فروشگاه

توضیحات

 تاثیر بازی در درمان کودکان بیش فعال

چکیده

پژوهش به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال ۷-۵ سال استان تهران پرداخته است.

برای تشخیص کودکان بیش فعال از پرسشنامه کانرز استفاده شده و همینطور از سینی شن بعنوان ابزار استفاده شد.

ازآنجائیکه آزمودنیها دردو گروه آزمایش و کنترل قرار داشتند گروه آزمایشی مورد درمان قرارگرفتند اما گروه کنترل که  از شیوه‌ی آموزش مهد کودک استفاده

کرده بودند با افزایش بیش فعالی روبرو شدیم که در این پژوهش شیوه‌ی آموزشی مهد کودک‌ها مورد انتقاد قرار گرفت.

۲۴۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 تاثیر بازی در درمان کودکان بیش فعال
تاثیر بازی در درمان کودکان بیش فعال

 

فهرست عناوین

فصل اول ……………………………… ۱

مقدمه………………………………… ۲

بیان مسئله …………………………… ۵

ضرورت و هدف پژوهش …………………….. ۷

فرضیه‌ی پژوهش …………………………. ۹

سوال پژوهش …………………………… ۹

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها…………… ۹

فصل دوم ……………………………… ۱۱

اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)……. ۱۲

نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان .. ۱۲

عوامل مؤثر در بروز بیماری ……………… ۲۱

شیوع ………………………………… ۲۵

بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت ………….. ۲۶

سبب شناسی ………….………………… ۲۷

خصوصیات بالینی (ADHD)………………….. 28

درمان ……………………………….. ۳۰

دارو درمانی ………………………….. ۳۱

رفتار درمانی …………………………. ۳۴

روشهای عامل سنتی ……………………… ۳۴

بازی چیست؟……………………………. ۳۶

عوامل مؤثر در بازی ……………………. ۳۷

تأثیر جنس ……………………………. ۳۷

 تاثیر بازی در درمان کودکان بیش فعال

تأثیر هوش ……………………………. ۳۸

تأثیر سن …………………………….. ۳۹

تأثیر محیط …………………………… ۳۹

بازی واهمیت آن ……………………….. ۴۰

ارزشهای بازی …………………………. ۴۱

انواع بازی از دیدگاه پیاژه …………….. ۴۳

بازی تمرینی ………………………….. ۴۳

انواع بازیهای تمرینی ………………….. ۴۵

بازی نمادین ………………………….. ۴۶

مراحل بازیهای نمادین ………………….. ۴۷

انواع بازیهای نمادین ………………….. ۴۸

بازی با قاعده ………………………… ۵۱

نظریه های مربوط به بازی ……………….. ۵۲

نظریه‌ی انرژی اضافی یا مازاد…………….. ۵۲

نظریه‌ی پیش تمرین ……………………… ۵۳

نظریه‌ی استراحت و رفع خستگی …………….. ۵۳

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای اجدادی ………….. ۵۴

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای غریزی …………… ۵۵

نظریه‌ی جبران …………………………. ۵۵

نظریه‌ی اصل لذت ……………………….. ۵۶

کاتارسیس …………………………….. ۵۶

دیدگاه دکرولی درمورد بازی ……………… ۵۷

دیدگاه فروبل …………………………. ۵۸

دیدگاه ژان شاتو ………………………. ۵۸

دیدگاه پرز …………………………… ۵۹

دیدگاه اشترن …………………………. ۶۰

دیدگاه شارلوت بوهلر …………………… ۶۰

دیدگاه هارلوک ………………………… ۶۱

دیدگاه اسپادگ ………………………… ۶۲

طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی ۶۴

طبقه بندی لوون فلد ……………………. ۶۶

بازیها از نظر اجرا ……………………. ۶۶

اسباب بازی …………………………… ۶۸

ویژگی های اسباب بازی ………………….. ۶۹

 تاثیر بازی در درمان کودکان بیش فعال

انواع اسباب بازی ……………………… ۷۰

ارزش درمانی بازی ……………………… ۷۶

بازی درمانی چیست؟……………………… ۷۷

بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع …….. ۷۸

انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی … ۷۹

بازی درمانی فعال ……………………… ۷۹

بازی درمانی غیرفعال …………………… ۸۰

بازی درمانی گروهی …………………….. ۸۱

مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ……. ۸۲

اتاق بازی درمانی ……………………… ۹۰

شن بازی درمانی و تاریخچه آن ……………. ۹۱

اهمیت شن در تکنیک دنیا ………………… ۹۹

گستره‌ی نظریه کاف درشن بازی …………….. ۱۰۴

فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی ……….. ۱۰۶

قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ……… ۱۰۸

تعبیر وتفسیر با تأخیر …………………. ۱۱۰

از رمز درآوردن سینی های شن …………….. ۱۱۳

کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟.. ۱۱۵

 تاثیر بازی در درمان کودکان بیش فعال

مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان ……… ۱۱۹

مروری بر تحقیقات انجام شده …………….. ۱۲۵

فصل سوم ……………………………… ۱۳۶

مقدمه ……………………………….. ۱۳۷

جامعه آماری ………………………….. ۱۳۷

نمونه وروش نمونه گیری …………………. ۱۳۷

ابزار پژوهش…………………………… ۱۳۸

مقیاس درجه بندی معلم کانرز …………….. ۱۳۹

روش آماری ……………………………. ۱۴۰

روش اجرا……………………………… ۱۴۰

مشاهدات بالینی ……………………….. ۱۴۱

فصل چهارم ……………………………. ۱۴۳

فرضیه ‌ی پژوهش ………………………… ۱۴۴

جداول ……………………………….. ۱۴۴

نمودار ………………………………. ۱۴۷

فصل پنجم …………………………….. ۱۴۸

بحث و نتیجه گیری ……………………… ۱۴۹

لزوم آموزش والدین و آموزگاران ………….. ۱۵۱

درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری

انتقادات …………………………….. ۱۶۱

پیشنهادات ……………………………. ۱۶۲

پیوست………………………………… ۱۶۴

منابع ……………………………….. ۱۶۷

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

2 نقد وبررسی برای  تاثیر بازی در درمان کودکان بیش فعال

  1. صوتی

    پایان نامه بسیار بسیار جامعی بود تشکر فراوان

  2. تیموریان

    خیلی کامل بود

افزودن نقد و بررسی

 تاثیر بازی در درمان کودکان بیش فعال

2 نقد و بررسی

تاثير بازی در درمان كودكان بیش فعال پایان نامه پروژه

پایان نامه در مورد تاثیر بازی بر درمان کودکان بیش فعال

تز دکترا در مورد تاثیر بازی بر کودکان بیش فعال

مقاله کلاسی سمینار در مورد تاثیر بازی برکودکان بیش فعال

 

قیمت : تومان99,000