فروشگاه

توضیحات

 تاثیر مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان

 

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری

درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان دارای اختلال‌های اضطرابی و افزایش توانمندی آنها در رویارویی با مشکلات و غلبه بر نگرانی‌هایشان بوده است .

فرضیه‌های تحقیق به شرح زیرمی باشد  :

فرضیه اصلی: مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی- رفتاری منجر به کاهش اضطراب کودکان آنها می‌شود.

فرضیه‌های فرعی: ۱٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب فراگیر کودکان می‌شود.

۲٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب جدایی کودکان می‌شود. ۳٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش هراس اجتماعی کودکان می‌شود.

 جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان دختر پایه اول تا چهارم ابتدایی شهر تهران

در این پژوهش از نمونه در دسترس استفاده شد تعداد ۶۰ دانش آموز مضطرب که به وسیله ی آزمون CSI4 که اضطراب آنها از نقطه برش بیشتر بود به عنوان نمونه انتخاب شدند . این ۶۰ دانش آموز از بین ۶۰۰ دانش

آموز سه مدرسه در مناطق (۱۸و ۶ و ۱) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند . و از بین  دانش آموزان

انتخاب شده درگروه نمونه ۳۰ دانش آموز بطور تصادفی در گروه آزمایش و ۳۰دانش آموز در گروه گواه قرار گرفت .

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه علایم مرض کودکان برای شناسایی کودکان دارای اختلال اضطراب (فراگیر – جدایی و هراس اجتماعی ) بوده است . در چهارچوب روش پژوهشی شبه آزمایشی و طرح

پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل ۶۰ نفر از کودکان مضطرب به طور تصادفی در ۲ گروه جای گرفتند

. والدین گروه آزمایشی به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه‌‌ای تحت برنامه مشاوره گروهی به شیوه شناختی

رفتاری ، برای کنترل اضطراب قرار گرفتند .پس از این دوره آموزشی پس از دو هفته دوباره از هر دو گروه آزمون [۱]CSI4 گرفته شد و نمرات ۲ گروه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب ( جدایی – فراگیر – هراس اجتماعی ) کودکان موثر بوده است .

۱۸۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی و پرسشنامه دارد

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

بیان مسئله :

رشد هیجانی برای همه انسانها نوعی چالش است، کودکان در طی دوره‌ای کمتر از یک دهه از درک هیجانی محدود به افرادی با شبکه هیجانی پیچیده تبدیل می‌شوند. با بالا رفتن سن، تعداد و پیچیدگی تجارب هیجانی و همین طور مطالبات برای نحوه ابراز هیجانی همگی افزایش می‌یابند تعجب آور نیست

که برخی از کودکان در رویارویی با این چالش‌ها درهم می‌شکنند و دچار اختلال‌های هیجانی می‌شوند اختلال‌های هیجانی سیری مزمن دارد و می‌تواند به شدت مزاحم روند عادی زندگی در دوران بزرگسالی می‌شود. (کلر[۱] و همکاران، ؛ راچمن،[۲] ۱۹۹۸، به نقل از کندال، ترجمه نجاریان، داوودی، ).

مطالعات اولیه در زمینه بروز ترس‌ها، نگرانی‌ها و اضطراب‌ها در کودکان و نوجوانان آنها را در ۳ تا ۱۸ سال گزارش داده‌اند. بل- دولان، لاست و استراوس در سال ۱۹۹۰ شیوع نشانه‌های اضطرابی را در یک نمونه ۶۲ نفری از کودکان و نوجوانانی که هرگز از لحاظ روانی بیمار نبوده‌اند بررسی کرده‌اند. نشانه‌های اضطرابی مختلفی مخصوصا ترس از بلندی‌ها، صحبت کردن در جمع و شکایت‌های بدنی در تقریبا ۲۰ درصد آزمودنی‌ها شناسایی

شد. این یافته‌ها بالاتر از برآوردهای قبلی گزارش شده در پیشینه است و بیانگر این هستند

که نشانه‌های اضطرابی در سطوح غیر بالینی یا بالینی ممکن است نسبت به آنچه قبلاً انتظار می‌رفت با بسامد بیشتری در نوجوانان بروز کنند. روی هم رفته پژوهشگران ضرورت توجه بیشتری را به بررسی الگوهای بروز نشانه‌های اضطرابی در کودکان و بررسی عوامل رشدی و موقعیتی موثر بر این نشانه‌ها مطرح کرده‌اند. پژوهش‌ها تأثیر‌منفی

اضطراب دوران کودکی بر عوامل روانی اجتماعی‌مانند عملکرد تحصیلی‌و کارکرد اجتماعی را تأیید کرده‌اند.

