

این مقاله، باریک شدن ریل در طول مسیر موشک با در نظر گرفتن طول ریل ۱mm را ارزیابی نموده است. اثر افزایش جریان ورودی و مقدار گرمایی که از این طریق بوجود می­آید بررسی شده است. در ادامه­ی این مقاله، معادلات کنترلی برای ریل­ها ارائه شده است. در ضمن، رابطه­ی بین A( پتانسیل مغناطیسی برداری) و B( چگالی شار مغناطیسی) و J( چگالی جریان الکتریکی) آورده شده است. همچنین رابطه­ی بین L ( شیب اندوکتانس) و F( نیروی بکار برده شده) و I( جریان ورودی) در این مقاله معرفی شده است.

کاربرد های پرتابه

قسمت بعدی که در این مقاله بدان اشاره شده است، ساختار تفنگ ریلی و و جریان ورودی می­باشد. در قدم بعدی، با اعمال جریان ورودی در هر قسمت، نیروی اعمالی در مسیر حرکت ارزیابی شده است. در انتهای این مقاله نتایج شبیه­سازی آورده شده است. انتظار می­رود که افزایش شدت جریان بیشتر بر روی لبه­های ریل و آرمیچر متمرکز شده است. شیب اندوکتانس با شیب زمانی و طول ریل افزایش می­یابد. بنابراین شیب اندوکتانس ریل باریک شده بزرگتر از ریل نمونه است.

  1. در مقاله­ای از M.Sajjad Bayati, Ashghar Keshtkar, Ahmad Keshtkar با عنوان محاسبات گرمایی در تفنگ ریلی بوسیله­ی تکنولوژی هیبرید حوزه­ی زمان ۳-D-FEM-IEM که در سال ۲۰۱۱ ارائه شده است، با دست­یابی به فرمول شیب اندوکتانس با استفاده از روش تخمین، شدت جریان و تلفات اهمیک در قسمت عبوری ریل محاسبه شده است. تلفات اهمیک منبع گرماست و معادله­ی گرما برای محاسبه­ی توزیع گرمایی مورد استفاده قرار گرفته است. اثر ابعاد ریل بر روی دما در حوزه­ی زمان در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. تلفات اهمیک، منبع تولید گرما و افزایش دما در سیستم­های الکتریکی است که بوسیله­ی شدت جریان بر روی جسم ارزیابی شده سات. هدف اصلی تکنولوژی IEM فراهم نمودن یک فرمول بسته برای کمیت خروجی که مبنای تخمین پاسخ برای بخش­های ایزوله شده­ی ساختار می­باشد. در این مقاله از فرمول شیب اندوکتانس برای بیان شدت جریان بر روی سطح ریل و تلفات اهمیک استفاده شده است. در مرحله­ی بعدی، مسئله­ی حالت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین معادله­ی گرمای توزیعی بیان شده است. بعد از این مراحل، دما محاسبه شده و مقایسه­های لازم صورت گرفته است. مقاله با بیان همگرایی IEM، خطای مرتبط، جمع گرما و ماکزیمم شدت گرمایی پایان می­یابد.
  2. در مقاله­ای که توسط Y.Bencheik, Y. Ouzir, R.Ibtiouen در سال ۲۰۱۰ و با عنوان آنالیز خازن راه­اندازی شده تفنگ کویلی الکترومغناطیسی ارائه شده است، آنالیز عملکرد دو مرحله­ای خطی پرتابه­های القایی(LIL) بیان شده است. یک شبیه­سازی کامپیوتری که بر مبنای توسعه­ی مدل قرار داده شده است، برای تخمین ویژگی­های الکترومغناطیسی پرتابه از قبیل جریان، سرعت، نیرو و … مورد استفاده قرار داده شده است.
  3. کاربرد های پرتابه

    تغییرات قدم به قدم که اثرات عمده­ای برای عملکرد پرتابه دارد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعضی از نتایج شبیه­سازی ارائه شده است. در ادامه این مقاله، مدل جریان فیلامنت که برای هر دو حالت پایدار و ناپایدار مورد استفاده قرار می­گیرد، بیان شده است. همچنین نتایج عددی نیز نشان داده شده است. انتقال مرحله به مرحله، بخش بعدی در این مقاله می­باشد. نتیجه­گیری که از این مقاله می­توان داشت این است که روش مدار مش بر پایه مدل جریان فیلامنت قراردارد. این روش برای تخمین عملکردهای توان بوسیله­ی بانک­های خازنی پرتابه­های القایی خطی توسعه داده شده است. نتایج فراهم شده با این مدل نشان می­دهد که LIL بطور مستقل در هر قسمت کار می­کند.