اختلال در عملکرد ممکن است به شدت تحت تاثیر همراه بودن حالت‌های مرضی شدید با اختلال‌های اضطرابی

و‌اضطراب با اختلال‌هایی نظیر‌افسردگی و‌اختلال نقص‌توجه باشد، داده‌های تجربی‌پیوسته از این یافته‌ها

حمایت کرده‌اند که اختلال‌های اضطرابی در اوایل دوران کودکی و نوجوانی شروع می‌شوند و تا دوران بزرگسالی سیر مزمنی را طی می‌کنند. پژوهش‌ها بیانگر این هستند که نشانه‌های اضطراب ممکن است در طی زمان بدتر شوند، توجه به آسیب شناسی روانی به افزایش شناخت ما از ماهیت و سیر این اختلال‌ها کمک می‌کند. (ماش و بارکلی، ترجمه توزنده جانی، توکلی زاده، کمال پور، ).

در‌اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ با‌ظهور پژوهش‌ها، شیوه‌های ‌درمانی مختلف‌توصیف شد‌و کارایی درمانی آنها

در خصوص اختلال‌های اضطرابی دوران کودکی تائید گردید (اولندایک و همکاران ۱۹۹۴، به نقل از کندال، ترجمه نجاریان، داوودی، ۱۳۸۴). در میان درمان‌های روان‌شناختی شواهد‌پژوهشی کافی مبتنی بر اثر بخشی مداخله‌های رفتاری- شناختی برای اضطراب وجود دارد (بیدل و ترنر، ).

برای نمونه برنشتین،[۳] لیان،[۴] ایگان[۵] و تینسون[۶] (۲۰۰۵) نشان دادند که بکارگیری شیوه

درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب کودکان موثر است. همچنین موثرترین درمان برای اضطراب کودکان را درمان شناختی

رفتاری دانسته‌اند. با این‌وجود یکی از‌موضوع‌های مهم‌در درمان‌اختلال‌های اضطرابی کودکان (یا‌هر اختلال دیگر) این است که این کودکان به ندرت خودشان جویای درمان می‌باشند و اغلب، بزرگسالان وجود پریشانی را در کودک شناسایی کرده و درصدد درمان‌او بر می‌آیند. بدین‌ترتیب کودکان انگیزه کمتری برای همکاری

در فرایند درمان دارند و ایجاد یک رابطه درمانی با کودک کاری دشوار است (بیدل و ترنر، )…………………..

 


[۱] . keller

[۲] . Rachman

[۳] . Bernstein

[۴] . Layne

[۵] . Egan

[۶] .

 

 

………………

..

.

.

……………………………..

 

اهمیت و ضرورت مساله

با‌وجود اینکه همه ما گهگاهی اضطراب را تجربه می‌کنیم توضیح دادن به بچه‌ها راجع به اینکه

اضطراب چگونه عمل می‌کند خیلی سخت است وقتی با کودکان مضطرب صحبت می‌کنیم خیلی مهم است که به آنها بفهمانیم که تنها نیستند. در دنیا میلیونها کودک هستند که گهگاه دچار اضطراب می‌شوند

و خیلی مهم است که به آنها نشان دهیم که می‌توانند با شیوه‌های صحیح‌از پس این اضطراب برآیند.

افکار غیر ضروری را کنار بگذارند و دید صحیح‌تری نسبت به موقعیت داشته باشند. و یاد بگیرند که قدم به قدم با ترسهایشان روبرو شوند (چانسکی، ).

 


[۱] . Bonifacci, paola

 

 

.

..

.

……………..

 

اهداف پژوهش

الف) هدف کلی: بررسی‌تاثیر مشاور‌ه گروهی والدین‌به شیوه‌شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان ۱۰-۷ ساله مدارس دخترانه شهر تهران.

– اهداف فرعی: ۱٫ بررسی تاثیر مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب فراگیر کودکان .

۲٫ بررسی تاثیر مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب جدایی کودکان

۳- بررسی تأثیر مشاوره گروهی والدین به شیوه‌ شناختی رفتاری بر کاهش هراس اجتماعی کودکان

ب) هدف علمی: دسترسی به‌اطلاعات علمی در‌مورد موضوع و افزایش اطلاعات جدید در مورد جامعه ماست.

ج) اهداف کاربردی: نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده:

۱٫ مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش

۲٫ معلمان و اولیای دانش آموزان

۳٫ مسئولین وزارت بهداشت

۴٫ مسئولین سازمان بهزیستی

۵٫ محققین، روانشناسان، دانشجویان قرار گیرد.

 تاثیر مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان

پرسشها و فرضیه‌های پژوهش

الف) پرسش پژوهش: آیا مشاوره‌گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان آنها تاثیر دارد؟

فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی: مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی- رفتاری منجر به کاهش اضطراب کودکان آنها می‌شود.

فرضیه‌های فرعی:

۱٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب فراگیر کودکان می‌شود.

۲٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب جدایی کودکان می‌شود.

۳٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش هراس اجتماعی کودکان می‌شود.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

انواع متغیرها:

متغیر کنترل: در این تحقیق: ۱٫ سن (گروه سنی ۱۰-۷ سال) ۲٫ جنس: دختر ۳٫ سطح تحصیلات: پایه اول تا چهارم دبستان.

متغیرهای مزاحم: در‌این تحقیق ‌وضعیت اقتصادی‌والدین، وضعیت تحصیلی‌والدین، هوش‌بهر کودکان،

رهنگ حاکم بر خانواده، شیوه‌های فرزند پروری، عوام ژنتیکی متغیرهای مزاحم هستند. که محقق با انتخاب تصادفی سعی در کنترل این متغیرها دارد.

الف) تعریف نظری مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری :

درمان شناختی رفتاری بر این پایه استوار است که احساسات ما تحت سلطه « افکار» ما راجع به موقعیت انسانها وحوادث زندگی ما هستند نه تحت تاثیر این مسائل به خودی خود CBT روی تغییر نحوه‌ی تفکر ما تمرکز دارد تا کمکمان کند احساس بهتری داشته باشیم با یاد گرفتن « تفکر متفاوت » فرد میتواند مهارتهایی را یاد بگیرد تا بتواند با زندگی بهتر سازگاری کند . ( لیتل ، )

این آموزشها بصورت گروهی با تعداد معینی شرکت کننده انجام می گیرد و این فعالیتها جنبه درمانی و پیشگیری دارد .

تعریف عملیاتی: محقق طی‌برقراری کلاسهایی با والدین شیوه شناختی رفتاری را به آنها آموزش داده و فرضیات نامعقول را در موقعیتهای مختلف شناسایی می‌کنند. و الگوی تفکر غیر منطقی‌اش را درک کند. و رفتارش را در راستای سازگاری و حوادث زندگی تغییر دهد و اجرا کند.

اضطراب کودکان

تعریف نظری: اضطراب در کودکان وابسته است به ترس بیش از اندازه و نگرانی ریشه‌دار که هم ریشه‌ی خلقی و هم ریشه‌ی محیطی دارد. اضطراب در بسیاری از کودکان شیوع‌دارد ولی‌بعضی از بچه‌ها به‌این تاثیرات‌بالقوه‌ی منفی‌بیش از حد واکنش نشان می‌دهند. (کیم برلی[۱][۲]، )

اضطراب کودکان شامل ترس، (نگرانی، اضطراب جدایی، اضطراب منتشر، هراس، …..) می‌باشد. اضطراب، ‌اختلال در‌رفتار کودک‌است که می‌تواند از‌علائم جسمی‌مثل سردرد، تهوع، بی خوابی، ناخن جویدن، بی میلی در مدرسه رفتن، کج خلقی، گریه کردن، …… نشان می‌دهد (چانسکی، ).

تعریف عملیاتی: در‌این پژوهش‌منظور از اضطراب کودکان نمره‌ای‌است که از آزمون اضطراب CSI4بدست می‌آید. در این آزمون :

در فرم والد و معلم از نقطه برش ۳ به بالا نشان دهنده وجود اضطراب فراگیراست .

 در فرم والد معلم از نقطه برش ۲ به بالا نشان دهنده اضطراب هراس اجتماعی است .

در فرم والد از نقطه برش ۴ به بالا نشان دهنده اضطراب جدایی است .

 

 


[۲] . Kimberly 2007

 

.

.

.

.

…………………….

فصل سوم
روش اجرای پژوهش

 


الف )‌ طرح پژوهش
  • نوع پژوهش حاضر-شبه آزمایشی- می‌باشد.
  • طرح‌پژوهش حاضر به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با نمونه در دسترس است.

در این طرح افراد در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در ۲ گروه آزمایش و کنترل نهاده می‌شوند از هر دو گروه پیش آزمون گرفته می‌شود سپس متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری) به یکی از گروهها (گروه آزمایش) ارائه می‌شود و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته می‌شود و نتایج پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه با هم مقایسه می‌شود و اثر پیش آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس کنترل میگردد.

  • تعداد گروههای شرکت کننده در این طرح دو گروه می‌باشد که شامل گروه آزمایش (گروهی که به آنها آموزش داده می‌شود) و گروه کنترل (گروهی که به آنها آموزش داده نمی‌شود) می‌باشند.
  • شرایط انجام آزمایش: طرح در محیط عادی آموزشی (مدرسه) اجرا شد.
  • هدف از استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل: می‌خواهیم ببینیم آیا بین نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مورد مطالعه (آزمایش و کنترل) تفاوت معنادار وجود دارد؟

اگر این تفاوت وجود داشته‌باشد می‌توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی والدین شیوه شناختی رفتاری) بر متغیر وابسته (اضطراب کودکان) تاثیر داشته است.