  4. در مقاله­ای که توسط Shoubao Liu, Jiangjun Ruan, Daochun Huang, Zilin Wan با عنوان آنالیز قیاسی عملکرد تفنگ کویلی بر پایه­ی روش مدار میدان کوپل شده ارائه شده است، مدار شبیه­سازی شده بر پایه­ی مدل جریان فیلامنت ارائه شده است. بر پایه­ی این مدار شبیه­سازی شده، وابستگی عملکرد سیستم بر طبق پارامترهای متغیر فهمیده می­شود. مدل میدان بر مبنای روش شبکه­ی مرکب در ادامه­ی این مقاله آورده شده است. در این مقاله آنالیز عملکرد تفنگ کویلی سه مرحله­ای بر طبق مدار میدان کوپل شده آورده شده است. همچنین میدان­های متغیر توزیعی در فرآیند پرتابه­ای فرآهم شده است. بوسیله­ی مقایسه نتایج مدل مدار و مدل میدان، صحت مدل تایید شده است. در ادامه مقاله روش شبکه مرکب به همراه روابط مورد نیاز آورده شده است. همچنین روش کوپل در آنالیز تفنگ کوپلی بررسی شده است. نتیجه­ای که از این مقاله می­توان داشت این است که نوع موتور القایی ویژه که یک تفنگ کوپلی می­باشد، معرفی شده و بر مبنای روش جریان فیلامنت و مدل میدان بیان شده است.

-۲ تعیین بهینه­ی ابعاد ریل­ها در تفنگ ریلی بوسیله­ی معادله­ی لاگرانژ:

یکی از روش­هایی که برای افزایش نیروهای شتاب­دهنده­ی موشک در تفنگ ریلی استفاده شده، افزایش شیب اندوکتانس می­باشد. اساسا، شیب اندوکتانس بوسیله­ی شدت جریان در ریل­ها و موشک تعیین شده است. اگر ما ژئومتری ریل­ها را تغییر دهیم، شدت جریان و شیب اندوکتانس تغییر خواهد کرد. یکی از فاکتورهایی که تغییرات حوزه­ی ریل­ها را محدود می­کند، جریان قابل تحمل ریل­ها می­باشد. در این قسمت فرمول­های آنالیزی برای ماکزیمم شدت جریان و شیب اندوکتانس در ابعادی از ریل مورد استفاده را ارائه می­کنیم. با این فرمول­ها و معادلات لاگرانژ، می­توانیم ابعاد بهینه­ی ریل را بدست آوریم.

 

مقدمه:

شیب اندوکتانس یکی از پارامترهای مهم مورد مطالعه در تفنگ ریلی می­باشد. این پارامترها مستقیما به نیروی شتاب­دهنده وابسته هستند:

F نیروی شتاب­دهنده، I جریان ریل و L’ شیب اندوکتانس می­باشد. شیب اندوکتانس وابسته به این تغییرات می­باشد: شکل جریان، ژئومتری ریل­ها، ماده­ی تشکیل دهنده­ی ریل­ها و موشک. بدون توجه به محدودیت­های عملی، می­توانیم شیب اندوکتانس را با کاهش بخش عبوری از ریل­ها و با افزایش فضای بین آن­ها افزایش دهیم. اما در عمل محدودیت­هایی وجود دارد که اجازه­ی افزایش شیب اندوکتانس را نمی­دهد. یکی از محدودیت­ها جریان مجاز ریل می­باشد. اگر مقدار جریان بیش­تر از مقدار مجاز باشد، ریل ذوب خواهد شد. با کاهش ابعاد ریل، درجه­ی جریان مجاز ریل کاهش می­یابد.

در این قسمت، یک روش برای تعیین ابعاد بهینه­ی ریل­ها برای ماکزیمم مقدار شیب اندوکتانس ارائه می­دهیم بطوریکه شدت جریان در همه­ی نقاط ریل بیش­تر از جریان مجاز نباشد. برای این هدف، فرمول­های آنالیزی برای شیب اندوکتانس و و ماکزیمم شدت جریان را ارائه می­دهیم. این فرمول­ها از نتایجی بوسیله­ی روش المان محدود (FEM) محاسبه شده است، بدست می­آید. پس از آن بوسیله­ی معادلات لاگرانژ، ابعاد بهینه­ی ریل محاسبه شده و با نتایج شبیه­سازی مقایسه شده است، بصورتی که در شکل زیر نشان داده شده است:

 

۱-۴-۲ بیان مسئله­ و معادلات حاکم:

روش لاگرانژ، یکی از روش­های مشهور برای بهینه کردن می­باشد. در این روش، ما تابع هدف را تعیین می­کنیم. این تابع، به چندین متغیر بستگی دارد. برای بهینه­سازی، تابع هدف باید مینیمم باشد. تابع هدف بوسیله­ی G نشان داده می­شود:

برای مینیمم G، شرایط زیر را در نظر می­گیریم:

در این روش، تابع لاگرانژ بصورت زیر تعریف می­شود:

مینیمم G بصورت زیر بدست می­آید:

تابع نهایی مورد نظر  شیب اندوکتانس می­باشد. عموما برای ریل­های مستطیلی، شیب اندوکتانس بصورت زیر می­باشد:

جائیکه h عرض ریل، w ضخامت ریل، s فاصله­ی بین ریل­ها، ρ مقاومت ویژه­ی ریل و i(t) جریان الکتریکی می­باشد.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کابردهای پرتابه”

کابردهای پرتابه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 743
کاربرد های پرتابه

قیمت : تومان98,000