  • نحوه گماردن هر گروه به تدابیر آزمایشی: در این پژوهش نحوه گماردن گروهها در گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ساده می‌باشد.
  • معرفی‌متغیرهای مستقل‌و وابسته: متغیر‌مستقل در این پژوهش آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری والدین است که فقط به گروه آزمایش ارائه می‌شود تا تاثیر آن بر متغیر وابسته مشخص شود. متغیر وابسته در این پژوهش (اضطراب کودکان همان والدین) است که بررسی می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن تایید شود.
نمونه و نمونه گیری:

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول تا چهارم شهر تهران در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ است.

نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری

در این پژوهش به دلیل مشکلات مربوط به اجرای طرح که مستلزم همکاری موثر اولیای‌مدرسه و والدین می‌باشد از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. به این ترتیب که با هماهنگی ۳ مدرسه ابتدایی آماده به همکاری فرم والد پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI4 در مورد همه دانش آموزان پایه اول تا چهارم اجرا شد.

سپس ۶۰ نفر از دانش آموزانی که مطابق با ملاک پرسشنامه مضطرب تشخیص داده شده بودند در پژوهش شرکت داده شدند این ۶۰ نفر به طور تصادفی به ۲ گروه (۳۰ نفر در گروه آزمایش و ۳۰ نفر در گروه کنترل) گمارده شدند.

ابزارهای اندازه گیری متغیرها

برای توصیف و اندازه‌گیری متغیرهای پژوهشی‌از روشها و‌ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود:

ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه علائم فرضی کودکان (CSI4) برای تعیین اختلال‌های روان شناختی کودکان می‌باشد.

 

پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4)

پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI4)[1] یک مقیاس درجه بندی رفتار است که توسط اسپیر افکین و گادو[۲] به منظور غربال اختلال‌های رفتاری و هیجانی در کودکان سنین ۱۲-۵ سال طراحی شده است. (اسپیر افکین و گادو، ۱۹۹۴) فرم اولیه این پرسشنامه که با نام SLUG معروف شد در سال ۱۹۸۴ توسط اسپیر افکین و گادو و براساس طبقه بندی DSM-III تهیه گردید. بعدها در سال ۱۹۸۷ فرم CSI- 3R به دنبال طبقه بندی DSM-III-R ساخته شد که سوالهای آن همانند فرم‌های قبلی علاوه بر تناسب و قابل فهم بودن آن براساس نوع موقعیت و اطلاعاتی که دارا بودند تا حدی متفاوت بود. (CSI-4) نسبت به فرم‌های قبلی در سال (۱۹۹۴) با چاپ چهارم DSM-IV با تغییرات اندکی توسط گادور و اسپیر افکن تجدید نظر شد (توکلی زاده، ۱۳۷۵). CSI-4 نیز همانند فرم‌های قبلی دارای ۲ فرم والد و معلم است فرم والدین دارای ۹۷ سوال است که به منظور

غربال ۱۸ اختلال رفتاری و هیجانی تنظیم شده و فرم معلم که حاوی اطلاعاتی از محیط تحصیلی و کارکرد آموزشی کودک است ۷۷ سوال را دربرمی‌گیرد و جهت غربال ۱۳ اختلال رفتاری و هیجانی طراحی شده است. این اختلال‌ها مشتمل است بر کاستی توجه- پیش فعالی (AD/HD)[3] اختلال لجبازی- نافرمانی (ODD)[4] اختلال سلوک (CD)[5] اختلال اضطراب فراگیر (GAD)[6] هراس اجتماعی (SP)[7] اختلال اضطراب جدایی (SAD)[8] اختلال وسواس فکری و عملی (OCD)[9] هراس مشخص (Special phobia) اختلال افسردگی اساسی (MDD)[10] اختلال افسرده خویی (distymic) اسیکزوفرنی (SC)[11] اختلال‌رشدی فراگیر (PPD)[12] اختلال آسپرگر (Asperger) تیکهای صوتی و حرکتی (Tic) (اسپیر افکین و گادو ۱۹۹۴).

 


[۱] .child symptom Inventory

[۲] .sprafkin & Gadow

[۳] .AD/HD hyper activity disordery

[۴] .ODD oppositional defiani disorder

[۵] .CD conduct disorder

[۶] . GAD generalized anxiety disorder

[۷] .SP social pho.bia

[۸] .SAD separation onxiety disorder

[۹] .OCD obsessive compulsive disorder

[۱۰] .MDD major depression disorder

[۱۱] .SC schizophrenia

[۱۲] .PPD pervasive developmental disorder

 

………………………..

.

.

.

……………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ تاثیر مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان”

 تاثیر مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1236

قیمت : تومان29,500